Kalp Çakrası

by admin

İçindekiler

Kalp çakrası, boğaz çakrasıyla solar pleksus arasında yer alan dördüncü çakramızdır. Kalp çakrasının elementi hava dır. Bu enerji merkezimiz, alttaki daha fiziksel özellikli 3 çakra ile üstteki daha spiritüel özellikli 3 çakranın geçiş merkezidir. Bir diğer deyişle, bu çakra dünyevi ile ruhani arasındaki bir köprü ve bu iki karakteristik oluş durumlarını birleştiren alandır.

Kalp çakrası; koşulsuz sevginin, merhametin ve güzelliğin merkezidir ve endokrin sisteminin iç salgı bezlerinden ‘Timüs’ bezi (bağışıklık sisteminin merkezi) ile bağlantılıdır. Kalp çakrasının rengi yeşil dir. Yeşil; yaşamı, doğayı ve bütün yaşamın birbiriyle olan bağlantısını simgeler.

Kalp çakrasının Sanskritçe ismi olan ‘Anahata’; ‘gevşemiş’, ‘kırılmamış’, ‘zarar görmemiş’ anlamına gelir.

A) Giriş

Kalp çakrasının sembolü

Kalp çakrasının sembolü, bir çemberin etrafındaki 12 taç yaprağından ve aşağıya dönük bir üçgenle yukarıya dönük bir üçgenin iç içe geçmesinden oluşur. Bu iki üçgenin birleşimi, 6 köşeli bir yıldız ya da hegzagram (ayrıca Shaktona olarak da bahsedilir) şeklini oluşturur.

İç içe geçmiş üçgenler, hava elementini ve onun her yeri kapsayıcı özelliğini temsil eder. Ayrıca hegzagram ya da Shaktona olarak da adlandırılan bu sembol, karşıt/ikili/zıt türdeki enerjilerin birleşimini de simgeler. Örn: Kadın-erkek, ruh-madde, dişil-eril, yin-yang gibi. Oluşan yıldız şekli, güçlerin dengeli şekilde birleşmesini ve kalp çakrasının bağlantı ve bütünleşme merkezi olarak fonksiyonunu da betimler.

12 taç yaprağının her biri, Sanskritçe bir hece ile sembolize edilir. Bunlar: Kam, kham, gam, gham, ngam, cham, chham, jam, jham, nyam, tam ve tham dır. Bu heceler, bu noktalardan gelen yaşam enerjisini sembolik olarak temsil eder. Her nefes alış verişimizde, bu noktalardaki enerjinin hareketi aktif olur ve bu durum, 12 zihinsel duruma karşılık gelir. Bu zihinsel durumların 2 şekilde yorumlanışı vardır. Düalistik şekilde yaklaşacak olursak; ilk yorum, kalbin ilahi özellikleriyle yorumlanır ve ikinci yorum, kalbi bloke eden niteliklerle yorumlanır. Bunları yazmadan önce hatırlatmam gereken şey, bu yorumların gelenekten geleneğe göre bazı farklılıklar gösteriyor olabileceğidir. Bu sembollerin arkasında aktarılması gerekenleri genel hatlarıyla kavramamız bizim için yeterlidir.

Kalbin 12 ilahi niteliği: Mutluluk, barış/huzur, uyum, sevgi, anlayış, empati, açıklık/berraklık, saflık, birlik, merhamet, iyilik ve affetme.

Kalbi bloke eden 12 nitelik: Sahtekarlık/aldatma, şehvet, kararsızlık, umut, anksiyete, pişmanlık, sahip olma isteği, yetersizlik/beceriksizlik, fark gözetme/ayrım, saygısızlık, kibir ve özlem/hasret.

Kalp çakrasıyla betimlenen ilahi karakterler, Shiva-Shakti çifti ve Vayu’dur. Shiva-Shakti, varoluşun erkek ve dişi prensiplerini temsil eder. Bu iki enerji birleşip dengelendiğinde; enerji, kalp çakrasından akabilir ve birey, dünyayı aklıyla değil kalbiyle algılamaya başlar. Vayu ise rüzgarın, havanın ve nefesin efendisidir ve kötü ruhlardan etkilenmeyen tek ilahi karakterdir.

Varoluşu, kalp merkezimiz aracılığıyla algıladığımızda korku olmaz ve maddesel düzlemdeki hiçbir şey bizi yaralayamaz.

Geyik/antilop, bu çakrayla özdeşleştirilen hayvandır. Antilop; utangaçlığı, kırılganlığı ve aynı zamanda dikkati, uyanıklığı, masumluğu, yumuşaklığı ve zerafeti simgeler. Bu özellikleri kalbiyle yaşayan bir kişide de bulabiliriz.

Kalp çakrasının yeri ve çakrayla ilişkilendirilen organlar

Kalp çakrası, göğüs merkezinde (göğüs boşluğu/soluk borusunun altı) yer alır. Üst göğüs bölgesindeki birçok organ, kalp çakrası ile bağlantılıdır. Kalp, solunum sistemi, göğüs ve göğüs çevresi, diyafram, eller ve kollar, kaburga, omuzlar ve iç salgı bezlerinden timüs bezi kalp çakrasının etki alanındadır. Timüs bezi önemli bir iç salgı bezidir ve bağışıklık sisteminden sorumludur. Ezoterik olarak kalp çakranız, biyolojik olarak timüs beziniz ne kadar sağlıklıysa, hayat kaliteniz de bir o kadar yüksek seviyede olur.

Kalp çakrasının ana karakteristik özellikleri

 • Kendini ve başkalarını sevmek, sevebilme kapasitesi
 • Koşulsuz sevgi ve bütünle olan bağlantı
 • İlişki kurmak, ilişkiler
 • Merhamet, empati
 • Affetme, kabullenme
 • Dönüşüm, değişim
 • Üzüntü/keder ve huzura erişebilme yeteneği
 • Şefkatle/kalp merkeziyle kavrayış
 • Bütünleşme, dünyevi ve ruhsal arzular arasındaki köprü
 • Ego kısıtlamalarını ve kişisel kimliği aşmak
 • Her şeyin içindeki güzelliği görebilme/algılama
 • Derin ve anlamlı ilişkiler yaşamak

Kalp çakramız, alttaki ve üstteki çakraları birbirine bağlar. Bir diğer deyişle, dünyevi ve ruhani oluş durumlarını ayrıymış gibi düşünecek olursak, kalp çakrası bu ikisini çabasız ve uyumlu bir şekilde birbirine bağlar.

