Boğaz Çakrası

by admin

İçindekiler

Boğaz çakrası, kalp çakrasıyla 3. göz arasında yer alan beşinci çakramızdır. Boğaz çakrasının elementi eter dir. Bu çakra iletişim, özgünlük ve kendini ifade etme ile ilgilidir ve endokrin sisteminin iç salgı bezlerinden ‘Tiroid’ ve ‘Paratiroid’ bezleri ile bağlantılıdır. Boğaz çakrasının rengi mavi dir. Mavi; açık sözlülüğü, saflığı, bilgeliği, inancı, sadakati ve güveni simgeler.

Boğaz çakrasının Sanskritçe ismi ‘Vishuddha’dır ve ‘saf’ , ‘saflaştıran’ , ‘temizleyen’ anlamına gelir. Bu isim, boğaz çakrasının Udana Prana adı verilen enerjinin kaynağı olarak kabul edilmesinden gelmektedir. Bu belirli prananın görevi, nefes alırken bedeni zehirli maddelerden ve ruh ve bilinçaltını ise bastırmış olduğumuz her şeyden arındırmaktır.

A) Giriş

Boğaz çakrasının sembolü

Boğaz çakrasının sembolü, aşağıya dönük bir üçgen ile içerisindeki bir daire ve bunların dış tarafını kaplayan 16 taç yaprağından oluşmaktadır.

Aşağıya dönük üçgen, ruhsal gelişmeyi simgeler. Üçgenin aşağıya dönük olması bilgi toplamayı ve yukarı genişleyen köşeler ise bilginin büyüyerek aydınlanmaya götürmesini temsil eder. Üçgenin içindeki daire gelenekten geleneğe farklı şekillerde açıklanmaktadır ama kısacası eter elementini ve dolunayı simgeler ve genellikle arınmış bir zihni temsil eder. Çakra sembolü en geniş anlamıyla kozmik sesi ve arınmışlığı anlatmaktadır. Seslerin, kişiliğimizin gelişmesinde çok önemli bir yeri vardır. 16 taç yaprağının ise gelenekten geleneğe göre değişen çeşitli simgesel açıklamaları bulunmaktadır.

Boğaz çakrasıyla betimlenen ilahi karakterlerden biri Panchavaktra Shiva’dır. Bu karakterin mavi bir bedeni ve 5 kafası vardır. 5 kafa; tatma, koklama, görme, dokunma ve işitmeyi ve ayrıca 5 elementin en saf formlarıyla birleşmesini/birliğini simgeler.

Beyaz fil, boğaz çakrasıyla özdeşleştirilen hayvandır ve arınmayı, iletişimi, denge oluşturmayı ve fikirleri, hisleri ve düşünceleri aktarırken yaratıcı yollar aramayı simgeler.

Boğaz çakrasının yeri ve çakrayla ilişkilendirilen organlar

Boğaz çakrası, boğaz çukurunun ortasında yer alır ve boyun, ağız, dişler, boğaz, gırtlak bölgesi, çene, dil, kollar ve ayrıca omuzlardan sorumludur.

Boğaz çakrasının ana karakteristik özellikleri

 • Kendini ifade etme, kendi gerçekliğini dışa vurmak ve konuşmak
 • İletişim (içsel ya da dışsal)
 • Eterik alemle (daha derin ruhsal alemler ve sezgi) bağlantı
 • Yaratma isteği ve fikirleri/planları gerçekliğe yansıtmak
 • Kabiliyetin farkına varmak

Boğaz çakrası kendi gerçekliğimizi, yaşamdaki amacımızı ve yaratıcılığımızı ifade ettiğimiz merkezdir. Boğaz çakrasının, oluşsal durumları göz önüne aldığımızda sakral çakra ile doğal bir bağlantısı vardır. Duyguların ve yaratıcılığın merkezi olarak kabul ettiğimiz sakral çakra, duygu dünyasının bedende hissedilmesi ile bağlantılıyken, boğaz çakrası içsel dünyamızın ve duygularımızın beden dışına aktarılmasına izin vermektedir. Boğaz çakrası vasıtasıyla yaratıcılığımızı ifade edip dış dünyaya yansıtırız.

Ek olarak, boğaz çakrasını zihin ve beden arasındaki bir geçit olarak tasvir edersek, zihin ve beden arasındaki bağlantı kopukluğu boğaz çakrasında blokajlara neden olur.

Boğaz çakrasının dengesizliğinde ne olur?

Çakra dengesizliği ya çakranın bloke olmasına ya da aşırı aktif olmasına yol açar. Bloke bir boğaz çakrası güvensizliğe, ürkekliğe ve içine kapanıklığa yol açarken; aşırı aktif olması dedikoduya, hiç susmadan konuşmaya ve sözel olarak agresif ve kaba olmaya yol açar. Diğer belirtileri ise listelersek:

 • Kişinin konuşmasında kontrol eksikliği; gereksiz ya da çok konuşmak
 • Başkalarını dinleyememek
 • Konuşmaktan korkmak
 • Sır tutamamak ve dedikodu yapmak
 • Yalan söylemek
 • Aşırı utangaçlık ve ürkeklik
 • Kendine ve başkalarına karşı dürüst olmaktan korkmak
 • Düşündüklerini paylaşmaya çalışırken gergin hissetmek
 • Düşüncelerini diğerlerine aktarırken aşırı agresif ve dominant tavır takınmak

Dengeli boğaz çakrasının özellikleri

Boğaz çakramız sağlıklı olduğunda yaratıcı, dürüst, kendimize güveniriz ve kendi gerçekliğimizi dışa vurmaktan korkmayız. Ayrıca, düşüncelerimizi ve hislerimizi ifade ederken açık, akıcı ve kendinden emin olmamız enerji merkezinin dengeli olduğunun belirtileridir. Kendimize güvendiğimizde ve enerji akışında tıkanıklıklar olmadığında, diğerleriyle olan etkileşimlerimizde saygı, özgünlük ve güvenilirlik temelli ilişkiler kurarız ve ne pahasına olursa olsun kendi gerçekliğimizi özgürce dile getiririz. Ek olarak; iyi bir dinleyici olmamız, zamanlama ve ritim dengemizin uyumlu olması ve sesimizin ritmik ve dengeli çıkması da dengeli bir enerji merkezinin özellikleridir.

