Kök Çakra

by admin

Kök çakra, omurganın temelinde yer alan ilk çakramızdır. Kök çakranın enerjisi, toprak elementi temellidir. Bu çakra yeryüzü ile fiziksel bedenimizi bağlayan ve topraklanmamızı sağlayan çakradır ve güvenli ve dengeli hissetmemizle ilişkilidir. Kök çakra, endokrin sisteminin iç salgı bezlerinden ‘Adrenal’ bezi ile etkileşim halindedir.

Kök çakrayı temsil eden klasik renk kırmızı dır. Çakra renkleri spektrumunda kırmızı, güç ve canlılığı simgeler ve içgüdüsel eğilimlerimizi tetikler.

Kök çakranın Sanskritçe ismi olan Muladhara ‘temel’, ‘dayanak’, ‘kök destek’ anlamlarını simgeler.

İçindekiler Gizle

A) Giriş

Kök çakrasının sembolü

Kök çakranın sembolü, 4 yapraklı lotus çiçeğinden oluşur ve genellikle bir dairenin etrafında dört yaprak ve aşağı dönük üçgen ile biçimlendirilir. Aşağı dönük üçgen; ruhun bedenimizin içinde maddeyle, dünyayla ve dünyevi varlığımızla bağlantısını sembolize eder. Kök çakra, yaşam enerjimizin merkezi gibidir ve kundalininin uyanıp, enerjisini diğer çakralara dağıtana kadar kıvrılı ve hareketsiz şekilde beklediği yerdir.

Kök çakra şekli, 4 tane kırmızı lotus yaprağıyla çevrelenmiştir ve her biri, insan ruhunun 4 farklı unsurunu temsil eder:

 • Akıl
 • İdrak kabiliyeti
 • Bilinç
 • Ego

Kök çakra her zaman kırmızı (canlılık ve uyanışın rengi) ile tasvir edilir ve toprak elementi ve Lord Shiva (canlılığın, yıkımın ve dirilişin Hindu tanrısı) tarafından yönetilir. Mitolojik olarak ‘Hayvanların Ustası’ olarak tasvir edilen Lord Shiva, bilge ve güçlü hayvanların yardımıyla kök çakrayı yönetir.

Çakra sembolleri ve çakralarla betimlenen Tanrı ve/veya Tanrıça figürleri, farklı geleneklerde çeşitli şekillerde tasvir edilmişlerdir. Aynı şekilde hayvan sembolleri de çeşitlilik göstermektedir. Kök çakra için İndra, Ganesh, Kali, Shakti vb. farklı tasvirler de bulunmaktadır.

Tarihsel olarak bilgelik ve gücün sembolü olarak saygı gösterilen fil, kök çakrayı temsil etmektedir. Hinduizm’den Şamanizm’e çeşitli spiritüel geleneğe göre fil; merhamet, zeka, kendine güven ve antik bilgeliğin sembolüdür. Bütün bu karakteristik özellikler kök çakra ve kök çakranın ev sahipliği yaptığı Kundalini enerjisini temsil etmektedir.

Kök çakra imgesinde fil, 7 gövdeye sahiptir. Her biri toprağın 7 hazinesini simgeler. Hayatı sürdürebilmek için çok önemli olan bu 7 hazine ise şunlardır:

 • Rasa (plazma – kan sıvısı)
 • Rakta (kan)
 • Mamsa (kaslar)
 • Meda (yağ)
 • Ashyi (kemik)
 • Majja (kemik iliği)
 • Shukra (sperm)

Kök çakrayla ilişkilendirilmiş ve en çok bilinen simge, kıvrılmış yılandır. Bilgelik ve güç anlamına gelen kıvrılmış yılan, kök çakra içerisinde yer alır ve kendini 3,5 kere yukarı doğru dolamıştır. 3 kıvrım, bilincin üç evresini ve aynı zamanda geçmiş, şimdi ve geleceği temsil etmektedir. Yarım kıvrım, sizin nasıl yorumladığınıza bağlı olarak bilincin ya da zamanın aşkınlığını temsil eder.

Kök çakrasının yeri ve çakrayla ilişkili organlar

Kök çakra omurganın tabanında, anüs ve cinsel organın arasında yer alır. Kök çakrayla ilgili sorunlar bedenin alt kısımlarıyla ilgilidir. Ayaklar, bacaklar, omurganın kökü, böbrekler, cinsel organlar, testisler, prostat, mesane vs. kök çakranın işlev alanında yer alır. Kök çakra, ayrıca fiziksel sistemi destekleyen kemikleri,bel kemiğini ve bağışıklık sistemini de etkiler.

Kök çakrasının ana karakteristik özellikleri

 • Güven, emniyet
 • Hayatta kalma
 • Temel ihtiyaçlar (yemek, uyku, barınma, kendini koruma vb.)
 • Fiziksellik, fiziksel kimlik ve kişinin fiziksel yönleri
 • Topraklanma
 • Yaşamsal ihtiyaçlarımızın temeli ve desteklenmesi

Kendimizi gemiye benzetecek olursak kök çakra, geminin demir atma görevini yerine getiriyor diyebiliriz. Kök çakra, bizi dünyaya fiziksel olarak demirleyen metafizik organımızdır. Temeli sağlam olmayan hiçbir şeyin uzun ömürlü olmadığını unutmamamız gerekir.

Kök çakra dengesizliğinde ne olur ?

Kök çakranın dengesiz çalışması, duygusal olarak aşağıdakilere yol açmaktadır:

 • Aşırı negatiflik, kuşkuculuk
 • Yeme bozuklukları
 • Aç gözlülük, cimrilik ve servet tutkusu
 • Yanılsama, kuruntu
 • Aşırı güvensizlik hissi, sürekli hayatta kalma modunda yaşamak
 • Agresiflik, huzursuzluk

Kök çakrasında dengesizlik olan bir kişi için dünyada güvende hissetmek çok zor olabilir ve her şey potansiyel bir riskmiş gibi görünür. Çakra dengesizliğinde, güvenlik ihtiyacı hayatı domine eder ve bu kaygılar iş durumlarına, fiziksel emniyete, barınma kaygısına ve sağlığa yansır.