Kalp çakrası; bağlantı, ilişki ve sevgiyle ilgilidir. Burada vurgulanan sevgi kavramı, sevgiyi alma ve verme becerisidir. Sevgi, duyguları ve deneyimleri ilahileştirmeye yardım eden evrensel enerjidir. Kendimizle olsun ya da başkalarıyla olsun, herhangi bir ilişkideki en temel duygu sevgidir. Kalp merkezi yoluyla deneyimlenen sevgi/aşk sadece romantik bir ilişkiyi kapsamamaktadır. Egonun ve kişisel kaygıların ötesinde, koşulsuz sevgi ve merhametle, olanı olduğunu gibi görme ve kabul etmekle ilgilidir. Kalp çakramız açılıp dengelendiğinde ve kalp merkezimizle yaşamaya başladığımızda, durumlar ne kadar zor olursa olsun, kendimizi ve olayları açıkça görebiliriz ve olaylara ya da durumlara merhametle ve doğru bir sezgiyle yaklaşırız.

Kalp çakrasının dengesizliğinde ne olur?

Yaşam boyunca başımıza gelen aşırı duygusal durumlardan, fiziksel rahatsızlıklardan, çevremizdeki değişimlerden ve kötü deneyimlerden ötürü, kalp çakramızda dengesizlikler olabilmektedir. Bu dengesizlikler, blokajlar ya da aşırı aktivite şeklinde ortaya çıkar. Kalp çakrası dengesizleştiğinde ortaya çıkabilecek belirtiler şunlardır:

 • Çevrenizdeki insanlarla bağlantınızın kopmuş olduğunu hissetmek (en yakınlarınızla bile)
 • Aşırı savunmacı olmak
 • Kendini geri çekmek ve insanlarla sosyalleşmekten kaçınmak
 • Kıskançlık, yakınlaşma korkusu
 • Diğerlerine karşı aşırı bağımlılık, başkalarının onayına ihtiyaç duymak ve kendi mutsuzluğunuz pahasına diğerlerini memnun etmeye çalışmak
 • Kişinin kendini sürekli olarak kurtarıcı rolüne ya da tam tersine kurban psikolojisine sokması
 • Kin tutmak, affetmekte zorluk yaşamak
 • Aşırı soyutlanma, antisosyallik ve sosyal anksiyete
 • Sevgi vermek ve almakta problemler yaşamak
 • Hayata ve başkalarına karşı sürekli bir öfke hissiyatı
 • Solunum problemleri, kalp/akciğer/göğüs bölgesinde problemler
 • Göğsünüzde ve kalp çakrasının bulunduğu bölgede ağırlık hissiyatı
 • Kalp çakrası ağrısı

Dengeli kalp çakrasının özellikleri

Kalp çakrası dengeli olan kişiler, merhamet ve koşulsuz sevgiye sahiptirler ve davranışlarıyla bu özellikleri dışarı yansıtırlar. Kalp çakrası dengeli olan bireylerin sağlıklı bir seviyede kişisel kabullenişleri vardır ve kendilerine ve başkalarına karşı sevgi, merhamet ve hoşgörü duyguları çok gelişmiştir. Ayrıca, dengeli çakraya sahip bireylerin başkalarını düşünen, empatik bir karakter yapıları vardır ve çok kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahiplerdir.

Ek olarak; kalp çakramız, hayatın içindeki güzelliği deneyimlediğimiz merkezdir. Dünyayı, dengeli ve açık bir kalp çakrası gözüyle gördüğümüzde, açık ve kabullenmiş bir kişilik sergileriz ve dünyayla ve kendimizle daha derin ve tatmin dolu bir ilişkimiz olur.

Sevgi seni çağırınca onu takip et, sonuna kadar takip et, tamamen kaybolduğun noktaya kadar takip et. Bir pervane ol. Evet, sevgi bir alevdir, seven ise pervane. Pervaneden çok şey öğren, sırra o sahip; nasıl ölüneceğini bilir. Sevgiyle, esrimeyle, dansla nasıl ölüneceğini bilmek, daha yüksek bir düzeyde yeniden doğmayı bilmektir. Ve ölünen her seferde daha yüksek bir düzeye ulaşılır.

OSHO

Kalp çakrasını açmak

Kalp çakrasının iyileştirilmesi ve dengelenmesi ile ilgili basitten biraz karmaşığa doğru çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Şimdi bazı basit yöntemleri sıralayalım:

 • Enerjinizi dengelemek için nefes çalışmaları yapın. Nefesinizi gözlemleyin ve farkındalık alıştırmaları yapın.
 • Güzellikle ilgili görüşlerinizi yeniden gözden geçirin ve geliştirin. Örn: Doğa, insanlar, sanat vb.
 • Kendinize özen gösterin ve bedeninizi sevin.
 • Özellikle duygularınız ve bedeniniz başta olmak üzere kendinizi kabullenin ve sevgi, merhamet duygularınızı geliştirin.
 • Her çakranın iyileşmesi için uygulanabilecek ortak iyileştirme yöntemlerini kullanın. Örn: Aromaterapi, ses terapisi, şifalı taş kullanımı, uygun besinler, Yoga hareketleri..
 • Kalbinizi besleyecek ve sizi mutlu hissettirecek aktivitelere katılın.
 • Genel olarak çok verici bir insansanız, biraz daha alıcı olmaya odaklanın; aynı şekilde, kendinizi daha çok alıcı olarak görüyorsanız, daha verici olmayı deneyin.
 • Ailevi ve bu güne kadar yaşadığımız sorunlu ilişkilerden (hatta karmik bağlar ve geçmiş yaşamları da buna ekleyebiliriz) gelen eski yaraları daha merhametli şekilde değerlendirin ve kalbinizin derinliklerinde bunları affedin ve/veya affetme alıştırmaları yapın.
 • Hayatınızdaki insanların varlığından, yaşamınızdaki güzelliklerden ve sizi mutlu eden şeylerden ötürü şükran ve minnet duyun.

B) Aşırı Aktivite

Aşırı aktif kalp çakrası

Kalp çakrasının aşırı aktif olması, yaşanılan ilişkilerde çarpıklıklara yol açar. Örn: Koşullu sevgi ya da aşırı sahiplenme isteği gibi. Ayrıca bu durum, bireyin ilişkilerinde zıtlık yaratabilecek manipülatif davranışlar sergilemesine de yol açabilir. Birey, ilişkide aşırı dramatik ve heyecanlı davranışlar sergileyebilir. Örneğin diğerine karşı aşırı bağımlılık, kıskançlık ve diğeriyle görüşmek için aşırı arzu hissetmek gibi davranış kalıplarına denk gelebiliriz. Aşırı aktivite, kişinin karşısındaki bireyle olan ilişkisindeki olması gereken sınırları görmesini engelleyebilir ve bu durum, kişinin kendi kimliğini/karakterini/hissiyatını kaybetmesine neden olur ve birey, kendisini sağlıksız ilişkiler (sevginin kötüye kullanılması, istismar, duygusal manipülatif davranışlar vb.) içinde bulur ve bu durumu rasyonel bir şekilde değerlendirmekten uzaklaşabilir.