Boğaz çakrasını açmak

Sessel yaratımımızın aracı olan boğaz çakrasını açmak ve iyileştirmek için çeşitli yöntemler vardır ve bunlardan birini ve/veya bir kaçını, enerji merkezini iyileştirmek için kullanabiliriz. Burada vurgulamak istediğim en önemli nokta; hangi çakra olursa olsun, ilk önce o enerji merkezinde sorun olduğunun farkına varılmasıdır. Enerji merkezinde blokaj ya da aşırı aktivite olduğunu fark ettiğimizde ve kendi içimize döndüğümüzde, soruna yol açan şeyin farkına varmamız ve bunun üzerinde çalışmamız en önemli iyileşme yöntemidir.

Kendimize ve başkalarına söylediğimiz yalanlardan sıyrılmak ve iletişim kurarken kendi gerçeklerimizi söyleme cesaretini sergilemek, boğaz çakrasını iyileştirmek için çok önemlidir. Dinleme becerimizi geliştirmek, tartışmak, topluluk içinde konuşmak, hikaye anlatmak, şarkı söylemek, mırıldanmak ve boyun/boğaz/omuz masajları boğaz çakrasını açmak için önemli yöntemlerdir. Ayrıca, ek iyileştirme yöntemlerinde okuyacağınız ve tüm çakraları iyileştirmek için ortak olarak kullanabileceğiniz Yoga, şifalı taşlar, ses terapisi (özellikle boğaz çakrası için çok faydalıdır), aromaterapi, uygun yiyecekler ve mantralar (bu yöntem de boğaz çakrası için ayrıca etkilidir) boğaz merkezimizdeki enerjisel dengesizlikleri uyumsal hale getirmek için etkili araçlardır.


B) Aşırı Aktivite

Aşırı aktif boğaz çakrası

Aşırı aktif bir boğaz çakrasından çıkan ses, tiz/keskin ve gürültülüdür. Boğaz çakrası aşırı aktif olan kişiler genellikle sohbetlerde sık sık araya girerler, dominant olmaya çalışırlar. Böyle kişilerin genel tutumları başkalarını az dinleyip, söylenilenleri sindirmeden aşırı yargılayıcı ve eleştirel olmaktır. Enerji merkezinin aşırı aktivitesinde kişi kendi hisleriyle bağlantılı halde değildir ve duyguların/hislerin kırılganlığından kaçınmak ve kendini güvende hissetmek için aşırı analiz ve düşünce/konuşma sürecine girerler.

Aşırı aktif boğaz çakrası belirtileri

Boğaz çakrasını kendini ifade etmenin ve iletişimin merkezi olarak kabul edersek, enerji merkezinin aşırı aktif olması ilişkilerimizi ve hayatımızı önemli ölçüde etkiler. Düşüncesiz, kaba ve kötü niyetli konuşmak boğaz çakrasında aşırı aktivite olduğunun genel belirtilerindendir. Ayrıca başkalarını küçümsemek, en ufak detaylarda bile aşırı eleştirel olmak ve başkalarının yorumlarına ve eleştirilerine karşı toleransız olmak da boğaz çakrasındaki dengesizliği göstermektedir. Ek olarak şu semptomları da ekleyebiliriz:

 • Aşırı konuşmak
 • Dedikodu yapmak
 • Kibir
 • Baskın bir ses tonu ve sürekli konuşmaları kesmek

Aşırı aktif boğaz çakrasının fiziksel semptomlarına değinecek olursak:

 • Kronik boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı
 • Ağız ve çene problemleri
 • Kulak, boyun ve boğaz sorunları

Aşırı aktif boğaz çakrasını dengelemek

Aşırı aktif boğaz çakrasını dengelemek için yapılması gereken ilk şey sessizliktir. Boğaz çakramızın iletişim ve kendini ifade etme merkezi olduğunu düşünürsek ve bu eylemleri aşırı yapıyorsak, sessizlik alıştırmaları aşırı aktiviteye çok iyi gelecektir. Sessizlik demişken de meditasyondan bahsetmemem olmaz. Her türlü çakra dengesizliğinde ve özellikle aşırı aktivite olan çakraların tamamında, meditasyon en güzel ilaçtır. Ayrıca çok konuşmak yerine dinlemeyi becermek de boğaz çakrasının dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Çakralarla alakalı önceki yazılarımı okuduysanız, enerji bilimine bütünsel yaklaşılması gerektiğini birkaç yerde yazdığımı görmüşsünüzdür. Bir çakradaki blokaj, bir diğer çakradaki aşırı aktiviteyi teşvik edebilmektedir. Bu yüzden, hayatımızın herhangi bir alanında yapacağımız bir iyileşme, diğer bölümleri de pozitif etkileyecektir. Yaşam tarzımızda yapacağımız pozitif değişiklikler ve hayatımıza farkındalık getirmek, her çakraya iyi geleceği gibi boğaz çakrasına da çok iyi gelecektir.

C) Blokaj

Bloke olmuş (düşük enerjiyle çalışan) boğaz çakrası

Bloke olmuş boğaz çakrası; yargılanma, alay edilme ya da korku yüzünden etkili bir şekilde iletişim kurmamızı engeller. Enerji merkezinin düşük aktivitede olması sesimizi de etkiler ve sesimiz ürkek, sıkışık, utangaç bir tonda olur. Boğaz çakrasında blokaj olan kişiler genellikle bir konuşma/sohbet başlatmakta zorluk çekerler ve kendi doğrularını dışa vurmakta sorunlar yaşarlar.

Bloke olmuş boğaz çakrası belirtileri

En önemli blokaj belirtisi, gerçeklerimizi dile getirmeye en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlarda bunları dile getirememek ya da ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi dışa vurmamız gerekirken kendimizi geri çekmektir. Boğaz çakrasındaki blokaj bizi sessiz, ürkek ve korkak bir yapıya büründürebilir. Enerji merkezindeki dengesizlik diğerleriyle iletişim kurmamız gereken zamanlarda anksiyeteye, güvensizliğe ve utangaçlığa neden olabilir. Ayrıca çeşitli duygusal, psikolojik ve ruhsal belirtilere de rastlanabilir. En ortak görülebilecek semptomları listelersek:

 • Konuşmaktan korkmak
 • Zayıf ve güçsüz bir ses tonu
 • Sosyal anksiyete
 • Utangaçlık
 • Hislerimizi kelimelere dökmekte zorluk çekmek
 • İçe dönüklük
 • İnatçılık

Boğaz çakrasındaki uzun süreli bir blokaj; kişiyi kibirli, aldatıcı, otoriter ve manipülatif bir karaktere büründürebilir. Aksine, boğaz çakrasından özgürce akan enerji ise iletişimimizin dürüst ve etkili olmasını sağlar ve kendimize güvenli oluruz ve düşüncelerimizi dışa vuracağımız vakit, doğru sözcükleri seçeriz.

