Sakral Çakra

by admin

Sakral çakra, kök çakranın yukarısında yer alan ikinci çakramızdır. Sakral çakranın enerjisi, su elementi temellidir. Bu çakra, duygularımızla, yaratıcılığımızla ve cinsellikle ilgilidir. Hayattan aldığımız haz ve memnuniyeti bu çakra ile özdeşleştirebiliriz. Sakral çakra, endokrin sisteminin iç salgı bezlerinden ‘Böbrek üstü salgı bezi(leri)’ ile etkileşim halindedir.

Sakral çakranın rengi turuncu dur ve bu renk neşeyi ve yaratıcılığı simgeler.

Sakral çakrasının bir diğer ismi ‘Hara’dır. Sakral çakranın Sanskritçe ismi olan ‘Svadhisthana’ ise ‘kişinin kendi yeri/meskeni’ anlamına gelir.

İçindekiler Gizle

A) Giriş

Sakral çakrasının sembolü

Sakral çakranın sembolü, bir çemberin etrafındaki 6 yapraklı lotus çiçeğinden ve hilal ay’dan oluşmaktadır. Çember, su elementini ve hilal ay ise Ay’ın enerjisinin su ile olan bağlantısını temsil eder. Bu semboller, Ay’ın evreleriyle suyun ve duyguların dalgalanmasının arasındaki yakın ilişkiyi işaret eder.

Ek olarak, ay sembolü kendi döngüsüyle benzer sürede tamamlanan dişil regl dönemiyle ve sakral çakranın cinsel organlar ve üreme ile olan bağlantısıyla da ilişkilidir.

Mitolojik olarak Sakral çakranın, Hint tanrıçası Parvati tarafından yönetildiğine inanılmaktadır. Kocası Lord Shiva’ya bağlılığı ile tasvir edilen Parvati; gücün, doğurganlığın/verimliliğin ve sadakatin tanrıçasıdır.

Çakra sembolleri ve çakralarla betimlenen Tanrı ve/veya Tanrıça figürleri, farklı geleneklerde çeşitli şekillerde tasvir edilmişlerdir. Aynı şekilde hayvan sembolleri de çeşitlilik göstermektedir. Sakral çakra için Makara, Varuna, Vishnu, Rakini vb. farklı tasvirler de bulunmaktadır.

Tanrıça şekillerinin birçoğu ikinci enerji merkezini kapsamaktadır. Genç kızlıktan cinsel varlığa, annelikten bilge kadına kadar çoğu tanrıça figürleri, sakral çakranın karakteristik özellikleri olan cinsellik, haz, ilişkiler ve yaratıcılığı kapsamaktadır.

Sakral çakranın enerjisinin dişi özelliğinden ötürü bu çakra su elementi ile özdeşleştirilir. Buna istinaden sakral çakra genellikle suda yaşayan hayvanlar tarafından temsil edilir.

Hint geleneğine göre sakral çakra, timsah tarafından yönetilir. Timsah, tüm canlı varlıklar içinde gücün ve zayıflığın ikiliğini temsil eder. Timsah ne kadar acımasız, sert ve güçlü görünse de hareket kabiliyetinin kısıtlılığı ve sırt bölgesinin korunmasız ve hassas olmasından dolayı da en savunmasız canlılardan biridir.

Timsah sembolü, hayatta kararlar almamız gereken zamanlarda sabırlı ve bilge/akıllı (ayrıca esnek, güçlü, onurlu, cesur, yaratıcı ve sezgisel) olmamız gerektiği derslerini gösterir. Timsahın açık ve keskin görüşü; kendi kendine empoze edilen sınırların rahatlığının ötesinde, hayalleri takip etmek, büyümek ve değişimi benimsemek için bir işe cesaretle girilmesi gerektiğinin çok iyi bir metaforudur.

Sakral Çakrasının yeri ve çakrayla ilişkili organlar

Sakral çakra, göbek deliğinin biraz aşağısında yer alır ve kuyruk sokumunun bulunduğu alandaki çoğu organı etkiler. Üreme sisteminde rahim, yumurtalıklar ve testisler; sindirim organları olan kalın bağırsak, mesane ve ayrıca apandisit de sakral çakranın kontrol alanındadır. Ek olarak, alt karın çevresindeki iskelet bölgesi, kalça ve omurganın altını da sakral çakrayla ilişkilendirebiliriz.

Sakral çakrasının ana karakteristik özellikleri

 • Duygular, hisler
 • İlişkiler, bağlılıklar
 • Cinsellik, bedensel zevkler
 • Yaratıcılık
 • Fanteziler

Sakral çakra, duygularımızın ve hislerimizin merkezidir. Bu çakra, genellikle cinsel ve duygusal isteklerimizde ve eylemlerimizde aktiftir. Sakral çakranın haz ve keyifle harekete geçirildiğini söylersek; bu enerji merkezinin itici gücü, duyularımız (görme, koklama, dokunma, tatma, işitme) vasıtasıyla hayattan keyif almamızdır. Sakral çakrayı açmamız, kendimizi ve çevremizi hissetmemizin anahtarıdır ve kendimizi sevmemizde etkin bir rol oynar.

Sakral çakra dengesizliğinde ne olur?