Aşırı aktif kalp çakrası belirtileri

Genelleme yapacak olursak; kalp çakrası, kendimizle ve diğerleriyle (ve bütünle) olan ilişkimizin nasıl olduğuyla ilişkilidir. İlişkilerimizi duygularımız ve sevgi tarafından yönlendirdiğimizi söylersek, kalp çakrası aşırı aktif olan kişilerin, duyguları tarafından yönetildiğini/yönlendirildiğini söyleyebiliriz. Enerji merkezinin aşırı aktif olmasından dolayı yaşanan genel belirtileri sıralarsak:

 • Gelişigüzel, hiçbir sınır koymadan sevmek
 • Arkadaşlıklarda ve/veya özel ilişkilerde gerekli sınırların konmaması (kişinin kendi mutluluğu pahasına)
 • Özellikle aileden, partnerden ya da diğerlerinden aşırı beklentiye girmek
 • Kişinin kendi isteklerini göz ardı etmesi pahasına diğerlerine karşı aşırı tolerans göstermesi
 • Kurban psikolojisine yönelim
 • Kişisel kimlik hissiyatını kaybetmek
 • Karşılıklı bağımlılık
 • ‘Hayır’ demek istememize rağmen her şeye ve herkese ‘evet’ demek
 • Yüksek kan basıncı, kalp çarpıntısı, dolaşım ve solunum sistemi problemleri ve akciğer sorunları gibi fiziksel problemler

Aşırı aktif kalp çakrasını dengelemek

Aşırı aktif kalp çakrasını dengelemek için öncelikli olarak kişisel farkındalığımızı kullanarak bu enerji merkezinde dengesizlik olduğunun net bir şekilde farkına varılması gerekir. Enerji bilimi ve çakra farkındalığına bütünsel bir yaklaşımla yaklaşmamız daha doğru sonuçlar verecektir. Diğer çakralarda blokajlar olduğunda, enerjimiz daha aktif olan çakralara yönelebilir ve bu durum, aktif bir çakrayı daha da aktif hale getirebilir. Bu yüzden, hayatın her alanında dengeli olmak doğal yoldan aşırılıkları dengeye getirecektir.

Doğayla iç içe olmak, orman gibi yeşilin ve temiz havanın bol olduğu yerlerde sakince vakit geçirmek kalp çakrasındaki aşırı aktiviteye çok iyi gelecektir. Çakranın aşırı aktivite belirtilerinin farkına vardığımızda, kişinin kendisini sevmesi ve diğerleriyle sağlıklı sınırlar çizmesi gerektiğinin ne kadar önemli olduğunun farkına varabiliriz. Kendimizden aşırı vermek ve herkese yetişeceğimizi düşünmek, kendi hayatımızda ciddi dengesizliklere yol açar. Ayrıca nefes çalışmaları ve meditasyon da bütün çakralarda olduğu gibi özellikle de kalp çakrasının dengelenmesine çok yardımcı olacaktır.

C) Blokaj

Bloke olmuş (düşük enerjiyle çalışan) kalp çakrası

Kalp çakrasının bloke olması, sevginin hayatımıza girmesine engel olur ve bu durum, kişinin kendini sevmemesine ve değersiz hissetmesine yol açar. Geçmiş ilişkilerdeki hatalara tutunmak, başkalarını suçlamak, kendini hep haklı görmek ve yargılamak gibi karakteristik özellikler, kalp çakrasındaki tıkanıklıkları işaret eder. Ayrıca affedememek, öfkeli olmak, yakınlaşma korkusu, yalnızlık, depresyon ve keder gibi duygusal durumlar da kalp çakrasında dengesizlik olduğunu (özellikle de blokaj) gösterir.

Bloke olmuş kalp çakrası belirtileri

Sevgi ve merhamet eksikliği, bloke olmuş kalp çakrasının en önemli belirtileridir. Diğer belirtileri de listelersek:

 • Yalnızlık
 • Utangaçlık ve sosyal anksiyete
 • Kendine ve başkalarına karşı aşırı eleştirel olmak
 • Kin tutmak
 • Empati eksikliği
 • Sevgi alıp verme beceriksizliği
 • Romantik ilişkilerde ve arkadaşlıklarda şüphe hissetmek ve korkmak
 • Düşük dolaşım sistemi, kalp sorunları, astım gibi solunum sistemi sorunları ve kalp çakrasının bulunduğu bölgede ağrı hissiyatları

Bloke olmuş kalp çakrasını dengelemek

Kalp çakrasını temizlemek, iyileştirmek ve dengelemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Daha detaylı şekilde açıklayacağım yöntemlere girmeden önce burada ana başlıklara değinelim:

En basit yöntemlerden biri, kalp çakrasını tetikleyen şeylerle çevrenizi donatmaktır. Kalp çakrasının rengi yeşil olduğundan; yeşil renkli kıyafetler giymek, çevremizi çiçeklerle, bitkilerle dekore etmek ve kalp çakrasının frekansına uygun şifalı taşlar kullanmak (ya da kolye, takı olarak kullanmak) kalp çakrasının açılmasına yardımcı olacaktır.

Düzenli meditasyon ve Yoga da kalp çakrasını iyileştirmek için uygun yöntemlerdir. Kalp çakrasının elementi hava olduğundan, derin nefes alma-verme egzersizleri kalp çakrasına çok iyi gelecektir.

Bloke olmuş kalp çakrası, bloke olmadan önceki yapıyor olduğumuz şeyleri yapmamızı zorlaştıracaktır. Bu yüzden kalp çakrasını açacak küçük adımlar atmak, sevgi dolu şekilde size uyacak gönüllü işler yapmak ve/veya yeteneğinize uygun ve yeteneğinizi diğerleriyle/dünyayla paylaşacağınız şeyler yapmak iyi bir başlangıç olacaktır. Ayrıca, temiz havanın iyileştirici gücünü düşünecek olursak, dışarıda/ormanda/sizi rahat hissettirecek herhangi bir yerde dışarıda bulunmak, kalp çakrasına iyi gelecektir.

