Çakra Nefes Meditasyonu

by admin

Çakra Nefes Meditasyonu yedi çakranın her birini tecrübe etmenize ve farkında olmanıza yardım edebilecek bir tekniktir. Bu aktif bir meditasyondur ve derin nefes alış verişi ve beden hareketlerini kullanarak müzikli sesler eşliğinde çakraları canlandırır. Çakralarla ilgili farkındalık getirerek onların açılmasına yardım eder. Meditasyonun sabah erken saatlerde ya da akşam üzeri aç karnına yapılması gerekir.

İlk Aşama: 45 dakika Çakra Nefesi

Bacaklar omuz genişliğinde açık olarak ayakta durun. Bedeniniz rahat ve gevşek olsun. Gözlerinizi kapayın ve ağız açık bir şekilde ilk çakranızın içine doğru hızlı ve derin bir şekilde nefes alıp verin. Nefes alıp verirken birinci çakranın bulunduğu yer olan kalça bölgenize dikkatinizi yöneltin. Hem alınan hem de verilen nefese eşit oranda önem verilmelidir. Nefesinizi zorlamayın; ilk çakranızdaki hislerin ve duyumların farkında olmanıza izin verecek ve rahat hissettirecek bir ritimle nefes alın.

İkinci çakranın içine doğru nefes alıp vermenizi belirten zil sesini duyana kadar ilk çakraya nefes alıp vermeye devam edin. Zili her duyuşunuzda bu hızlı nefes alış verişi bir üstteki çakraya yöneltin. Alt çakralardan yüksektekilere yöneldikçe nefesiniz daha hızlı ve daha nazik olmalıdır. Böylelikle yedinci çakraya geldiğinizde alıp verdiğiniz nefes sayısı ilk çakradakinden iki kat yüksek olmalıdır.

Nefes alıp verirken bedeninizi sallamanız, germeniz, kalçanızı sallamanız yahut döndürmeniz ve ellerinizi nasıl isterseniz o şekilde hareket ettirmeniz faydalıdır ancak ayaklarınızın tek bir noktada sabitlenmiş olması gerekir. Ayaklarınızın, dizlerinizin, kalçalarınızın ve eklemlerinizin yay gibi esnemesine izin veriniz ki bu sayede bir kez nefesi ve bedenin hareketlerini oturttuğunuzda hareketler sürekli ve çabasız olarak gerçekleşsin. Bırakın farkındalığınız öncelikli olarak nefesin yahut beden hareketlerin değil çakralardan gelen duyumların üzerinde kalsın.

Yedinci çakraya nefes alıp verdikten sonra zillerin çaldığını duyacaksınız. Bu sinyal nefesinizin ve farkındalığınızın her çakradan aşağıya doğru geri döneceğini bildirir. Aşağıya doğru nefese alıp vermeye başladığınızda her çakradan diğerine doğru bırakın nefesiniz gittikçe yavaşlasın. Enerji kendiliğinden yedinci çakradan aşağıya doğru çakra enerjisinin tüm spektrumunu içine alarak tepeden dibe doğru aksın. Tıpkı yedi rengin bir gökkuşağında birbirine karışması gibi. Bu aşağı doğru nefes alış veriş iki dakika kadar sürmelidir ve her çakrada ne kadar nefes aldığınız size kalmıştır.

Bu ilk döngüyü bitirdikten sonra, bir sonraki döngüye başlamadan evvel bir süre sessizce durun. Bu yukarı ve aşağı doğru nefes döngüsü üç kez tekrarlanmalıdır ya da toplam 45 dakikalığına yapılmalıdır.

Şayet çakralarınızdaki enerjiyi başlangıçta hissetmezseniz, sadece onların olduğu yerden nefes alıp verin. Nefesi zorlamamanız gerektiğini unutmayın. Tam tersine, nefese ve beden hareketlerine bir köprü gibi sizi her çakranın enerji özelliklerine ve duyumlarına taşıması için izin verin. Her çakranın niteliklerinin farkına varmak zorlamayla değil farkındalık ve sabırla gerçekleşir.

İkinci aşama: 15 dakika sessizlik

Üçüncü nefes döngüsünden sonra, sessizce, gözler kapalı şekilde oturun. Otururken özellikle herhangi bir şey üzerinde odaklanmayın. Her ne oluyorsa tanık olun ve onu yargılamayın.

Meditasyon müziği:

Meditasyon müziğini indirmek için tıklayın

You may also like

Leave a Comment