Sakral çakra dengesiz olduğunda dünyayla, diğer insanlarla ve kendimizle dengesiz bir ilişkimiz olur. Ayrıca aşağıdaki semptomlar da görülebilir:

 • Bağımlı olma, haz ve keyfe kolay yoldan götürebilecek maddelere ya da diğer kişilere karşı bağımlılık
 • Duygular tarafından yönetilmek
 • Uyuşuk hissetmek, kendinizle ve nasıl hissettiğinizle olan ilişkinin bozulması
 • Aşırı fantezi, cinsel takıntı ya da cinsel istek ve tatminde eksiklik
 • Belirli hisler ve ruh hallerinde sıkışık kalmak

Dengeli sakral çakranın özellikleri

Sakral çakrası dengede olan kişiler hayattan keyif almasını bilirler, çok yaratıcılardır, yeteneklerini ve hayattan aldıkları zevki dışa vurmakta sorun yaşamazlar. Sakral çakramız dengedeyken duygularımızı özgürce, sağlıklı bir şekilde ifade ederiz ve dış dünyadan, diğer insanlardan ve mahalle baskısından pek etkilenmeyiz. Ek olarak, bu enerji merkezinin dengeli olması cinselliği de dengeli bir şekilde (ne takıntılı ne de bastırılmış) yaşamamızı sağlar.

2. çakramızı hayata karşı esnekliğimizi artıran metafizik organımız olarak da betimleyebiliriz. Su elementinin karakteristik özellikleri olan hareket ve akışkanlığı, bizim duygularımızdaki ve düşüncelerimizdeki esneklik ve akışkanlıkla da özdeşleştirebiliriz. Dengeli bir enerji merkezi; sınırlarımızı genişletmemize, dünyayla ve başkalarıyla olan duygusal iletişimimizi daha yüksek bir seviyeye çıkarmamıza yardımcı olur.

Sakral çakrasını açmak

Sakral çakrasını açmak için pek çok yöntem bulunmaktadır. Örn: Kendimizi daha çok sevmek ve şımartmak, duygusal yüklerimizi boşaltmak ve karmik bağlarımızı koparmak gibi. Sakral çakrasındaki dengesizlikleri ve blokajları düzeltmek için spor ve Yoga hareketlerini de tavsiye ederim. Ayrıca ses, renk, regresyon terapisi ve enerji şifa yöntemleri de bu çakranın dengelenmesi için faydalı yöntemlerdir.

Buradaki ana fikir, kendimizi duygusal olarak iyi hissetmemizi sağlayacak hale gelmemiz için adımlar atmaktır. Benim kişisel tavsiyeme göre yapılması gereken en önemli şey, geçmişimizdeki negatif durumları ve insanları affetmek ve şu an hayatımızda duygusal olarak bizi kötü etkileyen her kişi ve durumla olan ilişkimizi kesmektir. Sakral çakra için daha detaylı iyileştirme yöntemlerini ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.


B) Aşırı Aktivite

Aşırı aktif sakral çakra

Sakral çakra aşırı aktif olduğunda hayatımız duygusal problemler, bağımlılıklar ve sağlıksız ilişkiler çevresinde aşırılıklar ve çatışmalarla geçer. Aşırı aktivite, duygusal olarak dengesiz olmamıza ve fantezilere yönelmemize yol açar. Para ve seksin yanında güç ve kontrol sorunları yaşanılabilir. Bu durum, cinsel bağımlılıklar ve manipülatif davranışlar vb. şekillerde dışa yansıyabilir.

Aşırı aktif sakral çakra belirtileri

Sakral çakranın aşırı aktivite belirtileri fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığımızı olumsuz etkiler. Aşırı aktivitede duygularımızı normale göre daha derinden yaşarız ve bu durum, değişken ruh hallerine ve genellikle çatışmacı ve aşırı duygusal durumlara yol açar. Aşırı duygular, kişisel sınırlarımızı belirlemekte zorlanmamıza sebep olur ve diğerlerine karşı aşırı bağımlı hatta obsesif hale gelebiliriz. Sakral çakranın cinselliği etkilediğini de söylemiştik. Enerji merkezindeki aşırı aktivite seks bağımlılığına ve cinsel tatmine ulaşmak için diğerlerini bir obje gibi görmemize neden olabilir. Ayrıca şu psikolojik semptomlara da rastlanabilir:

 • Anksiyete
 • Cinnet
 • Agresiflik
 • Kibir
 • Duygusal olarak aşırı reaksiyon

Sakral çakranın aşırı aktivitesinde fiziksel semptomlara da rastlanır. Çakrada aşırı enerjisel aktivite olduğunda, karın bölgesinde sürekli bir sıcaklık hissiyatı yaşanabilir ve genellikle üreme sistemiyle ilişkili organlar, mesane ve sırtımızın alt bölgesindeki fonksiyonlar etkilenebilir. Ayrıca alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelere karşı bağımlılık geliştirebiliriz ve ek olarak, aşırı yemek ve kişinin dış görünüşüne karşı aşırı bir saplantı geliştirmesi de belirtiler arasındadır. Ayrıca şu fiziksel semptomlara da rastlanabilir:

 • Kistler
 • İdrar sorunları
 • Jinekolojik problemler
 • Kas gerginlikleri ve karın krampları

Aşırı aktif sakral çakrayı dengelemek

Sakral çakranın çevremizdeki dünyayla ve diğerleriyle olan ilişkimizi yönettiğini kabul edersek, başkalarıyla olan sağlıksız ilişkilerimizi ve kendimizdeki yanlış davranış kalıplarını ortadan kaldırmak, bu çakranın temizlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Bu enerji merkezinin sindirim sistemiyle yakın ilişkisinden ötürü sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak, sakral çakranın enerjisel akışının dengelenmesinde faydalı olacaktır. Ek olarak; meditasyon, aromaterapi, yoga ve enerji şifası gibi yöntemler de bu çakradaki dengesizliği çözmek için uygulanabilecek yöntemlerdir.