Boğaz çakrası bloke olduğunda, enerji akışı engellenir ve bu durum fiziksel belirtilere de yol açar. Bu belirtilerin bazıları şunlardır:

 • Kronik boğaz ağrısı
 • Baş ağrıları
 • Diş sorunları
 • Ses kısıklığı
 • Tiroid problemleri
 • Gırtlak iltihabı
 • Boyun ağrıları

Bloke olmuş boğaz çakrasını dengelemek

Boğaz çakrası, bedenimiz ve zihnimiz arasındaki fiziksel köprüdür ve iletişim kurmamızın metafiziksel organıdır. Yaşadığımız düzen ve toplumu da düşünecek olursak, bir çoğumuz kendi ihtiyaçlarını ve gerçeklerini ifade etmekte zorluk yaşamaktadır ve boğaz çakrası bu ve benzer sebeplerden ötürü en hassas çakraların başında gelmektedir.

Bloke olmuş boğaz çakrasını açmak ve dengelemek için bizi geriye çeken durumları salıvermemiz ve kendi içsel sesimize güvenmemiz gerekir. Suçluluk, acı, dargınlıklar, öfke gibi negatif duygularımız üzerinde içsel çalışmalar yapmak ve bu duyguları salıvermek boğaz çakrasının dengeye gelmesinde önemli rol oynamaktadır. Herhangi bir eylem içindeyken ve/veya iletişim kurarken farkındalığı ele almak ve egomuzun kontrolüne izin vermemek, boğaz çakrasının dengesini korumasını sağlayacaktır. İletişim kurarken açık ve dürüst olmak, boğaz çakrasındaki blokajların yavaş yavaş çözülmesine neden olacaktır.

Konuşmak, şarkı söylemek ya da hikaye anlatmak ve dinlemek gibi sessel terapiler, bu enerji merkezindeki blokajlara çok iyi gelecektir. İlerleyen başlıklarda daha detaylı olarak açıklayacağım yöntemlerden bir veya birkaçını kendi içsel isteklerinize göre uygulamanız sizin için çok faydalı olacaktır. Son olarak eklemek istediğim şey, bugüne kadar yaşadığımız ve içimize attığımız her durum çakralarda izler bırakmaktadır. Özellikle de sıkışmış gözyaşlarımız boğaz çakrasını tıkayan en önemli etmenlerin başında gelmektedir. Ağlamak, bloke olmuş boğaz çakrasını açmak için önerebileceğim en güzel yöntemdir.

D) Ek Bilgiler

Boğaz çakrasıyla ilişkilendirilen hastalıklar

Gırtlak iltihabı (larenjit), boğaz ağrıları ve tıkanıklıkları, guatr, astım, soğuk algınlığı ve bademcik sorunları gibi boğazı ilgilendiren herhangi bir hastalık boğaz çakrasındaki dengesizliği işaret etmektedir. Diş eti iltihabı, diş apseleri, ağız ülseri ve diş ve ağzı ilgilendiren hastalıkları da boğaz çakrasıyla ilişkilendirebiliriz. Daha önce bahsettiğim gibi tiroid ve paratiroid bezleri boğaz çakrasının sorumluluk alanında olduğundan, tiroid hastalıklarını da bu listeye ekleyebiliriz. Ek olarak tükürük bezi sorunları, kulak enfeksiyonu, ses kısıklığı, kekeleme, kolların üst tarafında ağrılar da enerji merkezinin dengesizliğinin göstergeleridir.

Ayrıca şu rahatsızlıkları da ekleyebiliriz: Bronşit, grip, öksürük, nezle, zihinsel karmaşa, boyun tutulması, kulak çınlaması ve boğmaca..

Uyarı belirtileri

Bedenimiz devamlı olarak bizimle iletişim halindedir ama genellikle biz bu sinyalleri görmezden geliriz. Bedenimiz dengesizleştiğinde ve yaşam amacımızdan uzaklaştığımızda, beden daha da sıkıntıya girer.

Vücudumuz ilk başta ufak sinyaller gönderir. Örn: Boğaz enfeksiyonu, ateş, ağrılar, vb. Genellikle bu semptomlar görmezden gelinir ve ilaçlarla iyileştirilmeye çalışılır. Daha sonra daha güçlü sinyaller gönderir. Örn: Astım, ciddi psikolojik sorunlar, kalp çarpıntıları ve ciddi olarak geliyorum diyen hastalıklar vb. Bu sorunlar görmezden gelinmeye devam edildikçe bu sefer en büyük mesajı gönderir. Örn: Kanser, depresyon, nörolojik hastalıklar vb. Bu nokta, istesek de istemesek de bir şeylerin iyi gitmediğini anladığımız noktadır.

Vücudun en büyük uyarıyı gönderdikten sonraki ruhsal, zihinsel ve bedensel iyileşme süresi, ufak mesajları gönderdiği zamana göre çok daha uzun sürer. Bu yüzden büyük mesajı beklemeden farkındalığı ele almamız çok önemlidir.

Enerjisel ve içsel farkındalık, kişinin sadece fiziksel, mental ve ruhsal hastalıklarını iyileştirmekle kalmaz ayrıca bireyin yaşam amacının farkına varmasını ve yaratıcı potansiyelini keşfetmesini de sağlar.

Peki dengede olmadığımızı nasıl anlarız? Boğaz çakrası için konuşacak olursak, aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar boğaz çakrasındaki enerjisel dengesizlikler hakkında size ipuçları verecektir:

 • Düşüncelerinizi ve hislerinizi ifade ederken zorluk yaşıyor musunuz?
 • Olası sonuçları düşünerek, konuşmaktan korkuyor musunuz?
 • Başkalarını dinlemekte güçlük çekiyor musunuz?
 • Dış dünyayla uyum içinde olmakta zorluk yaşıyor musunuz?
 • Dedikodu yapan, sızlanan ve sürekli olarak şikayet eden biri misiniz?
 • Tiroid, metabolik ve/veya glikoz sorunlarınız var mı?
 • Hata yapmaktan, risk ve sorumluluk almaktan korkuyor musunuz?
 • Zihniniz düşünceler ve fikirlerle dolu iken hayatınızda yeterince eylem yok mu?
 • Yaratıcılığınızın bloke olduğunu düşünüyor musunuz?
 • İlerlemeniz ve değişmeniz gereken zamanları sürekli olarak erteliyor musunuz?