Kök çakrasında blokaj olan bir kişi, genellikle korku tarafından yönetilen davranışlar sergiler.

Kök çakra aşırı aktif olduğunda korku hali, hırs ve paranoyaya dönüşebilir.

Dengeli kök çakranın özellikleri

Kök çakra dengede olduğu zaman kendimizi dünyaya ait hissederiz. Kök çakrası dengede olan bir kişi kendini güvenli, dengede hisseder ve genellikle çok sağlıklı görünür ve dünyevi bir kişilik sergiler. Dengeli bir kök çakra, karşımıza çıkan zorluklara göğüs germe yeteneğimizi ortaya çıkarır.

Kök çakrasını açmak

Kök çakrasını açmak için pek çok yöntem bulunmaktadır. Örn: Daha çok topraklanma ve dünyevi aktivitelere katılmak (doğayla daha çok bağlantı kurmak, bahçe işleri, yürüyüş vb.) gibi. Hareket, kök çakra için her zaman faydalıdır.  Kök çakrayı açmak, zihin ve bedenin dengesini sağlamak ve enerji akışını dengelemek için spor ve Yoga hareketlerini şiddetle tavsiye ederim.

Buradaki ana fikir, köklerimizi daha güvenli ve kendimizi daha rahat hissedeceğimiz bir ortama salıvermektir (örn: çevremizi, odamızı daha çok yeryüzü/doğa renkleriyle, eşyalarıyla çevrelemek vb.). Kök çakranın açılması ve dengelenmesi ile ilgili ilerleyen sayfalarda daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.


B) Aşırı Aktivite

Aşırı aktif kök çakra

Kök çakrasını gemi betimlemesinde, geminin demir atması (demirlenmesi) olarak açıklamıştık. Kök çakrasını; köklenme, dünyaya demirlenme çakrası olarak kafamızda canlandırırsak, bu çakra içsel güvenlik hissiyatımızı ve dünyadaki yerimizi yönetmektedir. Kök çakra çok hızlı dönmeye başladığında (aşırı aktif kök çakra), bu durum çevremizle olan ilişkimizi etkiler. Aşırı aktivite, şiddetli bir güvensizlik hissiyatını tetikler. Daha önce köklerimizde hissettiğimiz güven/emniyet hissiyatını yeniden kazanmak ve bu boşluğu doldurmak/dengelemek için bu sefer dışsal etmenlere tutunmaya başlarız.

Kırmızının kök çakrayla ilişkilendirilmesinin birden fazla nedeni vardır. Düalistik şekilde düşünecek olursak kırmızı; enerjinin, sevginin ve gücün rengidir. Diğer taraftan kırmızıyı negatiflikle de özdeşleştirebiliriz. Kök çakra aşırı aktif olduğunda, bu negatiflik bütün gücüyle ortaya çıkabilmektedir.

Aşırı aktif kök çakra belirtileri

Kök çakranın aşırı aktivite belirtileri fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığımızı olumsuz etkiler. Kök çakra dengede olduğunda kendimizi rahat, kontrollü ve dünyaya köklenmiş hissederiz. Çakra dengesizleştiğinde, insanlar ve durumlar karşısında kolaylıkla rahatsız oluruz ve bu durum, başkalarına karşı sert tutumlu olmamıza ve bencilce bir karakter sergilememize yol açar.

Kök çakramız hızlı döndüğünde aşırı bağlılıklar geliştiririz ve bu durum bedenimizde ve davranışlarımızda katılığa yol açabilir. Paraya, mal mülke ya da sağlığımıza aşırı takıntılı olabiliriz, değişmekte ya da gevşemekte zorlanırız ve bunun sonucunda kendimizi sıkışmış hissederiz (benzer rutinler ve işler, eski davranış kalıpları vb.).

Fiziksel semptomlara örnek verecek olursak:

 • Mesane problemleri
 • Yorgunluk
 • Kansızlık

Psikolojik semptomlara örnek verecek olursak:

 • Öfke, asabiyet
 • Aç gözlülük
 • Saldırganlık
 • Sabırsızlık
 • Sıkışmışlık hissiyatı

Aşırı aktif kök çakrayı dengelemek

Kök çakramız aşırı aktifse kök çakrayı iyileştirme teknikleri, sorunların hafiflemesine ve enerji dengesinin yeniden sağlanmasına yardım eder.

Çakranın dengesizliğinin şiddetine bağlı olarak beslenme düzenini değiştirmek, yeterli egzersiz yapmak ve meditasyonu günlük rutininize eklemek, çakranın yeniden dengeye gelmesini sağlayacaktır. Yoga, kök çakranın genel dengesi için çok faydalıdır (özellikle de aşırı aktif kök çakra). Sakinleştirici ve düşük etkili egzersiz, aşırı aktif enerjiyi dengeler. Reiki gibi enerji şifa teknikleri, ses terapisi ya da çakra taşları kullanmak da çakranın dengelenmesine fayda sağlamaktadır.

C ) Blokaj

Bloke olmuş (düşük enerjiyle çalışan) kök çakra

Kök çakra bloke olduğunda ya da yavaş şekilde döndüğünde, kendimizi yuvamızda hissetmeyiz ve bu durumu geminin demir atmaması gibi örneklendirirsek; kendimizi köklenmemiş, dünyaya bağlanmamış gibi hissederiz. Kök çakramız dengeli olduğunda kendimizi yuvada hissederiz, odaklanmamız çok nettir ve daima ‘şimdi’ de hissederiz fakat çakranın bloke olması durumunda, bu güven şüpheye ve korkuya dönüşür. Ayrıca duygusal ve fiziksel sağlığımız da bozulur.