C) Blokaj

Bloke olmuş (düşük enerjiyle çalışan) sakral çakra

Bloke olmuş ya da düşük enerjiyle çalışan sakral çakra duygusal dengesizliklere yol açar. Bu duygusal dengesizlikler, çakranın aşırı aktivitesindeki belirtilerin bloke olmuş versiyonlarına benzer. Çakradaki enerji akışı bloke olduğunda duygusuz birine dönüşürüz, belirsizlik ve güvensizlik yaşarız ve hayattaki değişimlerle başa çıkmakta zorluklar çekeriz. Ayrıca kendimize karşı çok sert olmamız, belirsiz sebeplerle suçluluk ya da utanç hissetmemiz de bu çakranın düşük aktivitede olduğunu gösteren işaretler olabilir ve bu durum yalnız hissetmemize ve hayattan geri çekilmemize yol açabilir.

Hayatın inişleri ve çıkışlarıyla başa çıkamamamız ve hayatla olan bağlantımızın kopmuş olduğunu hissetmemiz, sakral çakranın bloke olduğunun net bir işaretidir. Çakranın dengesiz olmasından kaynaklanan düşük özgüven, kendimizi sağlıksız ilişkiler içinde bulmamıza neden olabilir.

Bloke olmuş sakral çakra belirtileri

Sakral çakranın bloke olması durumunda alt karın ve sırt bölgesi, üreme ve sindirim sistemi organları etrafında çeşitli fiziksel semptomlara rastlanabilir. Örnek verecek olursak:

 • Kabızlık
 • Sırtın alt bölgesinde ağrılar
 • İdrar ve böbrek enfeksiyonları
 • Jinekolojik kistler
 • Düzensiz regl dönemi
 • Kısırlık
 • İktidarsızlık
 • Cinsel istekte azalma, erken boşalma ve orgazma ulaşmakta güçlük

Duygusal ve psikolojik semptomlara örnek verecek olursak:

 • Depresyon, karamsarlık
 • Mutluluk ve keyif almaktan korkmak
 • Yaratıcılık ve özgünlük eksikliği
 • Düşük libido
 • Düşük özgüven
 • Güvensizlik, kıskançlık, korku
 • Hayattan kopukluk

Bloke olmuş sakral çakrayı dengelemek

Sakral çakradaki dengesizlikleri düzeltmek için ilerleyen sayfalarda detaylı şekilde açıklayacağım pek çok yöntem bulunmaktadır.

Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz, aromaterapi, Yoga ve enerji şifası sakral çakrayı dengelemek için faydalı yöntemlerdir. Ayrıca sakral çakra üzerinde yapacağınız düzenli meditasyonlar, enerji çalışmaları ve sakral çakranın titreşimsel frekansına uygun şifalı taşlar da enerji merkezinin dengelenmesine yardımcı olur.

Bu çakranın (ve her çakranın) enerji dinamiklerini bilmek ve varoluşsal yansımalarının farkında olmak, çakrayı açmak ve dengelemek için anahtar görevi görür.

D) Ek Bilgiler

Sakral çakrayla ilişkilendirilen hastalıklar

Üreme organları çevresindeki birçok hastalık, sakral çakranın işlev bozukluğuyla alakalıdır. Menapoz problemleri, adet öncesi sendromlar, vajina enfeksiyonları bunlardan bir kaçıdır. Yumurtalık kistleri ve kanseri, prostat ve rahim kanseri gibi kalça bölgesindeki herhangi bir tümör, sakral çakrayla ilişkilendirilebilir. Aşırı aktivite ve blokaj kısımlarında da bahsettiğim iktidarsızlık, kısırlık, cinsel soğukluk gibi cinsel problemler; idrar problemleri, kronik sırt (alt kısım) ve bel ağrıları, siyatik gibi problemler ve bağımlılık, depresyon ve düşük özgüven vb. psikolojik sorunlar da sakral çakrayla bağlantılıdır.

Ayrıca şu rahatsızlıkları da ekleyebiliriz: Altına işeme, fibroid, düşük, kas spazmları, aşırı yemek ve testis hastalığı..

Uyarı belirtileri

Bedenimiz devamlı olarak bizimle iletişim halindedir ama genellikle biz bu sinyalleri görmezden geliriz. Bedenimiz dengesizleştiğinde ve yaşam amacımızdan uzaklaştığımızda, beden daha da sıkıntıya girer.

Vücudumuz ilk başta ufak sinyaller gönderir. Örn: Boğaz enfeksiyonu, ateş, ağrılar, vb. Genellikle bu semptomlar görmezden gelinir ve ilaçlarla iyileştirilmeye çalışılır. Daha sonra daha güçlü sinyaller gönderir. Örn: Astım, ciddi psikolojik sorunlar, kalp çarpıntıları ve ciddi olarak geliyorum diyen hastalıklar vb. Bu sorunlar görmezden gelinmeye devam edildikçe bu sefer en büyük mesajı gönderir. Örn: Kanser, depresyon, nörolojik hastalıklar vb. Bu nokta, istesek de istemesek de bir şeylerin iyi gitmediğini anladığımız noktadır.

Vücudun en büyük uyarıyı gönderdikten sonraki ruhsal, zihinsel ve bedensel iyileşme süresi, ufak mesajları gönderdiği zamana göre çok daha uzun sürer. Bu yüzden büyük mesajı beklemeden farkındalığı ele almamız çok önemlidir.

Enerjisel ve içsel farkındalık, kişinin sadece fiziksel, mental ve ruhsal hastalıklarını iyileştirmekle kalmaz, ayrıca bireyin yaşam amacının farkına varmasını ve yaratıcı potansiyelini keşfetmesini de sağlar.