Bu sorunlardan birçoğunu yaşıyorsanız, çakranızda dengesizlik var demektir.

Boğaz çakrasını iyileştirirken karşılaşılan genel belirtiler

1-) Egoistlik/Utangaçlık: Boğaz çakrasında süregelen bir aşırı aktivite ya da tıkanıklık, çakradaki uyumsuzlukla orantılı olarak kişinin egoist ya da utangaç bir karaktere bürünmesine sebep olabilmektedir. Aşırı aktivitede bireylerin baskın ve dominant bir tavırları olduğunu ve bu durumun kişinin egosunu yükselttiğini söyleyebiliriz. Boğaz çakrasındaki blokaj ise kişinin kendi gerçeklerini dile getirmesini zorlaştırmaktadır ve bu zorluk, kişinin utangaç bir karaktere sahip olmasına neden olmaktadır. Çakradaki uyumsuzluklar yan etki olarak bu şekilde karakteristik durumlar yol açtığı için bu karakteristik durumların farkına varılmaması, çakradaki uyumsuzluğun devam etmesine yol açacaktır.

2-) Yalanlar: Boğaz çakramızın ifade merkezimiz olduğunu kabul edersek, zihin ve beden arasındaki uyumsuzluklar ve yalanlar bu çakradaki uyumsuzlukların önde gelen sebeplerindendir. İnsan bir yerde alışkanlıklar toplamıdır ve bir kere kendi gerçeklerimizi dile getirmeyip yalanlara başvurduğumuzda, kendimize ve başkalarına söylediğimiz yalanlar sıradanlaşabilmektedir. Bu yüzden, kendimize ve başkalarına söylediğimiz yalanların farkına varmamız, boğaz çakrasını iyileştirmenin anahtarlarından biridir.

3-) Çocukluk travmaları ve özgüvensizlik: Çocukluk yıllarımızın kişiliğimizin gelişmesinde çok önemli bir yeri vardır. Bu yıllarda yaşanılan travmalar, çocuğun kendini dışa vuramamasına ve duygularını bastırmasına neden olmaktadır. Sıkıntılı bir ailede yetişmiş bireylerin, ilerleyen zamanlarda sıkıntı çekmesinin en önemli sebeplerinden biri de çocukluk yıllarında yaşadığı travmalar ve bunun getirisi olan düşük öz güvendir. Geçmişten gelen travmalar ve enerjisel izler ise sadece boğaz çakrasında değil, kalp ve diğer çakralarda da izler bırakabilmektedir.

4-) Sıkışmış gözyaşları: Yaşadığımız her deneyim, o deneyimin doğasına göre belirli çakralarda izler bırakmaktadır. Sıkıntılı ve travmatik deneyimler özellikle duygusal bedenimizde dışa vurulmayı bekleyen sıkışmış gözyaşlarını barındırmaktadır. Bu gözyaşları ise boğaz çakrası başta olmak üzere kalp çakrasını da tıkayan etmenlerden biridir. Bu sıkışmış gözyaşlarını boşaltmak özellikle de boğaz çakrasının açılmasına çok yardımcı olacaktır.

Boğaz çakrasını açmak ve iyileştirmek için yöntemler

Bilinçli ve açık şekilde iletişim kurun

Arkadaşlarınızla ve ailenizle konuşurken tüm söylediklerinizde açık ve dürüst olun. Basitçe kalpten gelen bir konuşma, mucizeler yaratabilir ve boğaz çakrasının güçlenip dengeye gelmesini sağlar. Bu; duygularınıza saygı duymanız, ihtiyaçlarınızı anlamanız ve bu ihtiyaçların sevgi dolu şekilde karşılanmasını talep etmeniz anlamına gelir. Tabi şunu da göz ardı etmemeliyiz ki yaşadığımız dünyada dürüstçe konuşmak her zaman işe yaramayabilir. Bunun dengesini çok iyi kavramalı ve bazı durumlarda sessiz kalmanın en büyük erdem olduğunun farkına varmalıyız.

Dikkatinizi vererek dinleyin

Dinlemek, boğaz çakrasına ait bir duyudur ve iletişim kurmanın en önemli alanlarından biridir. Eğer boğaz çakranız aşırı miktarda enerjiye sahipse, bu durum iletişim kurarken dominant olmanıza ve karşı tarafın söylediklerini göz ardı etmenize yol açabilir. Bu durum hem çevrenizdeki insanlarla olan iletişiminizi zorlaştırırken hem de boğaz çakranızın dengesini bozar. Bu alışkanlığı kırmak için karşı taraf konuşurken dikkatinizi vererek ve farkındalıkla dinlemelisiniz. Karşı tarafı dinlerken beden diline dikkat etmek, karşı tarafın aktarmak istediği durum ile söylediği sözler arasındaki uyumu da gözler önüne serecektir.

Yazın

Düşüncelerinizi ve hislerinizi kelimelere dökmekte zorlanıyorsanız, kendinize hiçbir sınır koymadan yazmayı deneyebilirsiniz. Düşüncelerinizin ve hislerinizin özgürce kaleminizden veya klavyenizden akmasına izin vermeniz boğaz çakrasına çok iyi gelecektir.

Şarkı söyleyin

Şarkı söylemek ve mırıldanmak, boğaz çakrasını açmanın ve dengelemenin en güzel yöntemlerinden biridir. Buradaki mantık, ses tellerimizin ses ile titreşmesini sağlamaktır.

Oluruna bırakın

Salıvermek ve işleri oluruna bırakmak söylenildiği kadar kolay bir durum değildir. Değiştiremeyeceğimiz şeylere tutunmak kırgınlığa, suçluluğa ve öfkeye sebep olmaktadır ve bu duyguların hepsi boğaz çakrasında dengesizliğe neden olmaktadır.

Gülmek, çığlık atmak ve ağlamak

Gülmek, çığlık atmak ve ağlamak boğaz çakrasını arındırmak için çok güçlü duygusal boşalım teknikleridir. Kendimizi açık şekilde dışa vurmadığımızda, bedenimizde çok fazla durgun/hareketsiz enerji biriktirmiş oluruz. Hayal kırıklıklarımızı, öfkemizi vb. çığlık atarak, ağlayarak ya da gülerek salıvermemiz boğaz çakrası başta olmak üzere enerji bedenimizdeki durgun enerjinin atılmasına yardımcı olacaktır.