Bloke olmuş kök çakra belirtileri

Kök çakramız bloke olduğunda kafamız karışık görünür, içsel sakinliği bulmakta zorlanırız ve hedeflerimize ulaşmakta güçlükler yaşarız. Hayat sürekli olarak ihtiyaçlarımızı karşılamanın bir mücadelesi gibi görünür; fiziksel bedenimizde güvenli hissetmeyiz ve devamlı korku içinde oluruz. Bu belirtilerin yanında; düşük öz güven ve kendine zarar verici davranışlar da bloke olmuş kök çakrayla ilişkilendirilebilir.

Bloke olmuş kök çakranın karakteristik özellikleri: Odaklanma eksikliği, ilişki bağımlılığı, huzursuzluk ve terkedilmiş hissetmek..

Fiziksel semptomlar genellikle bedenin alt kısımlarını (özellikle bacaklar ve cinsel bölgeler) kapsar. Örn:

 • Kabızlık
 • Böbrek taşları
 • Dolaşım sistemi sorunları
 • Bacaklarda güçsüzlük
 • Siyatik
 • Yüksek tansiyon
 • İktidarsızlık
 • Yeme bozuklukları
 • Prostat

Psikolojik semptomlara ekleme yapacak olursak:

 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Ürkeklik
 • Suçluluk
 • Gücenme

Bloke olmuş kök çakrayı dengelemek

Bloke olmuş kök çakrayı açmak için çeşitli teknikler vardır. Bunların başlıcaları fiziksel aktivite, meditasyon ve enerji şifasıdır.

Herhangi bir fiziksel aktivite, kök çakranın açılmasına yardımcı olabilir. Örn: Yürüyüş, ev işleri yapmak, yoga, dans.. Hangi fiziksel aktiviteyi seçerseniz seçin, işin anahtarı anın içinde ve hareketinizin farkında olmaktır.

Kök çakrayı açmak için meditasyon yöntemlerini de araştırabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen sayfalarda detaylı şekilde anlatacağım iyileşme tavsiyelerinin yanında, kendi bireysel çabanızla da bu enerji merkezinin (ve bütün enerji merkezlerinin) efendisi olabilirsiniz. Ek olarak, iyileşme çabalarınızla alakalı profesyonel destek almaktan da çekinmeyin.

D) Ek Bilgiler

Kök çakrayla ilişkilendirilen hastalıklar

Kireçlenme, kemik kanseri, kronik bel (genellikle alt kısımlar) ağrısı, siyatik ağrısı gibi kemikleri etkileyen herhangi bir hastalık ve varis problemleri kök çakranın kötü çalışmasıyla ilişkilidir. Kök çakra ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen bazı sağlık durumlarıyla da ilişkilidir. Örn: Aids, öpücük hastalığı (epstein barr virüsü), lenfoma, lenf bezi tümörü vs. Rektum kanseri, hemoroid, kron hastalığı gibi anal bölge çevresindeki hastalıklar da genellikle kök çakranın işlev bozukluğuyla ilişkilidir. Depresyon türlerinin bir çoğu, alkol bağımlılığı ve obsesif kompülsif bozukluk, diğer enerji alanlarının fonksiyon bozukluklarıyla beraber kök çakrayı da ilgilendiren sorunlardır.

Ayrıca şu rahatsızlıkları da ekleyebiliriz: Ayak bileğinde problemler, anoreksi (iştahsızlık), ayakların soğuk olması, kabızlık, kalın bağırsak iltihabı, ishal, egzema, sık sık idrara çıkma, kalça eklemi, yüksek tansiyon, iktidarsızlık, böbrek taşı, diz problemleri, bacak ağrıları, adet sorunları, obezite, basur, siyatik, ayak bileklerinin şişmesi, zayıf bacaklar ve kilo problemleri..

Uyarı belirtileri

Bedenimiz devamlı olarak bizimle iletişim halindedir ama genellikle biz bu sinyalleri görmezden geliriz. Bedenimiz dengesizleştiğinde ve yaşam amacımızdan uzaklaştığımızda, beden daha da sıkıntıya girer.

Vücudumuz ilk başta ufak sinyaller gönderir. Örn: Boğaz enfeksiyonu, ateş, ağrılar, vb. Genellikle bu semptomlar görmezden gelinir ve ilaçlarla iyileştirilmeye çalışılır. Daha sonra daha güçlü sinyaller gönderir. Örn: Astım, ciddi psikolojik sorunlar, kalp çarpıntıları ve ciddi olarak geliyorum diyen hastalıklar vb. Bu sorunlar görmezden gelinmeye devam edildikçe bu sefer en büyük mesajı gönderir. Örn: Kanser, depresyon, nörolojik hastalıklar vb. Bu nokta, istesek de istemesek de bir şeylerin iyi gitmediğini anladığımız noktadır.

Vücudun en büyük uyarıyı gönderdikten sonraki ruhsal, zihinsel ve bedensel iyileşme süresi, ufak mesajları gönderdiği zamana göre çok daha uzun sürer. Bu yüzden büyük mesajı beklemeden farkındalığı ele almamız çok önemlidir.

Enerjisel ve içsel farkındalık, kişinin sadece fiziksel, mental ve ruhsal hastalıklarını iyileştirmekle kalmaz, ayrıca bireyin yaşam amacının farkına varmasını ve yaratıcı potansiyelini keşfetmesini de sağlar.

Peki dengede olmadığımızı nasıl anlarız? Kök çakra için konuşacak olursak, aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar kök çakranızdaki enerjisel dengesizlikler hakkında size ipuçları verecektir:

 • Kendinizi ve başkalarını kontrol altında tutma ihtiyacı hissediyor musunuz?
 • Rahat yaşamanız için gereken her şeye sahip olduğunuzu hissediyor musunuz?
 • Yorgun ve devamlı tetikte hissedip, rahatlamakta güçlük çekiyor musunuz?
 • Eleştirilme korkunuz var mı?
 • Şu anki yaşam koşullarınız nasıl? Yeterli desteğe sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
 • Çevrenizle bağlantılı olduğunuzu hissediyor musunuz?
 • Kendi yolunuzdan gitmeye korkan fakat devamlı olarak başkalarına yardım etmeye hazır biri misiniz?
 • Geçmiş korkularınıza ve üzüntülerinize tutunuyor musunuz?
 • Mükemmeliyetçi, eleştirici ve takıntılı mısınız?
 • Cinsel yakınlaşmaya korku ve utanç ile mi yaklaşıyorsunuz?