Kalp çakrasının bloke olmasına sebep olan enerjileri yavaş yavaş dönüştürmek, bu enerji merkezinin açılması için gerekli olan en derin yöntemdir. Günlük hayatınızdaki birikmiş öfkenizi ve korkularınızı salıverme alıştırmaları yapın. Kendinizi negatif duygulara yakalanmış gibi hissediyorsanız, bu negatif duyguları sadece gözlemleyin ve derin nefes alıp vererek bu duyguların köklerini anlamaya çalışın ve bu duyguların bedeninizden/zihninizden yavaş yavaş kaybolduğunu hayal edin. Bu duygulara sevgi ve merhamet temelli karşılık verme alıştırmaları yapmak, zamanla bu duyguların dönüşmesine yardımcı olacaktır.

D) Ek Bilgiler

Kalp çakrasıyla ilişkilendirilen hastalıklar

Kalp yetmezliği, miyokardial enfarktüs, kalp kapakçığı problemleri, kardiyomegali, atriyal fibrilasyon, çarpıntılar ve yüksek kan basıncı gibi bütün kalp sorunları, kalp çakrasının işlev bozukluğunun fiziksel tezahürleridir. Ayrıca; bronş sorunları, tüberküloz, astım, akciğer kanseri, göğüs kanseri, obezite, alkolizm ve çoğu bağımlılıklar da kalp çakrasıyla ilişkilendirilebilir. Dengesiz kalp çakrasının soruna yol açabileceği diğer bölgeler ise omuzlar, sırtın üst bölgesi ve kollardır.

Ayrıca şu rahatsızlıkları da ekleyebiliriz: Alerjiler, kan dolaşımı problemleri, göğüs tıkanıklığı, dolaşım sistemi problemleri, öksürük, yorgunluk, grip, tırnak yemek, zatürre, solunum sistemi problemleri, nefes darlığı, uyku bozuklukları ve titreme..

Uyarı belirtileri

Bedenimiz devamlı olarak bizimle iletişim halindedir ama genellikle biz bu sinyalleri görmezden geliriz. Bedenimiz dengesizleştiğinde ve yaşam amacımızdan uzaklaştığımızda, beden daha da sıkıntıya girer.

Vücudumuz ilk başta ufak sinyaller gönderir. Örn: Boğaz enfeksiyonu, ateş, ağrılar, vb. Genellikle bu semptomlar görmezden gelinir ve ilaçlarla iyileştirilmeye çalışılır. Daha sonra daha güçlü sinyaller gönderir. Örn: Astım, ciddi psikolojik sorunlar, kalp çarpıntıları ve ciddi olarak geliyorum diyen hastalıklar vb. Bu sorunlar görmezden gelinmeye devam edildikçe bu sefer en büyük mesajı gönderir. Örn: Kanser, depresyon, nörolojik hastalıklar vb. Bu nokta, istesek de istemesek de bir şeylerin iyi gitmediğini anladığımız noktadır.

Vücudun en büyük uyarıyı gönderdikten sonraki ruhsal, zihinsel ve bedensel iyileşme süresi, ufak mesajları gönderdiği zamana göre çok daha uzun sürer. Bu yüzden büyük mesajı beklemeden farkındalığı ele almamız çok önemlidir.

Enerjisel ve içsel farkındalık, kişinin sadece fiziksel, mental ve ruhsal hastalıklarını iyileştirmekle kalmaz ayrıca bireyin yaşam amacının farkına varmasını ve yaratıcı potansiyelini keşfetmesini de sağlar.

Peki dengede olmadığımızı nasıl anlarız? Kalp çakrası için konuşacak olursak, aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar kalp çakrasındaki enerjisel dengesizlikler hakkında size ipuçları verecektir:

 • Kendinizi yabancı ya da yalnız mı hissediyorsunuz?
 • Hayatınızdan ve yaşamınızdan memnuniyetsizsiniz ve çıkış yolu bulamıyor/hissedemiyor musunuz?
 • Sinirli olsanız bile çatışmalardan çaresizce kaçıyor musunuz?
 • Kendinizi tamamen kabul etmekte ve sevmekte zorluk çekiyor musunuz?
 • Hayatınızda sevgiyi (aile, arkadaşlar, en yakınlar, dünya, çevreniz vb.) hissediyor musunuz?
 • Başkalarıyla duygusal olarak bağlı hissediyor musunuz?
 • Sevgi alıp vermekte güçlük yaşıyor musunuz?
 • Geçmişte yaşadığınız kalp kırıcı durumlara hala tutunuyor musunuz?
 • Affetmekte güçlük yaşıyor musunuz?
 • Dünyayı sadece yaptığınız şeylerle ve toplumdaki rolünüzle mi tanımlıyorsunuz?

Bu sorunlardan birçoğunu yaşıyorsanız, çakranızda dengesizlik var demektir.

Kalp çakrasını iyileştirirken karşılaşılan genel belirtiler

1-) Kalp/kalp çakrası ağrısı: Duyarlı bir kalbi olan kişilerin yaşadığı kalp çakrası blokeleri/acıları; üzüntü, huysuzluk, güvenememe, aşırı eleştirel olma ve aşırı sahiplenme vb. gibi duygusal semptomlara yol açar. Bu durumlar yan etki olarak fiziksel rahatsızlıklar da gösterir. Bu duygular temizlenmediği ya da farkındalıkla incelenmediği sürece, kalp çakrasını tıkamaya ve kalp çakrasında ağırlıklara/ağrılara sebep olur.

2-) Kalp kırıklıkları ve duygusal sorunlar: Kalp çakrasındaki ağrı genellikle sevdiğiniz bir kişi(ler) tarafından hayal kırıklığına uğramanız ya da kötü bir deneyim yaşamanız sonucunda oluşmaktadır. Reddedilme, taciz, keder, kayıplar, boşanma, terk edilme, duygusal istismar, sevilen birinin ölümü ve travmatik deneyimler gibi duygusal olarak acı veren durumlar, kalp çakrasında enerjik olarak izler bırakmaktadır. Bu enerji merkezinin düzeni bozulduğunda ya da bloke olduğunda, negatif ya da acı verici duyguların ortaya çıkma olasılığı yükselir. Kalp çakrasıyla ilişkilendirebileceğimiz negatif duygulara örnek verecek olursak: Nefret, sinir, karamsarlık, kin, keder gibi duyguların yanında eklenmesi gereken en önemli negatif karakteristik özellik ise affetmekte güçlük yaşamaktır.