Yoga, aromaterapi, şifalı taşlar, ses terapisi ve çakra için uygun besinler

Bu yöntemler boğaz çakrası ve tüm diğer çakraları iyileştirmek için kullanılan ortak tekniklerdendir. Bu tekniklerden herhangi birini günlük rutininize ya da iyileştirme çalışmalarına eklemeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Sayfanın sonunda ‘Ek iyileştirme yöntemleri’ adlı başlıkta daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Renk terapisi

Parlak mavi, boğaz çakrasının rengidir. Gökyüzünün açık olduğu zamanlarda gökyüzünü izleyin, mavi kıyafetler giyin ve çevrenizi daha çok mavi renkle donatın ve değişimi fark edin. Bütün bunları basit yöntemler olarak varsayarsak, renk terapisi için önerilebilecek en güzel yöntem ise resim yapmaktır.

Su için

Su içmek, özellikle de saf ve temiz su içmek boğaz çakrasının sağlığı için çok önemlidir. Gün içerisinde daha çok su içmeye özen gösterin. Suyun sayabileceğimiz sayısız faydasının yanında, boğaz çakrasındaki enerji akışının daha sağlıklı olmasına yardım etmesi gibi faydaları da vardır.

Sessizlik

Sessizliğin içinde zaman geçirmek, içsel sesimizle bağlantı kurmamızı kolaylaştıracaktır. İçsel sesimizin yüzeye çıkmasına izin vermek ise boğaz çakrasını güçlendirecektir. Burada boğaz çakrası özelinde yazıyor olsam da sessizliğin içinde farkındalıkla kalabilmek, yüksek seviyeli bilinç durumlarına geçebilmek ya da bu durumların farkına varabilmek için giriş kapısıdır.

Kendinize güvenin ve girişken olun

Hayır demeyi öğrendiğinizde ve daha girişken olduğunuzda, kendinizi güçlü hissederseniz. Ne kadar ürkek olursanız olun, bu özelliğinizi geliştirebilirsiniz ve bu şekilde boğaz çakrasındaki tıkanıklıkları da daha kolay çözebilirsiniz ya da yeni blokajlar oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Boğaz çakrası için olumlamaların kullanılması

Bilinçaltımızdaki negatif düşünce yapılarını, pozitif düşünce yapılarıyla değiştirmeye olumlama denir. Her düşüncenin belirli bir frekansı vardır ve bu düşünce frekansları ise bilinçli ve/veya bilinçsiz olarak çakraları etkilemektedir. Olumlamalarla alakalı biraz daha bilgi vermeden önce şunu unutmamamız çok önemlidir. Olumlamalar, hayatımızda çözmemiz gereken zorlukları ve negatif düşünce kalıplarının ana nedenlerini es geçmemiz/görmezden gelmemiz anlamına gelmemektedir. Ortada çözümlenmesi gereken mental, duygusal, enerjisel ve ruhsal sorunlar varken, bunların kök nedenlerine inmeden ‘her şey çok güzel’ dememiz, bu sorunların üzerini örtmekten öteye gitmeyecektir fakat sorunlarımızın ya da çözümlenmesi gereken şeylerimizin olması ise pozitif düşünmemizi ve bilinçaltımızı olumlamalarla programlamamıza engel değildir. Lütfen ikisi arasındaki farkı iyi anlayın.

Tavrınızı, enerjinizi değiştirmek, çakra blokajlarınızı açmak ve kendinize ilham yaratmak için olumlamaları kullanabilirsiniz. Kendinizi rahatlatıp, sakinleştirdikten sonra sesli olarak ya da gözlerinizi kapatıp meditatif bir durumda sessiz bir şekilde bu olumlamaları bilinçaltınıza aşılayabilirsiniz. Buradaki püf noktalardan biri, söylediğiniz olumlamayı kalpten ve hissederek söylemenizdir. Ek olarak, her olumlamayı kalpten ve hissederek söylerken, o olumlamayla alakalı çakra bölgesine odaklanıp, çakranın genişlemesini ve/veya çakradaki blokajların sakince çözümlendiğini de hayal ederseniz, çift dikiş fayda sağlamış olursunuz. Şimdi boğaz çakrası için kullanabileceğiniz (kendi olumlamalarınızı bulmaktan ve kullanmaktan çekinmeyin) olumlamalara örnek verelim:

 • Özgürce ve kendime güvenerek konuşuyorum
 • Duygularımı ifade etmekte ve arzuladığım yaşamı yaratmakta özgürüm
 • Yaptığım ve söylediğim her şey sevginin bir yansımasıdır
 • İhtiyacım olduğu zaman ‘hayır’ diyebilirim
 • Kendi gerçekliğimi yaşıyorum ve kendi gerçekliğimi özgürce dışa vuruyorum
 • Kendi deneyimlerimi ve bilgeliğimi paylaşmayı seviyorum
 • Dinlemem gereken ve konuşmam gereken zamanı çok iyi biliyorum

Boğaz çakrasını derinlemesine iyileştirmek için yöntemler

1) Düzenli olarak yüksek frekanslı aktiviteler yapın

Bu yöntem basit ama çok güçlüdür. Kişisel olarak keyif aldığınız herhangi bir şeyi yapın! Buradaki bütün konu, sağlıklı şekilde zevk almak ve şımarmaktır. Sizi mutlu, rahat, duygusal olarak dengede hissettiren ve kişisel enerjinizi daha yüksek bir frekansa yükseltecek herhangi bir şey yapın. Örn: Yemek yapmak, dans etmek, şarkı söylemek, resim yapmak, müzik, fotoğraf, bahçe işleri vb. Sevdiğiniz müziği dinlediğinizde gerçekten kalbinize bağlanan bir müzik ve/veya fiziksel bedeninizi canlandıracak ve harekete geçirecek bir şey seçin çünkü dans etmek gibi herhangi bir hareket, Ka enerjisinin beden çevresindeki aktarımına yardımcı olacaktır ve çakraları açık ve aktif tutacaktır.

Şarkı söylemek ve mırıldanmak gibi aktiviteler boğaz çakrasının uyarılmasına yardım edecektir. Ayrıca sizi güldüren şeyleri yapın. Gülmek, kıkırdamak ve espri çakraları uyarır, akciğerleri genişletir, boğazı temizler ve titreşiminizi artırır. Size duygusal olarak keyif veren aktivitelere bilinçli şekilde katılmayı öğrenin.