Peki dengede olmadığımızı nasıl anlarız? Sakral çakra için konuşacak olursak, aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar sakral çakrasındaki enerjisel dengesizlikler hakkında size ipuçları verecektir:

 • Başkalarını önemseyip onlarla ilgileniyorsunuz fakat kendi ihtiyaçlarınıza hiç önem vermiyor musunuz?
 • Diğerlerine karşı çok fedakar ve vericisiniz ama geri almaya gelince iyi değil misiniz?
 • Size çekici gelen şeyler nelerdir? Aynı şekilde size itici/tiksindirici gelen şeyler nelerdir? Bunların size ne gibi faydaları var ve sizin yaşamınızı nasıl yönlendiriyorlar?
 • Ne kadar çekici hissediyorsunuz?
 • Kendinize ve/veya kendi benliğinize güveniyor musunuz? Ya da kendinize karşı genellikle şüphe mi hissediyorsunuz?
 • Başkalarının istekleri karşısında boğulmuş hissediyor fakat bunu dışa vurmakta başarısız mısınız?
 • Duygularınız tarafından yönetildiğinizi mi hissediyorsunuz? Ya da duygusal olarak farkında ve bilinçli misiniz?
 • Aşırı şekilde bağımsız biri misiniz ve kırılgan biri olmaktan korkuyor musunuz?
 • Hayatın küçük hazlarına/keyiflerine katıldığınızda genellikle dengenizi kaybetme noktasına mı geliyorsunuz (hazdan-takıntıya mı dönüşüyor)? Ya da her deneyimi kişisel farkındalıkla ve sağlıklı bir dengede mi yaşıyorsunuz?
 • Kullanıldığınızı ve istismar edildiğinizi hissediyor musunuz?
 • Tutku ve kişisel disiplini dengeleyebiliyor musunuz?
 • Yaratıcı olduğunuzu düşünüyorsunuz fakat bunu eyleme dökemiyor musunuz?
 • Çoğu zaman hayat dolu hissediyor musunuz? Ya da donuk mu hissediyorsunuz?

Bu sorunlardan birçoğunu yaşıyorsanız, çakranızda dengesizlik var demektir.

Sakral çakrayı iyileştirirken karşılaşılan genel belirtiler

1) Fantezilerde/hayallerde kaybolmak : Sakral çakra dengesizliğinde karşılaşılan belirtilerden biri, hayatın hazlarını yaşamak yerine o hazlarla alakalı fantezilerde kaybolmaktır. Örneğin, gerçek ve potansiyel bir partnerle görüşüp ilişki kurmak yerine kendinizi cinsel fantezilerde kaybedebilirsiniz ya da karşınıza çıkan her etkileyici kişiyle bedensel,duygusal veya cinsel şekilde iletişim kurma takıntısına girebilirsiniz.

2) Aşırı düşkünlük ya da takıntılı davranışlar : İsteklerinizi tatmin etme konusundaki davranışsal alışkanlıklarınız aşırı düşkünlüğe kaymışsa, bu durum çakrada dengesizlik olduğunu göstermektedir. Örn: Yemeğe, maddelere, televizyona, oyunlara vb. karşı takıntılı davranışlar göstermek gibi. Nasıl tatmin olacağınızı bilmek, sakral çakrayı iyileştirmenin bir parçasıdır.

3) Tatmin eksikliği ve doyumsuz istekler : Kendinizi takdir etmek ve sahip olduklarınıza karşı hissettiğiniz derin minnet, sakral çakrayı iyileştirmenin bir parçasıdır. Kendinizi hayatın basit zevklerinde kaybetmeden şımartmak, sakral çakranın dengelenmesinde önemli bir adımdır.

4) Bağımlı davranış kalıpları : Sakral çakrayı iyileştirmek, ilişkileri dengeye ve uyuma getirmeyi gerektirir. İkili ilişkiler çok güçlü duygusal enerjileri beraberinde getirir ve bu enerjiler kolaylıkla sakral çakraya bağlanır. Ne yazık ki aile dinamikleri genellikle bu sorunların kaynağıdır.

Bu enerji merkezini iyileştirmek ve dengelemek için ikili ilişkilerde belirli enerjisel tarafsızlık geliştirmek önemlidir. Her kişi ve olayla devamlı şekilde duygusal bağ kurmamız gerekmemektedir. Özellikle de kötü alışkanlıklar ve enerji emen insanlar karşısında.

5) Negatif ve yıkıcı duygular : Kıskançlık, imrenme, sinir, öfke, hırs vb. duygular sakral çakra dengesizliğinde ortaya çıkacak negatif duygulardır.

Eğer birisi size karşı çıktığında ya da sizinle aynı fikirde olmadığında aşırı reaksiyon veriyorsanız veya hemen sinirlenip, çok kolay öfkeleniyorsanız, duygularınızla başa çıkmak için daha farkında ve dengede olmanızı sağlayan teknikler uygulamanız sakral çakranın dengesini sağlamasına yardımcı olacaktır.

Sakral çakrayı açmak ve iyileştirmek için yöntemler

Meditasyon ve Turuncu

Meditasyon sadece sakral çakra için değil, bütün çakraları iyileştirmek ve dengelemek için en önemli tekniklerden biridir. Örneğin basit bir çakra iyileştirme meditasyonunda, sakral çakranın bulunduğu bölgede turuncu bir ışın/renk/lotus hayal edebilirsiniz. Bu turuncu ışının sakral çakra bölgesini canlandırdığını ve buradaki enerji blokajlarını ortadan kaldırdığını görselleştirebilirsiniz. Buna benzer teknikleri uygulayabilmek için biraz çalışmak ve aşina olmak gerekmektedir.