Kalp çakrasını açmak ve iyileştirmek için yöntemler

Sevgi

Kalp çakrası, sevgi alıp verme yeteneğimizin merkezidir ve sevgi tüm iyileşmenin temel kaynağıdır. Yaşadığımız hayatı düşünecek olursak, sevgi 3 ana kaynaktan gelmektedir: Diğerlerinden, kendi içimizden (kendini sevme) ve evrensel kaynaktan (ilahi sevgi). Bütün bu sevgi kaynakları, kalp çakrasıyla bağlantılıdır ve derin bir iyileştirme gücüne sahiptir.

Kendini sevmek ve kabullenmek

Kalp çakrasını açmanın ilk adımı, kişinin kendi içine dönmesi, kendisini sevmesi ve kabullenmesidir. Öz sevgi ve öz saygı alıştırmaları yapmak, kalp çakrasının iyileşmesi için önemli anahtarlardan biridir. Bunu başarabilmenin en iyi yolu, ruhunuzla bağlantı kurmak ve insani yönlerinize sevgi göndermektir. Kendinizde takdir ettiğiniz özelliklerinize sevgi/minnet gönderin ve eksikliklerinize karşı daha affedici ve merhametli olun. Zamanla kendimize karşı daha güçlü bir sevgi inşa edeceğizdir ve bu sevgi daha dengeli olmamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca:

 • Günlük hayatımızda bizi yönlendiren farklı karakteristik özelliklerimizin (özellikle hoşumuza gitmeyen ve karanlık olarak tanımlayabileceğimiz yönlerimiz) farkına varıp kabul etmeliyiz. Suçluluk, utanç ve öfke gibi duygular bu parçalarımızı görmemizi engelleyebilir.
 • Kendimize olan sevgimizi ne şekilde geliştirebileceğimizi öğrenmeliyiz.
 • İçsel çatışmalarımız üzerinde çalışmalıyız.
 • Kendimizle olan negatif içsel konuşmalarımızı dizginlemeliyiz ve kendimize karşı daha az yargılayıcı olmalıyız.
Affetmek

Kendimizi ve başkalarını affetmek, iyileşmenin ve kalp çakrasındaki blokajları kaldırmanın temellerinden biridir çünkü geçmiş yaşanılanlara tutunmak ve kin/dargınlık beslemek, en çok bize zarar verecektir. Acı verici deneyimlerden ders çıkarmanın ve şikayetlerimizi salıvermenin muazzam bir iyileştirici gücü vardır.

Derin nefes alıp verme egzersizleri

Sessizce durup kendimizi gözlemlediğimizde, en temel yaşamsal şeyin nefesimiz olduğunun farkına varabiliriz. Nefes alıp verirken sadece oksijen alıp karbondioksit vermiyoruz. Aynı zamanda nefesin görünmeyen kısmından yaşam enerjisi de çekiyoruz. Bu yaşam enerjisi ise bize canlılığı veren, enerji bedenimizi tazeleyen pranayı taşımaktadır. Tekrar bedensel kısma dönecek olursak, ne kadar derin nefes alırsak bir o kadar oksijeni bedenimizdeki hücrelere taşırız. Bu oksijen ise metabolik fonksiyonlarımızı daha işlevsel hale getirir ve bu işlevsellik kendimizi daha rahat hissetmemizi sağlar. Kalp çakramızla alakalı sorunlar yaşıyorsak, derin nefes alıp vermek çok faydalı olacaktır.

Ormanda vakit geçirin ve doğayı sevin

Kalp çakrasının rengi yeşildir ve doğada vakit geçirmek bu enerji merkezinin açılmasına yardımcı olacaktır. Orman gibi yeşilin ve oksijenin bol olduğu alanların bilimsel olarak ispatlanmış pozitif etkileri vardır. Tabi ki doğayı sadece ormanla sınırlamıyoruz. Metropol yaşamından ve betondan uzaklaşabileceğimiz her türlü doğal ortam ruhumuza çok iyi gelecektir.

Sarılın

Hepimiz sosyal varlıklarız ve sağlıklı olabilmemiz için sevgi dolu şekilde fiziksel temas kurmamız gerekir. Sarılmak, oksitosin hormonunu salgılar ve bu hormon bütün bedeni rahatlatan doğal bir antidepresandır. Dokunmak, öpmek, sarılmak, masaj yapmak gibi herhangi bir fiziksel etkileşim iki beden arasındaki yüksek frekans aktarımı için güçlü bir araçtır.

Yoga, aromaterapi, şifalı taşlar, ses terapisi ve çakra için uygun besinler

Bu yöntemler kalp çakrası ve tüm diğer çakraları iyileştirmek için kullanılan ortak tekniklerdendir. Bu tekniklerden herhangi birini günlük rutininize ya da iyileştirme çalışmalarına eklemeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Sayfanın sonunda ‘Ek iyileştirme yöntemleri’ adlı başlıkta daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Empati yapın

Zihnimiz, başkaları hakkında değerlendirmeler/yargılar yaparken empati eksikliğinden ötürü kolayca yanlış/eksik sonuçlara/yargılara ulaşabilir. Genellikle bu yargılar (zor durumlar karşısında) sevgi dolu olmayan, sert ve önyargılı düşünceler olmaktadır. Kendimizi böyle negatif düşüncelerde yakaladığımızda ya da bir başkasına karşı öfkelendiğimizde empati yapıp karşı tarafı anlamaya çalışırsak, olaya farklı bir perspektiften bakmış oluruz ve durumu daha iyi anlamış oluruz. Bu durum daha sevgi dolu kararlar almamıza sebep olur ve olası blokajları da önler.

Gülümseyin

Hiçbir sebep olmadan gülümseme pratiği yapın. Telefonu açarken, alışveriş yaparken ve okulda/işte gülümseyin. Aynada kendinize her baktığınızda gülümseyin. Hatta düşünürken bile gülümseme alıştırmaları yapın. Her gülümsediğinizde, farkındalığınızı göğsünüze/kalbinize yerleştirin. Kalbinizden gelen basit bir gülümseme eylemi, hayatınıza daha çok eğlence, neşe ve mutluluk çekecektir. Sevinç titreşiminde olduğunuzda, auranızda yukarı ve enerjik bir değişim olur. Bu titreşim, yüksek frekansınızı yayıyor olduğunuz anlamına gelir. Gülümseme yeteneğinde ustalaşın ya da sizin için en iyi olan herhangi bir tekniği kullanın. Bu, sevincin duygusal frekansını dışsal olarak ifade etmenize yardımcı olacaktır. Örn: Gülmek, kıkırdamak ya da neşe saçmak gibi.