Bugün başlayın! Hayatınızda harika bir şey arayın ve onu yapmaktan keyif almak için zaman ayırın. Onu hissedin. Hayatınızdan her gün keyif almaya giden yoldaki ilk adım bu olacaktır.

2) Vücudunuzdan duygusal enerjinin temizlenmesi

Düşüncelerinizi ve duygularınızı doğrudan etkileyen negatif ve pozitif enerji kaynakları arasındaki farkı tanımanız gerekir çünkü bu enerji sizin enerji bedeninize süzülür/girer. Size aktarılan herhangi bir negatif enerjiyi bilinçli şekilde dönüştürmeyi öğrenmelisiniz. Aileniz ve arkadaşlarınızın çoğu, zaman zaman bu yoğun duyguları, saldırganlığı ve öfkeyi dışa doğru size yönlendirebilirler. Lütfen merhametli olun ve çevrenizdeki insanlara uyumsuz gelecek seçimler yaptığınızda, onların sizin kararlarınızı yargılama ve eleştirme hakları olmasa bile bunları dışa vurabilirler. Duygusal olarak ‘tarafsız olma’ alıştırması yapın. Basit ve yargısız bir defans mekanizması kullanın.

‘Enerji kanaması’ terimi, başka bir kişinin bilinçli enerjisinin (kelimeler, eylemler vb.) enerji bedeninizi nasıl etkilediğine dair bilinçsiz farkındalığınızı ifade eder. Bu noktada, size yöneltilen negatif enerjiyi dönüştürecek olan auranızı güçlendirmek için adımlar atabilirsiniz. Bu kısım biraz ileri seviye olduğu için ve hemen öğrenilemeyecek olduğundan bunun yerine, bir başkasının negatif enerjisini ve duygularını kabul etmemeyi öğrenin (yeni karmik bağlar yaratmayın). Aynı şekilde, bir düşünce oluşturduğunuzda bu düşünceye bir duygu/his eşlik eder. Zihninizin ne düşündüğünün ve bu duygulara nasıl yanıt verdiğinizin farkında olmanız gerekir. Eğer olumsuz duygularınızı ve hislerinizi bilinçli şekilde yeniden kutuplaştırmazsanız, bu enerji kök çakraya süzülür ve bu, frekansınızı düşürmek için ters etki döngüsünü tetikler. Sonra, çeşitli duygular ortaya çıkmaya başlar. Önemsiz olduğunuzu, kendine güven sorunlarınız olduğunu ve inançlarınızda genel olarak kendinizden şüphe duymaya ve değersizlik duygularınızın olduğunu düşünmeye başlarsınız. Unutmayın, neyi beslerseniz büyür ve neyi aç bırakırsanız çürür ve ölür.

Zihniniz, bedeniniz, düşünceleriniz, duygularınız ve eylemleriniz üzerinde tam kontrolünüz olduğunda, frekansınız yükselecektir. Meditasyon, negatif enerjiyi serbest bırakmak için en etkili yöntemdir. Enerji bedeninizin negatif aktarımını temizlemek ya da dönüştürmek için şu yöntemi kullanabilirsiniz:

Birisi seni üzdüğünde ya da sinirlendirdiğinde, ondan birkaç dakika uzaklaş ve kendine şunu söyle: ‘Bu enerjinin bana hissettirdiği duyguyu beğenmedim.’ Şimdi bu iğrenç enerjinin vücudunuza nasıl yapıştığını görselleştirin -siyah yapışkan bir şurup gibi görünüyor. Bu enerjiyi bedeninizden çıkarmak için bu siyah lekenin bedeninizden yere doğru aktığını hissedin ve zihinsel olarak kendinize şunu söyleyin: ‘Bu enerji artık bana zarar veremez. Ben bedenimin patronuyum ve onlara, onların duygularının kurbanıymışım gibi hissettirmelerine izin vermeyeceğim’

3) İçsel çocuk çalışması

Boğaz çakrası öz değer, kendini ifade etme ve iletişim ile ilgilidir. Bu çakradaki sorunlar, içinizdeki çocukla iletişim kurmadığınızda ortaya çıkar. Çocukluğunuzdan itibaren sizin günahkar bir varlık olduğunuz ve vücudunuzu şımartmanın keyfini çıkarmamanız gerektiğini kabul etmek için programlandınız. Çünkü bu; ailenin inançlarına, ahlaka ve toplumsal inançlara ters düşmektedir. Büyüdüğünüzde kendinizle, diğer insanlarla ve hayatla olan ilişkiniz, bu erken çocukluk inançları temelinde kurulmuş olur.

Fantezileriniz, hayalleriniz ve arzularınız, ruhunuzun bu enkarnasyon boyunca keşfetmenizi istediği deneyimlerdir. Bu şeyler, rastgele ya da yanlış yönlendirilmiş şeyler değildir. Bu düşüncelere, içgüdülere ve sezgilere göre hareket ettiğinizde, gerçekten ruhunuzla bağlantı kurarsınız. Kendin olmaktan utanırsan, o zaman korkuya tutunursun ve bu duygu, seni kalbini takip etmekten geri alır. Bu ‘zehirli utanç’, içsel olarak kim olduğunla alakalı yanlış bir şey olduğu kavramını yaratmaktadır. İçsel çocuk çalışması, kişisel inançlarınızın sizi fantezileriniz, hayalleriniz ve arzularınız temelinde hareket etmekten nasıl engellediğini düşünmek anlamına gelir. Dünyaya, gezegenin size sunduğu her şeyi deneyimlemek için enkarne oldunuz bu yüzden başkalarının sizi yargılamalarına izin vermeyin. Özgür iradenizi kullanın. İstediğiniz herhangi bir insani deneyime katılmaya karar verebilirsiniz. Her şey ruhun gelişmesi ile ilgilidir. Ruhunun senden deneyimlemeni istediği şeyi inkar etmeyi bırak. Şu an bu duyguları takip etmenin zamanıdır. Gerçek SEN budur! İnsan olmanın tadını çıkarmak için zaman ayırın. Şimdi korkularınızı salıverin ve sadece yapın!