Ayrıca bulunduğunuz alanda turuncu renkli eşyalar bulundurmak veya size sakral çakrayı anımsatacak turuncu renkli kıyafetler giymek gibi turuncuyu hayatınıza sokacak teknikler uygulamak da faydalı olacaktır.

Kendinizi şımartın ve yaratıcı olun

Sakral çakranın duygu merkezimiz olduğunu ve hayattan aldığımız keyfi bu enerji merkezi ile özdeşleştirdiğimizi kabul edersek, dengeli ve aşırıya kaçmayacak şekilde keyif alacağımız şeyleri yapmak ve kendimizi şımartmak bu çakranın iyileşmesine ve dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Yaratıcı bir şeyler yapmak, hem kendi potansiyelimizi ortaya koyabilmemizi görmemize neden olur hem de keyif aldığımız bir şeyi yaptığımızdan ötürü de sakral çakranın yanında dolaylı olarak diğer çakraların da dengelenmesine yardımcı olur.

Duygusal boşalım egzersizleri

Sakral çakranın dengesiz ya da bloke olması, bu enerji merkezinin doğru şekilde çalışmasını engelleyen enerjilerin sakral çakrayı dengesizleştirmesi anlamına gelir. Buradan yola çıkarak soruna yol açan enerjilerin salıverilmesi, haliyle bu çakranın dengelenmesi için atılması gereken bir adımdır. Sakral çakranın da duygu merkezimiz olduğunu kabul ettiğimizden, negatif duygularımızı salıvermek bu çakranın önünde engel olan duvarların (enerjisel blokajların) yıkılmasına ve sınırların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak demektir. Bu duyguları yüzeye çıkaracak, içinizden atacak ve sizi özgür bırakacak (başkalarına ve kendinize zarar vermediğiniz sürece) her şeyi deneyebilirsiniz.

Karmik bağ kesimi

Hayatımızda karşımıza çıkan kişilerle, olaylarla ve durumlarla genel olarak ya pozitif ya da negatif şeyler yaşamaktayız. Pozitif durumlarla sıkıntımızın olmadığını ama negatif durumların çözümlenmesinin zaman aldığını biliyoruz. Herhangi bir kişi, durum veya olayla alakalı negatif bir deneyim yaşadığımızda, o negatif deneyim enerjisel bir bağ yaratır. Bu durum ve/veya durumlar çözümlenmediğinde ise bu negatif enerji, enerji bedenimizde birikir. Ruhsal varlıklar olarak geçmiş yaşamlarımızdan da getirdiğimiz ve ailesel, atasal bazda yükünü taşıdığımız karmik bağlar da olabilmektedir. Hayatımızda başkalarıyla yaşadığımız tüm negatif durumları çözümlemek/affetmek sakral çakranın iyileşmesinde kilit rol oynar.

Karmik bağ kesimiyle alakalı, çevirisini yaptığım ‘Yükseliş Çalışma Rehberi’nde daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Uygun Yiyecekler, Aromaterapi, Şifalı Taşlar, Yoga duruşları

Sakral çakranın titreşimsel frekansına uygun yiyecekler yemek, şifalı taşları kullanmak, aromaterapi seansları yapmak ve Yoga, bu enerji merkezinin dengelenmesine yardımcı olacak tekniklerdir. Ek iyileştirme yöntemlerinde bu tekniklere ayrıca değineceğiz.

Sakral çakra için olumlamaların kullanılması

Bilinçaltımızdaki negatif düşünce yapılarını, pozitif düşünce yapılarıyla değiştirmeye olumlama denir. Her düşüncenin belirli bir frekansı vardır ve bu düşünce frekansları ise bilinçli ve/veya bilinçsiz olarak çakraları etkilemektedir. Olumlamalarla alakalı biraz daha bilgi vermeden önce şunu unutmamamız çok önemlidir. Olumlamalar, hayatımızda çözmemiz gereken zorlukları ve negatif düşünce kalıplarının ana nedenlerini es geçmemiz/görmezden gelmemiz anlamına gelmemektedir. Ortada çözümlenmesi gereken mental, duygusal, enerjisel ve ruhsal sorunlar varken, bunların kök nedenlerine inmeden ‘her şey çok güzel’ dememiz, bu sorunların üzerini örtmekten öteye gitmeyecektir fakat sorunlarımızın ya da çözümlenmesi gereken şeylerimizin olması ise pozitif düşünmemizi ve bilinçaltımızı olumlamalarla programlamamıza engel değildir. Lütfen ikisi arasındaki farkı iyi anlayın.

Tavrınızı, enerjinizi değiştirmek, çakra blokajlarınızı açmak ve kendinize ilham yaratmak için olumlamaları kullanabilirsiniz. Kendinizi rahatlatıp, sakinleştirdikten sonra sesli olarak ya da gözlerinizi kapatıp meditatif bir durumda sessiz şekilde bu olumlamaları bilinçaltınıza aşılayabilirsiniz. Buradaki püf noktalardan biri, söylediğiniz olumlamayı kalpten ve hissederek söylemenizdir. Ek olarak, her olumlamayı kalpten ve hissederek söylerken, o olumlamayla alakalı çakra bölgesine odaklanıp, çakranın genişlemesini ve/veya çakradaki blokajların sakince çözümlendiğini de hayal ederseniz, çift dikiş fayda sağlamış olursunuz. Şimdi sakral çakra için kullanabileceğiniz (kendi olumlamalarınızı bulmaktan ve kullanmaktan çekinmeyin) olumlamalara örnek verelim:

 • Yaşamımı sağlıklı, canlı ve tutkuyla yaşıyorum
 • Kendim olmaktan korkmuyorum
 • Kendime güveniyorum ve hayallerime ulaşıyorum
 • Duygularımı sağlıklı şekilde ifade ediyorum
 • Cinselliğimi ve duygusallığı tamamen kabul ediyorum ve onları ilahi olarak görüyorum
 • Yaratıcılığımın özgürce akmasına izin veriyorum
 • Bedenimden ve yaşamımdan keyif almak ve bütün ihtiyaçlarımın karşılanması benim varoluşsal hakkımdır

Sakral çakrayı derinlemesine iyileştirmek için yöntemler

1) Yararsız davranış kalıplarını kırmak ve zevk aldığımız yaşam deneyimlerinde denge sağlamak

Sakral çakrayı iyileştirirken karşılaşılan genel zorluklardan biri, dengeyi sağlamaktır. Kişi, bu enerji merkezini ilgilendiren tutkulara ve duygulara kolaylıkla kendini kaptırabilir. Bu durum da ‘an’dan kopmamıza yol açar.

Bazen keyif aldığımız deneyimleri ve hisleri tamamen yaşarken, aynı zamanda dengeyi sağlamamız zor olabilir. Bu keyfe ve deneyime yol açan kaynağa karşı çok güçlü bir çekim hissederiz. Bu bağlılık formu ise sağlıksız bir akışa ve/veya takıntılı davranışlara yol açar. Bu dengesizliği iyileştirmek için hangi deneyime girersek girelim farkında ve bilinçli olmamız gerekir.

2) Duygusal bağlardan kaynaklanan enerji sızıntılarını kesmek

İnsanlar genellikle birbirlerini manipüle etmek için duygular üzerinden oyunlar oynarlar. Bu enerji merkezindeki sızıntılar sağlıksız aile dinamiklerinden, iş yerindeki güç oyunlarından ya da sağlıksız ilişkilerden gelmektedir.

İlişkilerdeki çoğu iletişim, duygular (mutluluk, üzüntü, eğlence, hayal kırıklığı vb.) yoluyla olur. Bu duygular dolaylı ya da dolaysız yoldan tam olarak ifade edilmediğinde, enerji alanı bloke olur ve sakral çakra dengesizleşir.

3) Bastırılmış duyguları iyileştirmek

Bazı kişiler sıkı eğitimden, tutarsız inançlardan ya da travmatik deneyimlerden ötürü, zevk alacağı durumlar karşısında utanç ve suçluluk duygusuna kapılabilmektedir. Ayrıca, bastırılmış cinsellik de bu çakrada ciddi dengesizliklere yol açar. Bu baskılama, hayatınızdaki birisinin eylemlerinden olabileceği gibi kendi kendimize empoze ettiğimiz bir durum da olabilir. Sakral çakrayı iyileştirmek, cinsellik ve zevke karşı olan görüşlerimizi sağlıklı bir hale getirmek için çok önemlidir.

Bu duygularımızı partnerimizle, güvendiğimiz bir arkadaşımızla ya da profesyonel birisiyle konuşmak faydalı olabilir. Adım adım gitmek ve küçük sorunları hallederek başlamak, daha büyük sorunları çözmenin yolunu açacaktır.

4) Çekim yasası ve sakral çakra

Her enerji merkezini, elektromanyetik enerjinin aktığı bir huni gibi düşünelim ve bu enerji merkezlerinin mıknatıs gibi bu elektromanyetik enerjileri çektiğini kabul edelim. Her enerji merkezi kendi karakteristik özelliğine ve dengeli/dengesiz olmasına bağlı olarak kendi durumuna göre çevresinden enerjileri çeker. Enerji merkezinin kapasitesini 100 birim olarak varsayalım ve 60 birim tıkanık olursa, o enerji merkezi 40 lık durumları kendisine çeker ve bunlar da yaşam deneyimlerimizi oluşturur. Tıkanıklıkları ne kadar çözersek, enerji merkezi de bir o kadar genişler ve daha yüksek, dengeli yaşam deneyimlerini kendisine çeker.

Sakral çakra kendi karakteristik özelliklerine (yaratıcılık, cinsellik, duygular), kendisine en yakın olan çakraların etkisine ve çakranın sağlık durumuna göre bu deneyimleri mıknatıs gibi kendine çeker.

Sakral çakrayı iyileştirmek için kişi; düşüncelerinde, niyetinde daha dikkatli ve farkında olmalıdır. Ayrıca, duygu merkezimiz de olduğu için belirli anlarda yüzeye çıkan duyguların hangi tipte olduğunun daha çok farkında olunması da çok önemlidir.


SAKRAL ÇAKRA İÇİN EK İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Ek iyileştirme yöntemlerine girmeden önce bazı ufak açıklamalarım ve uyarılarım olacak. Buraya kadarki yazdığım ve paylaştığım şeyler kendi uzmanlık alanıma giren ve devamlı araştırdığım, deneyimlediğim şeylerin ortalama özetini oluşturmaktadır. Meditasyon, ezoterik öğretiler, enerji bilimi, çakra bilgileri ve metafizik unsurlar hakkında yazdığım bilgiler; kendi bilgilerim-yorumlarım-deneyimlerim, okuduğum kitaplar ve internetteki yararlı kaynakların derlenip toparlanmasından oluşmuştur.