Kalp çakrası için olumlamaların kullanılması

Bilinçaltımızdaki negatif düşünce yapılarını, pozitif düşünce yapılarıyla değiştirmeye olumlama denir. Her düşüncenin belirli bir frekansı vardır ve bu düşünce frekansları ise bilinçli ve/veya bilinçsiz olarak çakraları etkilemektedir. Olumlamalarla alakalı biraz daha bilgi vermeden önce şunu unutmamamız çok önemlidir. Olumlamalar, hayatımızda çözmemiz gereken zorlukları ve negatif düşünce kalıplarının ana nedenlerini es geçmemiz/görmezden gelmemiz anlamına gelmemektedir. Ortada çözümlenmesi gereken mental, duygusal, enerjisel ve ruhsal sorunlar varken, bunların kök nedenlerine inmeden ‘her şey çok güzel’ dememiz, bu sorunların üzerini örtmekten öteye gitmeyecektir fakat sorunlarımızın ya da çözümlenmesi gereken şeylerimizin olması ise pozitif düşünmemizi ve bilinçaltımızı olumlamalarla programlamamıza engel değildir. Lütfen ikisi arasındaki farkı iyi anlayın.

Tavrınızı, enerjinizi değiştirmek, çakra blokajlarınızı açmak ve kendinize ilham yaratmak için olumlamaları kullanabilirsiniz. Kendinizi rahatlatıp, sakinleştirdikten sonra sesli olarak ya da gözlerinizi kapatıp meditatif bir durumda sessiz şekilde bu olumlamaları bilinçaltınıza aşılayabilirsiniz. Buradaki püf noktalardan biri, söylediğiniz olumlamayı kalpten ve hissederek söylemenizdir. Ek olarak, her olumlamayı kalpten ve hissederek söylerken, o olumlamayla alakalı çakra bölgesine odaklanıp, çakranın genişlemesini ve/veya çakradaki blokajların sakince çözümlendiğini de hayal ederseniz, çift dikiş fayda sağlamış olursunuz. Şimdi kalp çakrası için kullanabileceğiniz (kendi olumlamalarınızı bulmaktan ve kullanmaktan çekinmeyin) olumlamalara örnek verelim:

 • Sevgi, her şeyin ilacıdır
 • Ben tamamen ilahi sevgiyle dolu sonsuz bir varlığım
 • Sevgimi özgürce sunarım ve sevgiyi başkalarından özgürce kabul ederim
 • Kendimi ve başkalarını affediyorum
 • Sahip olduğum her şey için minnettarım
 • Tüm korkularımı salıveriyorum ve sevginin beni bulmasına izin veriyorum
 • Kendimi, sağlıklı ve beni tatmin edecek ilişkilere tamamen açıyorum

Kalp çakrasını derinlemesine iyileştirmek için yöntemler

1) Koşulsuz sevgi

Koşulsuz sevgi, başkalarına verdiğiniz ‘pozitif transfer’ anlamına gelir. Bireyin kişiliğine, davranışına, ırkına, inançlarına ya da size nasıl davrandığına bakmaksızın herkese sevgi sunuyorsunuz. ‘Sevgi’; enerjiniz, zamanınız, bilgeliğiniz ve varlığınızı ifade eder. Koşulsuz sevgi, önyargılı ya da koşullu değildir. ‘Koşullu’; eğer şartlar yerine getirilirse, ne kadar sevgiyi sunmaya hazır olduğunuzu belirleyen, herhangi bir kendi başına empoze edilen kriteri ifade eder. Koşulsuz sevgi; beklentilerinizin olmaması anlamına gelir ve hiçbir tereddüt olmadan özgürce sunulur. Zamanınız ve bilgeliğiniz için kişisel bir ödül talep etmezsiniz ve başkalarının yaşına, cinsiyetine ya da ırkına bakmaksızın ayrımcılık yapmazsınız.

Buradaki yöntem basitçe, başkalarına karşı koşulsuz sevgi göstermenin yollarını bulmaktır. Bu, yeni bir beceri ya da davranış öğrenmek ya da işleri karmaşıklaştırmak veya yeni biri olmaya çalışmak değildir. Kalp temelli niteliklere geçmek basitçe, farkındalığınız ve sizin için doğru olanı yapmakla ilgilidir. Her birinizin içinde bu iyilik/cevher vardır. Onu bulun ve kullanın.

2) Merhamet

Merhamet, size gönderilen enerjilere bilinçli olarak nasıl karşılık verdiğinizi ifade eder. Örn: İnsanlardan, olaylardan ve durumlardan.. Merhamet göstermek, ruhsal olarak bilinçli olmayı gerektirir. Her bireyin kendi başına farklı bir ruhsal yol aldığını ve insanların enkarnasyonel sebeplerden ötürü neyi yaşamak istediklerini spiritüel olarak seçtiklerini kabul ettiğinizde, tüm yargılarınızı durdurursunuz. Merhamet, duygularınızı bir kişinin (durumun ya da olayın) duygularından/davranışlarından/eylemlerinden ayırmayı içerir. ‘Ruhsal tarafsızlık’; görüşlerinizi, kararlarınızı ve yargılarınızı ifade etme ‘ihtiyacından’ kaçınmak anlamına gelir. Bu bakış açısına göre aslında neler olduğunu anlıyorsunuz çünkü bir kişinin inançları, davranışları ve eylemleri, hayatı boyunca yaşamaya karar verdiği enkarnasyonel koşullardır. Bu, aynı zamanda her ruhun dünyadaki her korkunç olaya ya da kendi yaşamındaki trajik bir duruma gönüllü olarak katılmak istediği anlamına gelir. Merhamet gösterebilmek için görüşlerinizi, eleştirilerinizi, düşüncelerinizi ve kararlarınızı açıkça ifade etmeden önce dinlemeniz, gözlemlemeniz ve başkalarıyla iletişim kurmanız gerekir. Duygularınız ne olursa olsun; onların davranışlarına, eylemlerine, seçimlerine ve kararlarına saygı duyuyorsunuz ve herkesin ruhsal bir varlık olduğunu kabul edip onaylıyorsunuz.

Not: Kalp çakrasının tam anlamıyla aktive olması için alt 3 çakranın düzgün çalışması ve belirli bir hizaya gelmesi gerekmektedir..