BOĞAZ ÇAKRASI İÇİN EK İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Ek iyileştirme yöntemlerine girmeden önce bazı ufak açıklamalarım ve uyarılarım olacak. Buraya kadarki yazdığım ve paylaştığım şeyler kendi uzmanlık alanıma giren ve devamlı araştırdığım, deneyimlediğim şeylerin ortalama özetini oluşturmaktadır. Meditasyon, ezoterik öğretiler, enerji bilimi, çakra bilgileri ve metafizik unsurlar hakkında yazdığım bilgiler; kendi bilgilerim-yorumlarım-deneyimlerim, okuduğum kitaplar ve internetteki yararlı kaynakların derlenip toparlanmasından oluşmuştur.

Ek iyileştirme yöntemlerinde paylaşacağım bilgilerde, dışsal unsurlar devreye girecektir. Mesela şifalı taşlar, aromaterapik yağlar ve yoga hareketleri gibi. Bütün bu yöntemlerin çakralar ve ruh-zihin-beden için iyi geldiğini ne kadar biliyor olsam da, bazı yöntemlerin satın alınacak olması ve uygulanacak olmasından dolayı, uygulamaya karar verdiğiniz bir yöntem hakkında detaylı şekilde araştırma yapmanızı ve bu işi profesyonel olarak bilen kişilerden satın alıp uygulamanızı veya kendi başınıza uygulayacaksınız da sağlam bir temeliniz olduktan sonra uygulamanız çok önemlidir. Satın alacağınız herhangi bir yağı alacağınız kişi/yer veya siteyi iyi araştırın ve burada yol gösterici olarak aktarılacak bilgilerden çok daha fazlasını elde edeceğinizi unutmayın. Keza şifalı taşlar için de aynı şey geçerlidir. Yoga hareketleri ise yine uzmanlık gerektiren bir konudur ve her ne kadar kendi başımıza öğrenip uygulayabileceğimiz bir şey gibi görünse de, yanlış yapılacak ya da fiziksel durumumuzu tehlikeye sokacak bir hareketin bizi sıkıntıya sokacağını unutmayalım. Bende spor yapan birisi olarak ters bir hareketin nelere yol açacağını iyi biliyorum. Lütfen önce kendi fiziksel sağlığımızın ve durumumuzun farkında olalım ve sonrasında uygulamaya geçelim.

Boğaz çakrası için Ses Terapisi

Asırlar boyunca müzik ve ses, insanlık için çok önemli bir yer edinmiştir. Müzik ve sesin, bizi dönüştürme gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Batı dünyası ve bilim, eski uygarlıkların binlerce yıldır bildiği ‘sesin iyileştirici gücü’nü yeni yeni keşfetmiştir. Çakralarımız ruhsal ve duygusal bilginin deposu ve hafızasıdır ve her çakra, belirli ses frekansı ve tonu yaymaktadır ve bu ses frekansı ve tonuyla uyumlu haldedir. Bu yüzden, çakraları dengelemek için sesleri kullanmak, ruhsal ve duygusal negatif (uyumsuz) enerjilerin salıverilmesine yardımcı olur.

Bilim, antik mistiklerin binlerce yıldır bildiği şu bilgiyi yeni yeni farketmiştir: Zihnimiz ve bedenimiz de dahil her şey, sürekli bir titreşim durumundadır. Enerji kanalları olarak işlev gören çakralar, kişisel titreşimimizi derinlemesine etkilemektedir. İki ana titreşim elementi ise renk ve sestir. Her bir çakra belirli renklerle ve seslerle ilişkilidir. Bu yüzden, optimal titreşim aralıkları vardır ve bu aralıklar ‘rezonans’ olarak adlandırılır. Bunun sonucunda, uygun titreşimlerle rezone olmamız demek, dengede olmamız anlamına gelir. Ses, bedenimizdeki her hücrede hissedilebilen ve ruhumuzla rezone olabilen bir titreşimdir.

Her kutsal beden, hatta her atom, kendi hareketi, ritmi ve titreşimi yüzünden belirli bir ses üretir. Bütün bu sesler ve titreşimler, evrensel dengeyi oluşturur. Her bir elementin sahip olduğu kendi fonksiyon ve karakter, bütüne katkıda bulunur.

Pythagoras

Bedenin rezonansını seslerle etkilemenin en etkili ve direk yolu, çakra dengeleme yoludur. Bedeni, zihni ve ruhu iyileştirmek ve çakraları dengelemek için ses terapisini kullanmak çok etkilidir. Bedenimizdeki her bir hücre, belirli bir ses frekansına ait sesi emer ve yayar. Bu yüzden, iyileştirici müziklerle kişisel rezonansımızı etkilemenin ve çakralarımızı dengelemenin yöntemi, çakra müzik meditasyonlarıdır.

Bedenimizdeki enerji merkezlerinin ya da çakraların kendine özgü titreşimi vardır ve belirli seslerin bu çakra frekanslarının içine titreşimsel olarak girebilme gücü vardır. Bu güç, çakraların dengelenmesine ve uyumlu olmasına yardımcı olur.

Boğaz çakrası için Mantra

Hint metafizikçilerine göre evrendeki her şey sesten oluşmaktadır. Her şeyin içinde, ses tohumu (bija mantra) olarak bilinen ve bu ses tohumlarından oluşan enerji kalıplarının sembolik işaretleri/ifadeleri vardır. Mantralar bu mantraları söyleyen kişiyi, sesin çekirdeğinin nesnesiyle yankılanması/rezone olması/titreşmesi için tasarlanmıştır. Mantra bilgisi yoluyla bir kişi, nesnenin özü üzerinde kontrol elde eder ve bu yolla o nesneyi yaratabilir, yok edebilir ya da değiştirebilir.

Seslerin gizemini bilen bir kişi, tüm evrenin sırrını bilir.

Hazrat Inayat Khan

Her bir çakranın, o çakrayla özdeşleştirilen bir ses özü/tohumu ve bir elementi vardır. Bu ses çekirdeklerinin, o elementin özelliklerine erişim sağladığına inanılmaktadır.

Mantraları, dua olarak düşünebilirsiniz. Kendi başınıza bir mantrayı tekrar ettiğinizde bedeninizle, zihninizle, düşüncelerinizle ve dilinizle/konuşmanızla bağlantı kurarsınız ve bu durum, duygusal durumunuzu değiştirir. Biraz pratikle, derinlemesine bir konsantrasyona erişirsiniz.

Mantralar, fiziksel bir eylemden çok daha ötedirler. Mantralar bilinçaltınıza işlerler ve içsel duygusal durumunuzu dönüştürürler.