Ek iyileştirme yöntemlerinde paylaşacağım bilgilerde, dışsal unsurlar devreye girecektir. Mesela şifalı taşlar, aromaterapik yağlar ve yoga hareketleri gibi. Bütün bu yöntemlerin çakralar ve ruh-zihin-beden için iyi geldiğini ne kadar biliyor olsam da, bazı yöntemlerin satın alınacak olması ve uygulanacak olmasından dolayı, uygulamaya karar verdiğiniz bir yöntem hakkında detaylı şekilde araştırma yapmanızı ve bu işi profesyonel olarak bilen kişilerden satın alıp uygulamanızı veya kendi başınıza uygulayacaksınız da sağlam bir temeliniz olduktan sonra uygulamanız çok önemlidir. Satın alacağınız herhangi bir yağı alacağınız kişi/yer veya siteyi iyi araştırın ve burada yol gösterici olarak aktarılacak bilgilerden çok daha fazlasını elde edeceğinizi unutmayın. Keza şifalı taşlar için de aynı şey geçerlidir. Yoga hareketleri ise yine uzmanlık gerektiren bir konudur ve her ne kadar kendi başımıza öğrenip uygulayabileceğimiz bir şey gibi görünse de, yanlış yapılacak ya da fiziksel durumumuzu tehlikeye sokacak bir hareketin bizi sıkıntıya sokacağını unutmayalım. Bende spor yapan birisi olarak ters bir hareketin nelere yol açacağını iyi biliyorum. Lütfen önce kendi fiziksel sağlığımızın ve durumumuzun farkında olalım ve sonrasında uygulamaya geçelim.

Sakral çakra için Ses Terapisi

Asırlar boyunca müzik ve ses, insanlık için çok önemli bir yer edinmiştir. Müzik ve sesin, bizi dönüştürme gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Batı dünyası ve bilim, eski uygarlıkların binlerce yıldır bildiği ‘sesin iyileştirici gücü’nü yeni yeni keşfetmiştir. Çakralarımız ruhsal ve duygusal bilginin deposu ve hafızasıdır ve her çakra, belirli ses frekansı ve tonu yaymaktadır ve bu ses frekansı ve tonuyla uyumlu haldedir. Bu yüzden, çakraları dengelemek için sesleri kullanmak, ruhsal ve duygusal negatif (uyumsuz) enerjilerin salıverilmesine yardımcı olur.

Bilim, antik mistiklerin binlerce yıldır bildiği şu bilgiyi yeni yeni farketmiştir: Zihnimiz ve bedenimiz de dahil her şey, sürekli bir titreşim durumundadır. Enerji kanalları olarak işlev gören çakralar, kişisel titreşimimizi derinlemesine etkilemektedir. İki ana titreşim elementi ise renk ve sestir. Her bir çakra belirli renklerle ve seslerle ilişkilidir. Bu yüzden, optimal titreşim aralıkları vardır ve bu aralıklar ‘rezonans’ olarak adlandırılır. Bunun sonucunda, uygun titreşimlerle rezone olmamız demek, dengede olmamız anlamına gelir. Ses, bedenimizdeki her hücrede hissedilebilen ve ruhumuzla rezone olabilen bir titreşimdir.

Her kutsal beden, hatta her atom, kendi hareketi, ritmi ve titreşimi yüzünden belirli bir ses üretir. Bütün bu sesler ve titreşimler, evrensel dengeyi oluşturur. Her bir elementin sahip olduğu kendi fonksiyon ve karakter, bütüne katkıda bulunur.

Pythagoras

Bedenin rezonansını seslerle etkilemenin en etkili ve direk yolu, çakra dengeleme yoludur. Bedeni, zihni ve ruhu iyileştirmek ve çakraları dengelemek için ses terapisini kullanmak çok etkilidir. Bedenimizdeki her bir hücre, belirli bir ses frekansına ait sesi emer ve yayar. Bu yüzden, iyileştirici müziklerle kişisel rezonansımızı etkilemenin ve çakralarımızı dengelemenin yöntemi, çakra müzik meditasyonlarıdır.

Bedenimizdeki enerji merkezlerinin ya da çakraların kendine özgü titreşimi vardır ve belirli seslerin bu çakra frekanslarının içine titreşimsel olarak girebilme gücü vardır. Bu güç, çakraların dengelenmesine ve uyumlu olmasına yardımcı olur.

Sakral çakra için Mantra

Hint metafizikçilerine göre evrendeki her şey sesten oluşmaktadır. Her şeyin içinde, ses tohumu (bija mantra) olarak bilinen ve bu ses tohumlarından oluşan enerji kalıplarının sembolik işaretleri/ifadeleri vardır. Mantralar bu mantraları söyleyen kişiyi, sesin çekirdeğinin nesnesiyle yankılanması/rezone olması/titreşmesi için tasarlanmıştır. Mantra bilgisi yoluyla bir kişi, nesnenin özü üzerinde kontrol elde eder ve bu yolla o nesneyi yaratabilir, yok edebilir ya da değiştirebilir.

Seslerin gizemini bilen bir kişi, tüm evrenin sırrını bilir.

Hazrat Inayat Khan

Her bir çakranın, o çakrayla özdeşleştirilen bir ses özü/tohumu ve bir elementi vardır. Bu ses çekirdeklerinin, o elementin özelliklerine erişim sağladığına inanılmaktadır.

Mantraları, dua olarak düşünebilirsiniz. Kendi başınıza bir mantrayı tekrar ettiğinizde bedeninizle, zihninizle, düşüncelerinizle ve dilinizle/konuşmanızla bağlantı kurarsınız ve bu durum, duygusal durumunuzu değiştirir. Biraz pratikle, derinlemesine bir konsantrasyona erişirsiniz.