KALP ÇAKRASI İÇİN EK İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Ek iyileştirme yöntemlerine girmeden önce bazı ufak açıklamalarım ve uyarılarım olacak. Buraya kadarki yazdığım ve paylaştığım şeyler kendi uzmanlık alanıma giren ve devamlı araştırdığım, deneyimlediğim şeylerin ortalama özetini oluşturmaktadır. Meditasyon, ezoterik öğretiler, enerji bilimi, çakra bilgileri ve metafizik unsurlar hakkında yazdığım bilgiler; kendi bilgilerim-yorumlarım-deneyimlerim, okuduğum kitaplar ve internetteki yararlı kaynakların derlenip toparlanmasından oluşmuştur.

Ek iyileştirme yöntemlerinde paylaşacağım bilgilerde, dışsal unsurlar devreye girecektir. Mesela şifalı taşlar, aromaterapik yağlar ve yoga hareketleri gibi. Bütün bu yöntemlerin çakralar ve ruh-zihin-beden için iyi geldiğini ne kadar biliyor olsam da, bazı yöntemlerin satın alınacak olması ve uygulanacak olmasından dolayı, uygulamaya karar verdiğiniz bir yöntem hakkında detaylı şekilde araştırma yapmanızı ve bu işi profesyonel olarak bilen kişilerden satın alıp uygulamanızı veya kendi başınıza uygulayacaksınız da sağlam bir temeliniz olduktan sonra uygulamanız çok önemlidir. Satın alacağınız herhangi bir yağı alacağınız kişi/yer veya siteyi iyi araştırın ve burada yol gösterici olarak aktarılacak bilgilerden çok daha fazlasını elde edeceğinizi unutmayın. Keza şifalı taşlar için de aynı şey geçerlidir. Yoga hareketleri ise yine uzmanlık gerektiren bir konudur ve her ne kadar kendi başımıza öğrenip uygulayabileceğimiz bir şey gibi görünse de, yanlış yapılacak ya da fiziksel durumumuzu tehlikeye sokacak bir hareketin bizi sıkıntıya sokacağını unutmayalım. Bende spor yapan birisi olarak ters bir hareketin nelere yol açacağını iyi biliyorum. Lütfen önce kendi fiziksel sağlığımızın ve durumumuzun farkında olalım ve sonrasında uygulamaya geçelim.

Kalp çakrası için Ses Terapisi

Asırlar boyunca müzik ve ses, insanlık için çok önemli bir yer edinmiştir. Müzik ve sesin, bizi dönüştürme gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Batı dünyası ve bilim, eski uygarlıkların binlerce yıldır bildiği ‘sesin iyileştirici gücü’nü yeni yeni keşfetmiştir. Çakralarımız ruhsal ve duygusal bilginin deposu ve hafızasıdır ve her çakra, belirli ses frekansı ve tonu yaymaktadır ve bu ses frekansı ve tonuyla uyumlu haldedir. Bu yüzden, çakraları dengelemek için sesleri kullanmak, ruhsal ve duygusal negatif (uyumsuz) enerjilerin salıverilmesine yardımcı olur.

Bilim, antik mistiklerin binlerce yıldır bildiği şu bilgiyi yeni yeni farketmiştir: Zihnimiz ve bedenimiz de dahil her şey, sürekli bir titreşim durumundadır. Enerji kanalları olarak işlev gören çakralar, kişisel titreşimimizi derinlemesine etkilemektedir. İki ana titreşim elementi ise renk ve sestir. Her bir çakra belirli renklerle ve seslerle ilişkilidir. Bu yüzden, optimal titreşim aralıkları vardır ve bu aralıklar ‘rezonans’ olarak adlandırılır. Bunun sonucunda, uygun titreşimlerle rezone olmamız demek, dengede olmamız anlamına gelir. Ses, bedenimizdeki her hücrede hissedilebilen ve ruhumuzla rezone olabilen bir titreşimdir.

Her kutsal beden, hatta her atom, kendi hareketi, ritmi ve titreşimi yüzünden belirli bir ses üretir. Bütün bu sesler ve titreşimler, evrensel dengeyi oluşturur. Her bir elementin sahip olduğu kendi fonksiyon ve karakter, bütüne katkıda bulunur.

Pythagoras

Bedenin rezonansını seslerle etkilemenin en etkili ve direk yolu, çakra dengeleme yoludur. Bedeni, zihni ve ruhu iyileştirmek ve çakraları dengelemek için ses terapisini kullanmak çok etkilidir. Bedenimizdeki her bir hücre, belirli bir ses frekansına ait sesi emer ve yayar. Bu yüzden, iyileştirici müziklerle kişisel rezonansımızı etkilemenin ve çakralarımızı dengelemenin yöntemi, çakra müzik meditasyonlarıdır.

Bedenimizdeki enerji merkezlerinin ya da çakraların kendine özgü titreşimi vardır ve belirli seslerin bu çakra frekanslarının içine titreşimsel olarak girebilme gücü vardır. Bu güç, çakraların dengelenmesine ve uyumlu olmasına yardımcı olur.

Kalp çakrası için Mantra

Hint metafizikçilerine göre evrendeki her şey sesten oluşmaktadır. Her şeyin içinde, ses tohumu (bija mantra) olarak bilinen ve bu ses tohumlarından oluşan enerji kalıplarının sembolik işaretleri/ifadeleri vardır. Mantralar bu mantraları söyleyen kişiyi, sesin çekirdeğinin nesnesiyle yankılanması/rezone olması/titreşmesi için tasarlanmıştır. Mantra bilgisi yoluyla bir kişi, nesnenin özü üzerinde kontrol elde eder ve bu yolla o nesneyi yaratabilir, yok edebilir ya da değiştirebilir.

Seslerin gizemini bilen bir kişi, tüm evrenin sırrını bilir.

Hazrat Inayat Khan

Her bir çakranın, o çakrayla özdeşleştirilen bir ses özü/tohumu ve bir elementi vardır. Bu ses çekirdeklerinin, o elementin özelliklerine erişim sağladığına inanılmaktadır.

Mantraları, dua olarak düşünebilirsiniz. Kendi başınıza bir mantrayı tekrar ettiğinizde bedeninizle, zihninizle, düşüncelerinizle ve dilinizle/konuşmanızla bağlantı kurarsınız ve bu durum, duygusal durumunuzu değiştirir. Biraz pratikle, derinlemesine bir konsantrasyona erişirsiniz.

Mantralar, fiziksel bir eylemden çok daha ötedirler. Mantralar bilinçaltınıza işlerler ve içsel duygusal durumunuzu dönüştürürler.