Burada hatırlatılması gereken birkaç şey vardır. Bir mantrayı mırıldanırken/söylerken/dinlerken, sadece tek bir çakraya odaklanmalısınız. İkinci olarak, sabırlı olmalısınız. Her seferinde bir mucize beklememelisiniz ve birkaç denemeden sonra hemen iyileşmeyi ya da birkaç ay boyunca mantralar üzerinde çalışırsanız, aydınlanacağınızı düşünmeyin. Her şeyde olduğu gibi sıkı bir konsantrasyon ve iyileşme, zaman alacaktır.

Boğaz çakrasının mantrası HAM ‘dır.

Boğaz çakrası için Aromaterapi

Aromaterapi; papatya, zencefil, lavanta, adaçayı vb. kokulu (aromatik) bitkilerin kabuklarının, çiçeklerinin, yapraklarının, dallarının veya meyvelerinin çeşitli yöntemlerle damıtılmasıyla elde edilen güzel kokulu yağların beden-zihin-ruh sağlığını dengelemek için kullanılmasıdır.

Buradaki mantık, doğanın bize hediyesi olan bitkilerin ve onların şifa güçlerinin (eterik esanslarının) enerji bedenimizi, çakralarımızı ve dolayısıyla bedenimizi, zihnimizi ve bilinçaltımızı uyararak denge sağlamamıza yardımcı olmasıdır. Boğaz çakrası için uygun olan aromaterapik yağlardan bir kaçı şunlardır:

 • Adaçayı
 • Okaliptüs
 • Lavanta
 • Papatya

Boğaz çakrasının iyileşmesi için uygun Yiyecekler

Nasıl ki her çakranın kendi titreşimsel frekansı, rengi ve fonksiyonu varsa, benzer şekilde çakraların fonksiyonunun artmasına yardımcı olan yiyecekler de vardır. Boğaz çakrasına faydalı olabilecek yiyeceklere örnek verecek olursak:

 • Meyveler
 • Yaban mersini
 • Çilek
 • Böğürtlen
 • Mavi fasülye

Boğaz çakrası için Şifalı Taşlar

Her çakranın kendine özgü bir titreşimsel frekansı vardır. Aynı şekilde her şifalı taşın da kendine özgü bir titreşimsel enerjisi ve anlamı vardır. Her bir çakrayı radyodaki belirli bir frekansa ve müzik kanalına benzetecek olursak: Kök çakra-hard rock, sakral çakra- soft rock, kalp-soft müzik, .. taç-caz gibi (salladım hepsini); herhangi bir çakrada blokaj ya da aşırı aktiviteden dolayı dengesizlik olduğunda, radyo kanalında belirli hışırtılar ya da o kanala uygun olmayan başka türde şarkıların çalındığını hayal edin. Bu titreşimi bozulan radyo kanalına, o kanalın frekansına uygun benzer bir mini frekans düzenleyicisi (şifalı taş) yaklaştırdığımızı ve radyo frekansını yeniden düzenlediğimizi düşünün. Şifalı taşların çalışma prensibini bu basit örnekle aklınızda tutabilirsiniz.

Buradaki ana prensip, şifalı taşların nasıl kullanıldığını öğrenmek ve hangi taşın hangi çakraya uyumlu olduğunu bilmektir.

Temizlenmiş, negatif enerjilerden arındırılmış bir taş, çakra bölgesine yakın bulunduğunda etkilidir ve ayrıca şifalı taşlar çeşitli şekillerde kullanılabilirler. Örn: Takı, kolye vb. bir şekilde, ev veya iş ortamınızda bulundurarak, üzerinizde taşıyarak ya da çakra bölgesine yaklaştırıp şifa çalışması yaparak kullanabilirsiniz.

Boğaz çakrasını dengelemek ve iyileştirmek için kullanılabilecek şifalı taşlara örnek verecek olursak:

 • Aquamarin
 • Florit
 • Turkuaz
 • Mavi topaz
 • Safir
 • Amazonit
 • Kalsit

Boğaz çakrası için Yoga hareketleri

Yoga duruşları ‘Sanskrit’ kökenli ‘asana’lar olarak da adlandırılır ve oturmuş/oturaklı duruş anlamına gelir. Yoga’yı günlük rutininize eklemek, çakraları açmak ve dengelemek için harika bir yöntemdir. Her bir çakra için belirli Yoga hareketleri olsa da, bu hareketlerin bütün vücuda faydası olmaktadır ve bedenin gücünü, dayanıklılığını ve esnekliğini artırmaktadır.

Düzenli Yoga yapmak kişinin genel fiziksel, ruhsal, duygusal durumunu dengeler ve tüm çakra sisteminin çalışma kapasitesini artırır. Enerji sistemini holistik (bütünsel) şekilde düşünecek olursak, tek bir enerji merkezindeki pozitif bir gelişmenin tüm sistemi etkilediğini unutmamalıyız.

Boğaz çakrasının dengelenmesi için uygun Yoga hareketlerine örnek verecek olursak:

KAPOTASANA

BALASANA

PURVOTTASANA

MATSYASANA
SALAMBA SİRSASANA
SALAMBA SARVANGASANA
SETU BANDHA SARVANGASANA
HALASANA

Kaynaklar:

 1. Master Tony (2012), Yükseliş Çalışma Rehberi ve Kişisel Yükseliş Programı
 2. https://www.chakras.info/
 3. http://healingyou.eu/
 4. http://www.chioshealing.com/
 5. https://www.homemadearomaterapi.com/cakralar-ve-aromaterapi/
 6. https://livetobloom.com/cakralarinizi-dengeleyecek-yiyecekler/
 7. https://www.uplifers.com/cakralar-renk-aromaterapi-ve-yoga-pozlari-ile-aktivasyon/
 8. https://enerjicemberi.com/2016/08/09/cakralar-ve-dogal-taslari/
 9. https://www.aynaastroloji.com/cakra-cwfp
 10. https://theyogawarrior.co/
 11. https://www.whats-your-sign.com/chakra-animal-symbols.html
 12. https://www.7chakracolors.com/chakra/symbols/
 13. https://7wisdoms.org/chakras/chakra-symbols/
 14. https://reikirays.com/18039/diseases-and-associated-chakras/
 15. http://www.ladyscorpioblog.com/
 16. https://lonerwolf.com/
 17. https://www.chakra-anatomy.com/
 18. https://relaxlikeaboss.com/chakra-mantras/
 19. https://fractalenlightenment.com/39016/spirituality/healing-chakras-music-vibrations
 20. https://balance.chakrahealingsounds.com/the-7-chakras/

You may also like

Leave a Comment