Bu sorunlardan birçoğunu yaşıyorsanız, çakranızda dengesizlik var demektir.

Kök çakrayı iyileştirirken karşılaşılan genel belirtiler

1) Yaşamsal ihtiyaçları karşılamakta sürekli olarak zorlanmak : Beslenme, fatura ya da kira vb. gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamak bizim için sürekli bir mücadeleyse, enerji çalışmalarımız kök çakraya faydalı olacaktır. Kök çakrayı iyileştirmek; zarar verici davranışlarımızdan, yokluk ve kıtlık düşüncelerinin hakim olduğu inanç kalıplarımızdan çıkmamıza odaklanır.

2) Sürekli bir güvensizlik hissiyatı : Kök çakramız dengesizleştiğinde, bizim için dünyada güvende hissetmek çok zor olacaktır. Bu güvensizlik hissiyatının yansımasına örnek verecek olursak; sağlığımız, ekonomik durumumuz, dünyevi gelişmeler vb.. Hatta en küçük şeylerde bile paranoyak düşüncelere kapılabiliriz. Kök çakrayı iyileştirmek, bu korkuların iyileştirilip yerlerine daha yapıcı enerjilerin hayatımıza girmesine destek olarak gerçekleştirilir.

3) Korku temelli yaşam : Hayatımızın korku temelinde işlediğini fark edersek, kök çakrayı iyileştirmek bu duruma faydalı olacaktır. Korkularımızın yerine daha dengeli bir yaşam perspektifi yerleştirdiğimizde, hayatta aldığımız kararlar bizi daha dengeli hale getirecektir. Enerjimizi korku temelinden daha dengeli bir hayata bakış açısına yönelttiğimizde, gerçek isteklerimizin ve tutkularımızın daha çok farkına varmaya ve bu istek ve tutkularımızı yerine getirmek için çabalamaya başlarız.

Kök çakrayı açmak ve iyileştirmek için yöntemler

Ayakta durun

Kök çakrayı iyileştirmek için bu basit yöntemi deneyebilirsiniz. Omuzlar hafif geniş ve üst beden rahatlamış şekilde ayakta durun. Kollarınız ve kalçanız rahat bir şekilde pozisyon alın. Derin nefes alın ve her nefes verdiğinizde, dünyayla olan bağlantınızın kuvvetlendiğini hissedin.

Duş alın

Basitçe duş almak, kök çakranın temizlenmesi ve iyileşmesine yardımcı olur. Duş alırken vücudunuzun ve vücudunuza değen suyun farkında olun. Her banyoyu bir meditasyona dönüştürebilirsiniz. Zihinsel, ilüzyonik dünyayla bağlantınızı koparın ve duş alırken sadece duş alın. Vücuttaki toksinlerin ve negatif enerjinin suyla birlikte akıp gittiğini düşünün.

Hareket edin

Her gün yapacağınız fiziksel hareketler kök çakrayı iyileştirmek için en iyi yöntemdir diyebilirim. Koşmak, ev işlerini halletmek, spor vb.. Buradaki kilit nokta, bedenin ve hareket hissiyatının farkında olmaktır. Farkındalık iyileşmek için anahtardır. Yapıyor olduğunuz her şeye getirdiğiniz farkındalık bir iyileşmedir çünkü sizin özünüz, ruhunuz saf bilinçtir.

Yürüyüş yapın ve topraklanın

Doğada olsun ya da kalabalık bir sokakta olsun, attığınız her adımın farkında olun. Nefesinize ve attığınız adımlara dikkat edin. Attığınız her adımda, ayaklarınızın yere temasını hissedin. Yürüyüş gibi basit bir şeyde bile yapılacak farkındalık tekniği, kök çakranın aktive olmasına yardımcı olur ve sizi dünyaya bağlar.

Çıplak ayakla toprakta ve çimde kendinizi topraklamak da kök çakranın dengelenmesine faydalı olur. Basitçe yalın ayakla çime ya da toprağa temas edin. Dünyayla olan bağlantınızı ve köklerinizi hissedin. Dünyanın enerji bedeniyle, bizim enerji bedenimizin bağlantı noktası, ayaklarımızın altındaki çakralar vasıtasıyla olur.

Dans edin

Dans etmek kök çakrayı açmak için çok güzel bir yöntemdir. Kalabalık bir ortamda ya da tek başınıza dans edin. Ritmin sizi ele geçirmesine ve bedeninizin özgürce hareket etmesine izin verin.

Yoga

Düzenli yoga yapmak kök çakrayı açmak, iyileştirmek ve dengelemek için harika bir yöntemdir. Kök çakra için uygun yoga hareketlerini ilerleyen başlıklarda bulabilirsiniz.

Kırmızı

Kırmızı renkli kıyafetler giymek, ev ya da iş ortamınıza kırmızı dekoratif eşyalar eklemek, size kök çakranın enerjisini hatırlatacaktır.

Meditasyon yöntemi olarak ise canlı bir kırmızı rengi kök çakranızın bulunduğu bölgede gözünüzde canlandırabilirsiniz. Biraz daha detaylı açıklayacak olursak; kendinizi rahat hissedeceğiniz bir pozisyonda (uzanarak, oturarak, bağdaş kurarak vs.) gözlerinizi kapatın ve kök çakranın bulunduğu bölgede, parlayan kırmızı bir enerji topu hayal edin (zihninizde kök çakranın bulunduğu alanda görselleştirin). Bu ışığın parladığını ve kök çakranızdan aşağıya bacaklarınıza doğru yayıldığını ve sizi dünyaya toprakladığını hayal edin. Aynı zamanda bu ışığın kök çakra çevresindeki blokajları da nazik bir şekilde kaldırdığını hayal edebilirsiniz.