Burada hatırlatılması gereken birkaç şey vardır. Bir mantrayı mırıldanırken/söylerken/dinlerken, sadece tek bir çakraya odaklanmalısınız. İkinci olarak, sabırlı olmalısınız. Her seferinde bir mucize beklememelisiniz ve birkaç denemeden sonra hemen iyileşmeyi ya da birkaç ay boyunca mantralar üzerinde çalışırsanız, aydınlanacağınızı düşünmeyin. Her şeyde olduğu gibi sıkı bir konsantrasyon ve iyileşme, zaman alacaktır.

Kalp çakrasının mantrası YAM ‘dır.

Kalp çakrası için Aromaterapi

Aromaterapi; papatya, zencefil, lavanta, adaçayı vb. kokulu (aromatik) bitkilerin kabuklarının, çiçeklerinin, yapraklarının, dallarının veya meyvelerinin çeşitli yöntemlerle damıtılmasıyla elde edilen güzel kokulu yağların beden-zihin-ruh sağlığını dengelemek için kullanılmasıdır.

Buradaki mantık, doğanın bize hediyesi olan bitkilerin ve onların şifa güçlerinin (eterik esanslarının) enerji bedenimizi, çakralarımızı ve dolayısıyla bedenimizi, zihnimizi ve bilinçaltımızı uyararak denge sağlamamıza yardımcı olmasıdır. Kalp çakrası için uygun olan aromaterapik yağlardan bir kaçı şunlardır:

 • Gül yağı
 • Bergamot
 • Biberiye
 • Nane

Kalp çakrasının iyileşmesi için uygun Yiyecekler

Nasıl ki her çakranın kendi titreşimsel frekansı, rengi ve fonksiyonu varsa, benzer şekilde çakraların fonksiyonunun artmasına yardımcı olan yiyecekler de vardır. Kalp çakrasına faydalı olabilecek yiyeceklere örnek verecek olursak:

 • Yeşil sebzeler
 • Yeşil elma
 • Fesleğen
 • Kekik
 • Yeşil çay
 • Ispanak
 • Brokoli

Kalp çakrası için Şifalı Taşlar

Her çakranın kendine özgü bir titreşimsel frekansı vardır. Aynı şekilde her şifalı taşın da kendine özgü bir titreşimsel enerjisi ve anlamı vardır. Her bir çakrayı radyodaki belirli bir frekansa ve müzik kanalına benzetecek olursak: Kök çakra-hard rock, sakral çakra- soft rock, kalp-soft müzik, .. taç-caz gibi (salladım hepsini); herhangi bir çakrada blokaj ya da aşırı aktiviteden dolayı dengesizlik olduğunda, radyo kanalında belirli hışırtılar ya da o kanala uygun olmayan başka türde şarkıların çalındığını hayal edin. Bu titreşimi bozulan radyo kanalına, o kanalın frekansına uygun benzer bir mini frekans düzenleyicisi (şifalı taş) yaklaştırdığımızı ve radyo frekansını yeniden düzenlediğimizi düşünün. Şifalı taşların çalışma prensibini bu basit örnekle aklınızda tutabilirsiniz.

Buradaki ana prensip, şifalı taşların nasıl kullanıldığını öğrenmek ve hangi taşın hangi çakraya uyumlu olduğunu bilmektir.

Temizlenmiş, negatif enerjilerden arındırılmış bir taş, çakra bölgesine yakın bulunduğunda etkilidir ve ayrıca şifalı taşlar çeşitli şekillerde kullanılabilirler. Örn: Takı, kolye vb. bir şekilde, ev veya iş ortamınızda bulundurarak, üzerinizde taşıyarak ya da çakra bölgesine yaklaştırıp şifa çalışması yaparak kullanabilirsiniz.

Kalp çakrasını dengelemek ve iyileştirmek için kullanılabilecek şifalı taşlara örnek verecek olursak:

 • Pembe kuvars
 • Yeşim
 • Yeşil aventurin
 • Peridot
 • Turmalin
 • Zümrüt
 • Rodonit

Kalp çakrası için Yoga hareketleri

Yoga duruşları ‘Sanskrit’ kökenli ‘asana’lar olarak da adlandırılır ve oturmuş/oturaklı duruş anlamına gelir. Yoga’yı günlük rutininize eklemek, çakraları açmak ve dengelemek için harika bir yöntemdir. Her bir çakra için belirli Yoga hareketleri olsa da, bu hareketlerin bütün vücuda faydası olmaktadır ve bedenin gücünü, dayanıklılığını ve esnekliğini artırmaktadır.

Düzenli Yoga yapmak kişinin genel fiziksel, ruhsal, duygusal durumunu dengeler ve tüm çakra sisteminin çalışma kapasitesini artırır. Enerji sistemini holistik (bütünsel) şekilde düşünecek olursak, tek bir enerji merkezindeki pozitif bir gelişmenin tüm sistemi etkilediğini unutmamalıyız.

Kalp çakrasının dengelenmesi için uygun Yoga hareketlerine örnek verecek olursak:

MARJARYASANA
ANJANEYASANA

CAMATKARASANA

BHUJANGASANA
GOMUKHASANA
GARUDASANA
SETU BANDHA SARVANGASANA

MATSYASANA
USTRASANA
URDHVA MUKHA SVANASANA

Kaynaklar:

 1. Master Tony (2012), Yükseliş Çalışma Rehberi ve Kişisel Yükseliş Programı
 2. https://www.chakras.info/
 3. http://healingyou.eu/
 4. http://www.chioshealing.com/
 5. https://www.homemadearomaterapi.com/cakralar-ve-aromaterapi/
 6. https://livetobloom.com/cakralarinizi-dengeleyecek-yiyecekler/
 7. https://www.uplifers.com/cakralar-renk-aromaterapi-ve-yoga-pozlari-ile-aktivasyon/
 8. https://enerjicemberi.com/2016/08/09/cakralar-ve-dogal-taslari/
 9. https://www.aynaastroloji.com/cakra-cwfp
 10. https://theyogawarrior.co/
 11. https://www.whats-your-sign.com/chakra-animal-symbols.html
 12. https://www.7chakracolors.com/chakra/symbols/
 13. https://7wisdoms.org/chakras/chakra-symbols/
 14. https://reikirays.com/18039/diseases-and-associated-chakras/
 15. http://www.ladyscorpioblog.com/
 16. https://lonerwolf.com/
 17. https://www.chakra-anatomy.com/
 18. https://relaxlikeaboss.com/chakra-mantras/
 19. https://fractalenlightenment.com/39016/spirituality/healing-chakras-music-vibrations
 20. https://balance.chakrahealingsounds.com/the-7-chakras/

You may also like

Leave a Comment