Cinsel temas & tetikleme

Bu yöntem çok basittir ama biraz derinlemesine farkındalık gerektirmektedir. Eşinizle/sevgilinizle ya da tek başına da yapabilirsiniz. Cinsel tetiklemeyi enerji merkezine ve çevresine bağlanma aracıi olarak kullanıyoruz. Uzanır bir pozisyondayken gözlerinizi kapatın. Fiziksel temas yoluyla ya da hayali bir şekilde kendinizi cinsel olarak tetikleyin ve gaza gelip devamını getirmeyin adgsj Belirli bir süre kendinizi tetiklediğinizde, cinsel organlarımızın olduğu bölgenin biraz daha derinlerinde belirli bir titreşim hissedeceksiniz. Yavaşça farkındalığınızı cinsel tetiklemeden ve cinsel düşüncelerden, bu titreşime kaydırın ve daha sonra tüm farkındalığınızla bu titreşimle bir olun. Enerji bedenindeki bu titreşimin giderek genişlediğini ve kasık bölgesiyle tüm bacaklara yayıldığını hissedin. 5-10 dk lık bir meditasyon vücudun alt bölgesini inanılmaz şekilde canlandıracaktır.

Kök çakra için olumlamaların kullanılması

Bilinçaltımızdaki negatif düşünce yapılarını, pozitif düşünce yapılarıyla değiştirmeye olumlama denir. Her düşüncenin belirli bir frekansı vardır ve bu düşünce frekansları ise bilinçli ve/veya bilinçsiz olarak çakraları etkilemektedir. Olumlamalarla alakalı biraz daha bilgi vermeden önce şunu unutmamamız çok önemlidir. Olumlamalar, hayatımızda çözmemiz gereken zorlukları ve negatif düşünce kalıplarının ana nedenlerini es geçmemiz/görmezden gelmemiz anlamına gelmemektedir. Ortada çözümlenmesi gereken mental, duygusal, enerjisel ve ruhsal sorunlar varken, bunların kök nedenlerine inmeden ‘her şey çok güzel’ dememiz, bu sorunların üzerini örtmekten öteye gitmeyecektir fakat sorunlarımızın ya da çözümlenmesi gereken şeylerimizin olması ise pozitif düşünmemizi ve bilinçaltımızı olumlamalarla programlamamıza engel değildir. Lütfen ikisi arasındaki farkı iyi anlayın.

Tavrınızı, enerjinizi değiştirmek, çakra blokajlarınızı açmak ve kendinize ilham yaratmak için olumlamaları kullanabilirsiniz. Kendinizi rahatlatıp, sakinleştirdikten sonra sesli olarak ya da gözlerinizi kapatıp meditatif bir durumda sessiz bir şekilde bu olumlamaları bilinçaltınıza aşılayabilirsiniz. Buradaki püf noktalardan biri, söylediğiniz olumlamayı kalpten ve hissederek söylemenizdir. Ek olarak, her olumlamayı kalpten ve hissederek söylerken, o olumlamayla alakalı çakra bölgesine odaklanıp, çakranın genişlemesini ve/veya çakradaki blokajların sakince çözümlendiğini de hayal ederseniz, çift dikiş fayda sağlamış olursunuz. Şimdi kök çakra için kullanabileceğiniz (kendi olumlamalarınızı bulmaktan ve kullanmaktan çekinmeyin) olumlamalara örnek verelim:

 • Dünyada ve yaşadığım çevrede güvendeyim
 • Bu dünyaya aitim ve bu dünyanın bir parçasıyım
 • Çevremle, insanlarla ve yaşadığım olaylarla barış içindeyim
 • İhtiyacım olan her şeye sahibim
 • Bütün şüphelerimi ve korkularımı salıveriyorum
 • Bedenimde kendimi evimde hissediyorum ve bu dünyaya sıkı sıkı bağlıyım
 • Bedenime ve onun bilgeliğine güveniyorum

Kök çakrayı derinlemesine iyileştirmek için yöntemler

1) Kendinizi çevrenize bağlayın

Kök çakranın genel problemleri kendimizi dünyada güvenli hissetmemiz etrafında döner. Çevremizle dengeli bir ilişki kurmak, güvenli hissetmemizi sağlayacaktır. Şu anki yaşadığınız çevrede nasıl hissediyorsunuz? Örn: Eviniz, komşularınız, iş yeriniz, odanız, bulunduğunuz ülke, şehir, bölge vb. şeyler kök çakranın dengelenmesine destek sağlamaktadır.

2) Toprakla/dünyayla yakın ilişkide olun

Kök çakra dengesizliğini iyileştirmek için toprakla direk bağlantı kurmak önemlidir. Dışarıya çıkın ve asfaltsız yollarda yürüyün, ellerinizle toprağı kazın, tohum ekin, toprakla oynayın… Toprak elementiyle olan kişisel bağlantımız; kök çakranın açılmasına, topraklanmamıza ve enerji akışının sürekliliğine yardımcı olur. Toprakla haşır neşir olmadığınızı varsayarsak, yukarıdaki ‘yürüyüş yapın ve topraklanın’ başlığı da sizin için yeterli olacaktır. Ayrıca bulunduğunuz çevrenizi bitkilerle donatmak ve toprak elementini yakınınızda bulundurmak da faydalı olacaktır.

3) Fiziksel aktivite kök çakrayı güçlendirir

Her türlü fiziksel aktivite (hafif veya yoğun) kök çakranın iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle bedenin alt tarafını (ayaklar, bacaklar) kullandığımız fiziksel hareketler çok faydalı olacaktır. Yaşam enerjimizin ilk çıkış noktasının kök çakra olduğunu daha önceki bilgilerde söylemiştim. Bu yaşam enerjisini/gücünü hissettiğinizde, bu çakranın enerji gücüyle bağlantı kurarsınız ve kendinizi, yaşama köklersiniz.

4) Güvensizlik hissiyatını yenmek için kendinize güvenin

Kök çakra dengesizliğinin ana karakteristik özelliğinin güvensizlik/emniyetsizlik olduğuna artık aşina olduğumuzu düşünüyorum. Bu enerji merkezini uzun vadeli iyileştirmek ve dengelemek için kendimizi dünyada yeterli görmeliyiz ve istediğimiz her şeyin, doğru zamanda karşımıza çıkacağı düşüncesini/inancını kendimize aşılamalıyız. Hayatımızdaki özgüven, kendi kendine yeterlilik ve beceriklilik algılarımızı sağlam temellere oturtmak, kök çakrayı iyileştirmenin anahtarlarındandır.

5) Gerçek isteklerinizi ve amaçlarınızı keşfedin

Kök çakrayı iyileştirmek için gerçek isteklerimizin ve amaçlarımızın ne olduğunu bilmemiz gerekir. Bu durum bir sonraki eylemimizin ne olacağına, nerede yaşayacağımızdan hangi işi yapacağımıza ve hangi insanlarla görüşmek isteyeceğimize kadar hayatımızdaki birçok durumun gidişatına yardımcı olacaktır. Bu farkındalığımız olmadığında, durumların ve başka insanların görüşlerinin etrafında sürüklenen bir hayatımızın olma şansı yükselir ve gerçek ihtiyaçlarımızı karşılama fırsatını kaçırırız.

İç gözlem ve netlik, kök çakranın iyileştirilmesi için önemlidir. Genel düşünce kalıplarımızın ve süregelen eylemlerimizin içindeyken, bu içsel çalışmayı yapmak kolay olmayabilir fakat belirli bir süre kendi kişisel yansımamıza bakarak ve bazı tavsiyeler alarak doğru yolu bulabiliriz. Kendimizle ilgili kısıtlayıcı inançlarımızın farkına varmalıyız ve daha iyi bir yaşam oluşturabileceğimize güvenmeliyiz.

6) Kıtlık/yokluk psikolojisinden bolluk/bereket psikolojisine geçin

Yokluk psikolojisinin, başarı şansımızı kısıtlayan bir düşünce kalıbı olduğunu unutmamalıyız. Kök çakrayla alakalı bu tip endişeleri kaldırmak için atılması gereken en önemli adım, bolluk ve refah ile ilgili inanç sistemimizi yeniden gözden geçirmektir. İçsel ve dışsal zenginlik kavramımızı dengelemeliyiz. Örn: Zenginliğinizi sadece banka hesabınız olarak düşünmek yerine, hayatınızdaki bütün güzellikleri ve bollukları tekrar gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınız, sağlığınız, günlük hayatta keyif aldığınız şeyler vb. gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bu süreçte, parayla ve fiziksel güvenlikle alakalı kişisel görüşlerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.

7) Dış dünyanın içsel dünyanın yansıması olduğunu hatırlayın

Dışsal dünyanın genellikle içsel olarak neler yaşıyorsak onun bir yansıması olduğunu unutmamamız, kök çakrayı iyileştirirken hatırlamamız gereken bir düşünce kalıbıdır. Maddesel dünyada bolluk olarak tanımladığınız kavram, içsel dengenizi ve içsel zenginlik kavramınızı etkilemektedir. Bu, tam tersi için de geçerlidir, yani içsel varoluşsal durumunuz maddesel dünyada neler yarattığınıza üç aşağı beş yukarı denk gelir.


KÖK ÇAKRA İÇİN EK İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Ek iyileştirme yöntemlerine girmeden önce bazı ufak açıklamalarım ve uyarılarım olacak. Buraya kadarki yazdığım ve paylaştığım şeyler kendi uzmanlık alanıma giren ve devamlı araştırdığım, deneyimlediğim şeylerin ortalama özetini oluşturmaktadır. Meditasyon, ezoterik öğretiler, enerji bilimi, çakra bilgileri ve metafizik unsurlar hakkında yazdığım bilgiler; kendi bilgilerim-yorumlarım-deneyimlerim, okuduğum kitaplar ve internetteki yararlı kaynakların derlenip toparlanmasından oluşmuştur.

Ek iyileştirme yöntemlerinde paylaşacağım bilgilerde, dışsal unsurlar devreye girecektir. Mesela şifalı taşlar, aromaterapik yağlar ve yoga hareketleri gibi. Bütün bu yöntemlerin çakralar ve ruh-zihin-beden için iyi geldiğini ne kadar biliyor olsam da, bazı yöntemlerin satın alınacak olması ve uygulanacak olmasından dolayı, uygulamaya karar verdiğiniz bir yöntem hakkında detaylı şekilde araştırma yapmanızı ve bu işi profesyonel olarak bilen kişilerden satın alıp uygulamanızı veya kendi başınıza uygulayacaksınız da sağlam bir temeliniz olduktan sonra uygulamanız çok önemlidir. Satın alacağınız herhangi bir yağı alacağınız kişi/yer veya siteyi iyi araştırın ve burada yol gösterici olarak aktarılacak bilgilerden çok daha fazlasını elde edeceğinizi unutmayın. Keza şifalı taşlar için de aynı şey geçerlidir. Yoga hareketleri ise yine uzmanlık gerektiren bir konudur ve her ne kadar kendi başımıza öğrenip uygulayabileceğimiz bir şey gibi görünse de, yanlış yapılacak ya da fiziksel durumumuzu tehlikeye sokacak bir hareketin bizi sıkıntıya sokacağını unutmayalım. Bende spor yapan birisi olarak ters bir hareketin nelere yol açacağını iyi biliyorum. Lütfen önce kendi fiziksel sağlığımızın ve durumumuzun farkında olalım ve sonrasında uygulamaya geçelim.

Kök çakra için Ses Terapisi

Asırlar boyunca müzik ve ses, insanlık için çok önemli bir yer edinmiştir. Müzik ve sesin, bizi dönüştürme gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Batı dünyası ve bilim, eski uygarlıkların binlerce yıldır bildiği ‘sesin iyileştirici gücü’nü yeni yeni keşfetmiştir. Çakralarımız ruhsal ve duygusal bilginin deposu ve hafızasıdır ve her çakra, belirli ses frekansı ve tonu yaymaktadır ve bu ses frekansı ve tonuyla uyumlu haldedir. Bu yüzden, çakraları dengelemek için sesleri kullanmak, ruhsal ve duygusal negatif (uyumsuz) enerjilerin salıverilmesine yardımcı olur.

Bilim, antik mistiklerin binlerce yıldır bildiği şu bilgiyi yeni yeni farketmiştir: Zihnimiz ve bedenimiz de dahil her şey, sürekli bir titreşim durumundadır. Enerji kanalları olarak işlev gören çakralar, kişisel titreşimimizi derinlemesine etkilemektedir. İki ana titreşim elementi ise renk ve sestir. Her bir çakra belirli renklerle ve seslerle ilişkilidir. Bu yüzden, optimal titreşim aralıkları vardır ve bu aralıklar ‘rezonans’ olarak adlandırılır. Bunun sonucunda, uygun titreşimlerle rezone olmamız demek, dengede olmamız anlamına gelir. Ses, bedenimizdeki her hücrede hissedilebilen ve ruhumuzla rezone olabilen bir titreşimdir.

Her kutsal beden, hatta her atom, kendi hareketi, ritmi ve titreşimi yüzünden belirli bir ses üretir. Bütün bu sesler ve titreşimler, evrensel dengeyi oluşturur. Her bir elementin sahip olduğu kendi fonksiyon ve karakter, bütüne katkıda bulunur.

Pythagoras

Bedenin rezonansını seslerle etkilemenin en etkili ve direk yolu, çakra dengeleme yoludur. Bedeni, zihni ve ruhu iyileştirmek ve çakraları dengelemek için ses terapisini kullanmak çok etkilidir. Bedenimizdeki her bir hücre, belirli bir ses frekansına ait sesi emer ve yayar. Bu yüzden, iyileştirici müziklerle kişisel rezonansımızı etkilemenin ve çakralarımızı dengelemenin yöntemi, çakra müzik meditasyonlarıdır.

Bedenimizdeki enerji merkezlerinin ya da çakraların kendine özgü titreşimi vardır ve belirli seslerin bu çakra frekanslarının içine titreşimsel olarak girebilme gücü vardır. Bu güç, çakraların dengelenmesine ve uyumlu olmasına yardımcı olur.

Kök çakra için Mantra

Hint metafizikçilerine göre evrendeki her şey sesten oluşmaktadır. Her şeyin içinde, ses tohumu (bija mantra) olarak bilinen ve bu ses tohumlarından oluşan enerji kalıplarının sembolik işaretleri/ifadeleri vardır. Mantralar bu mantraları söyleyen kişiyi, sesin çekirdeğinin nesnesiyle yankılanması/rezone olması/titreşmesi için tasarlanmıştır. Mantra bilgisi yoluyla bir kişi, nesnenin özü üzerinde kontrol elde eder ve bu yolla o nesneyi yaratabilir, yok edebilir ya da değiştirebilir.

Seslerin gizemini bilen bir kişi, tüm evrenin sırrını bilir.

Hazrat Inayat Khan

Her bir çakranın, o çakrayla özdeşleştirilen bir ses özü/tohumu ve bir elementi vardır. Bu ses çekirdeklerinin, o elementin özelliklerine erişim sağladığına inanılmaktadır.

Mantraları, dua olarak düşünebilirsiniz. Kendi başınıza bir mantrayı tekrar ettiğinizde bedeninizle, zihninizle, düşüncelerinizle ve dilinizle/konuşmanızla bağlantı kurarsınız ve bu durum, duygusal durumunuzu değiştirir. Biraz pratikle, derinlemesine bir konsantrasyona erişirsiniz.

Mantralar, fiziksel bir eylemden çok daha ötedirler. Mantralar bilinçaltınıza işlerler ve içsel duygusal durumunuzu dönüştürürler.

Burada hatırlatılması gereken birkaç şey vardır. Bir mantrayı mırıldanırken/söylerken/dinlerken, sadece tek bir çakraya odaklanmalısınız. İkinci olarak, sabırlı olmalısınız. Her seferinde bir mucize beklememelisiniz ve birkaç denemeden sonra hemen iyileşmeyi ya da birkaç ay boyunca mantralar üzerinde çalışırsanız, aydınlanacağınızı düşünmeyiniz. Her şeyde olduğu gibi sıkı bir konsantrasyon ve iyileşme, zaman alacaktır.

Kök çakranın mantrası LAM ‘dır.


Kök çakra için Aromaterapi

Aromaterapi; papatya, zencefil, lavanta, adaçayı vb. kokulu (aromatik) bitkilerin kabuklarının, çiçeklerinin, yapraklarının, dallarının veya meyvelerinin çeşitli yöntemlerle damıtılmasıyla elde edilen güzel kokulu yağların beden-zihin-ruh sağlığını dengelemek için kullanılmasıdır.

Buradaki mantık, doğanın bize hediyesi olan bitkilerin ve onların şifa güçlerinin (eterik esanslarının) enerji bedenimizi, çakralarımızı ve dolayısıyla bedenimizi, zihnimizi ve bilinçaltımızı uyararak denge sağlamamıza yardımcı olmasıdır. Kök çakra için uygun olan aromaterapik yağlardan bir kaçı şunlardır:

 • Zencefil
 • Karanfil
 • Sedir

Kök çakranın iyileşmesi için uygun Yiyecekler

Nasıl ki her çakranın kendi titreşimsel frekansı, rengi ve fonksiyonu varsa, benzer şekilde çakraların fonksiyonunun artmasına yardımcı olan yiyecekler de vardır. Kırmızı renkli yiyecekler, kök sebzeler ve hayvansal proteinler kök çakra için uygun yiyeceklerdir. Örnek verecek olursak:

 • Yabani havuç
 • Soya fasülyesi
 • Yumurta
 • Et
 • Kırmızı mercimek
 • Domates
 • Pancar

Kök çakra için Şifalı Taşlar

Her çakranın kendine özgü bir titreşimsel frekansı vardır. Aynı şekilde her şifalı taşın da kendine özgü bir titreşimsel enerjisi ve anlamı vardır. Her bir çakrayı radyodaki belirli bir frekansa ve müzik kanalına benzetecek olursak: Kök çakra-hard rock, sakral çakra- soft rock, kalp-soft müzik, .. taç-caz gibi (salladım hepsini); herhangi bir çakrada blokaj ya da aşırı aktiviteden dolayı dengesizlik olduğunda, radyo kanalında belirli hışırtılar ya da o kanala uygun olmayan başka türde şarkıların çalındığını hayal edin. Bu titreşimi bozulan radyo kanalına, o kanalın frekansına uygun benzer bir mini frekans düzenleyicisi (şifalı taş) yaklaştırdığımızı ve radyo frekansını yeniden düzenlediğimizi düşünün. Şifalı taşların çalışma prensibini bu basit örnekle aklınızda tutabilirsiniz.

Buradaki ana prensip, şifalı taşların nasıl kullanıldığını öğrenmek ve hangi taşın hangi çakraya uyumlu olduğunu bilmektir.

Temizlenmiş, negatif enerjilerden arındırılmış bir taş, çakra bölgesine yakın bulunduğunda etkilidir ve ayrıca şifalı taşlar çeşitli şekillerde kullanılabilirler. Örn: Takı, kolye vb. bir şekilde, ev veya iş ortamınızda bulundurarak, üzerinizde taşıyarak ya da çakra bölgesine yaklaştırıp şifa çalışması yaparak kullanabilirsiniz.

Kök çakra için kullanılabilecek kristaller için örnek verecek olursak:

 • Hematit
 • Jasper
 • Akik
 • Yakut
 • Oniks
 • Dumanlı kuvars
 • Lal
 • Granat

Kök çakra için Yoga Hareketleri

Yoga duruşları ‘Sanskrit’ kökenli ‘asana’lar olarak da adlandırılır ve oturmuş/oturaklı duruş anlamına gelir. Yoga’yı günlük rutininize eklemek, çakraları açmak ve dengelemek için harika bir yöntemdir. Her bir çakra için belirli Yoga hareketleri olsa da, bu hareketlerin bütün vücuda faydası olmaktadır ve bedenin gücünü, dayanıklılığını ve esnekliğini artırmaktadır.

Düzenli Yoga yapmak kişinin genel fiziksel, ruhsal, duygusal durumunu dengeler ve tüm çakra sisteminin çalışma kapasitesini artırır. Enerji sistemini holistik (bütünsel) şekilde düşünecek olursak, tek bir enerji merkezindeki pozitif bir gelişmenin tüm sistemi etkilediğini unutmamalıyız.

Kök çakranın dengelenmesi için uygun Yoga hareketlerine örnek verecek olursak:

UTTASANA
MALASANA

PRASARİTA PADOTTANASANA
JANU SİRSANA
VİRABHADRASANA
SUPTA BADDHA KONASANA
PADMASANA

TADASANA

Kaynaklar:

 1. Master Tony (2012), Yükseliş Çalışma Rehberi ve Kişisel Yükseliş Programı
 2. https://www.chakras.info/
 3. http://healingyou.eu/
 4. http://www.chioshealing.com/
 5. https://www.homemadearomaterapi.com/cakralar-ve-aromaterapi/
 6. https://livetobloom.com/cakralarinizi-dengeleyecek-yiyecekler/
 7. https://www.uplifers.com/cakralar-renk-aromaterapi-ve-yoga-pozlari-ile-aktivasyon/
 8. https://enerjicemberi.com/2016/08/09/cakralar-ve-dogal-taslari/
 9. https://www.aynaastroloji.com/cakra-cwfp
 10. https://theyogawarrior.co/
 11. https://www.whats-your-sign.com/chakra-animal-symbols.html
 12. https://www.7chakracolors.com/chakra/symbols/
 13. https://7wisdoms.org/chakras/chakra-symbols/
 14. https://reikirays.com/18039/diseases-and-associated-chakras/
 15. http://www.ladyscorpioblog.com/
 16. https://lonerwolf.com/
 17. https://www.chakra-anatomy.com/
 18. https://relaxlikeaboss.com/chakra-mantras/
 19. https://fractalenlightenment.com/39016/spirituality/healing-chakras-music-vibrations
 20. https://balance.chakrahealingsounds.com/the-7-chakras/

You may also like

4 comments

asli Şubat 1, 2021 - 20:24

Merhaba buradaki bilgileri cok faydali buldum, kendim de diger kaynaklarimdan derledigim bilgiler ile bu sayfadaki bilgileri birlestirmek bilgiyi yaymak istiyorum. FB ve instagram hesabiminda bu kaynaktan aldigim pratik bilgileri videoyaya dokerek gorsellestirmek istiyorum. Bu konuda isbirligi yapmak ister misiniz? Lutfen mailimi kullanin. cok tesekkurler

Reply
admin Şubat 2, 2021 - 01:07

Mailinize dönüş yaptım Aslı hanım..

Reply
Oğuz Murat Arslan Aralık 20, 2021 - 18:38

Sevgili Admin sayfanızı büyyük bir ilgi ile inceledim ve oldukca istifade ettim. Kendi kaynaklarım ile birlikte buradaki bilgileri kaynak göstererek sosyal medya ve diger yerlerde kullanabilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. selam ve sevgiler. Oğuz Murat

Reply
admin Aralık 20, 2021 - 20:38

Tabi ki kullanabilirsin Oğuz kardeşim .)
Benden de sevgiler selamlar..

Reply

Leave a Comment