Mantralar, fiziksel bir eylemden çok daha ötedirler. Mantralar bilinçaltınıza işlerler ve içsel duygusal durumunuzu dönüştürürler.

Burada hatırlatılması gereken birkaç şey vardır. Bir mantrayı mırıldanırken/söylerken/dinlerken, sadece tek bir çakraya odaklanmalısınız. İkinci olarak, sabırlı olmalısınız. Her seferinde bir mucize beklememelisiniz ve birkaç denemeden sonra hemen iyileşmeyi ya da birkaç ay boyunca mantralar üzerinde çalışırsanız, aydınlanacağınızı düşünmeyin. Her şeyde olduğu gibi sıkı bir konsantrasyon ve iyileşme, zaman alacaktır.

Sakral çakranın mantrası VAM ‘dır.

Sakral çakra için Aromaterapi

Aromaterapi; papatya, zencefil, lavanta, adaçayı vb. kokulu (aromatik) bitkilerin kabuklarının, çiçeklerinin, yapraklarının, dallarının veya meyvelerinin çeşitli yöntemlerle damıtılmasıyla elde edilen güzel kokulu yağların beden-zihin-ruh sağlığını dengelemek için kullanılmasıdır.

Buradaki mantık, doğanın bize hediyesi olan bitkilerin ve onların şifa güçlerinin (eterik esanslarının) enerji bedenimizi, çakralarımızı ve dolayısıyla bedenimizi, zihnimizi ve bilinçaltımızı uyararak denge sağlamamıza yardımcı olmasıdır. Sakral çakra için uygun olan aromaterapik yağlardan bir kaçı şunlardır:

 • Sandal ağacı
 • Ylang-Ylang
 • Portakal
 • Sedir ağacı
 • Mandalina

Sakral çakranın iyileşmesi için uygun Yiyecekler

Nasıl ki her çakranın kendi titreşimsel frekansı, rengi ve fonksiyonu varsa, benzer şekilde çakraların fonksiyonunun artmasına yardımcı olan yiyecekler de vardır. Sakral çakraya faydalı olabilecek yiyeceklere örnek verecek olursak:

 • Portakal
 • Mandalina
 • Kavun
 • Havuç
 • Hindistan cevizi
 • Tarçın
 • Mango
 • Su

Sakral çakra için Şifalı Taşlar

Her çakranın kendine özgü bir titreşimsel frekansı vardır. Aynı şekilde her şifalı taşın da kendine özgü bir titreşimsel enerjisi ve anlamı vardır. Her bir çakrayı radyodaki belirli bir frekansa ve müzik kanalına benzetecek olursak: Kök çakra-hard rock, sakral çakra- soft rock, kalp-soft müzik, .. taç-caz gibi (salladım hepsini); herhangi bir çakrada blokaj ya da aşırı aktiviteden dolayı dengesizlik olduğunda, radyo kanalında belirli hışırtılar ya da o kanala uygun olmayan başka türde şarkıların çalındığını hayal edin. Bu titreşimi bozulan radyo kanalına, o kanalın frekansına uygun benzer bir mini frekans düzenleyicisi (şifalı taş) yaklaştırdığımızı ve radyo frekansını yeniden düzenlediğimizi düşünün. Şifalı taşların çalışma prensibini bu basit örnekle aklınızda tutabilirsiniz.

Buradaki ana prensip, şifalı taşların nasıl kullanıldığını öğrenmek ve hangi taşın hangi çakraya uyumlu olduğunu bilmektir.

Temizlenmiş, negatif enerjilerden arındırılmış bir taş, çakra bölgesine yakın bulunduğunda etkilidir ve ayrıca şifalı taşlar çeşitli şekillerde kullanılabilirler. Örn: Takı, kolye vb. bir şekilde, ev veya iş ortamınızda bulundurarak, üzerinizde taşıyarak ya da çakra bölgesine yaklaştırıp şifa çalışması yaparak kullanabilirsiniz.

Sakral çakra için kullanılabilecek kristallere örnek verecek olursak:

 • Ay taşı
 • Akik
 • Turuncu kalsit
 • Kaplan gözü
 • Kehribar
 • Bronzit

Sakral çakra için Yoga Hareketleri

Yoga duruşları ‘Sanskrit’ kökenli ‘asana’lar olarak da adlandırılır ve oturmuş/oturaklı duruş anlamına gelir. Yoga’yı günlük rutininize eklemek, çakraları açmak ve dengelemek için harika bir yöntemdir. Her bir çakra için belirli Yoga hareketleri olsa da, bu hareketlerin bütün vücuda faydası olmaktadır ve bedenin gücünü, dayanıklılığını ve esnekliğini artırmaktadır.

Düzenli Yoga yapmak kişinin genel fiziksel, ruhsal, duygusal durumunu dengeler ve tüm çakra sisteminin çalışma kapasitesini artırır. Enerji sistemini holistik (bütünsel) şekilde düşünecek olursak, tek bir enerji merkezindeki pozitif bir gelişmenin tüm sistemi etkilediğini unutmamalıyız.

Sakral çakranın dengelenmesi için uygun Yoga hareketlerine örnek verecek olursak:

EKA PADA RAJAKAPOTASANA
BADDHA KONASANA

PARİPUMA NAVASANA

UPAVİSTHA KONASANA
GOMUKHASANA
PARİVRTTA TRİKONASANA
BALASANA
UTKATASANA

Kaynaklar:

 1. Master Tony (2012), Yükseliş Çalışma Rehberi ve Kişisel Yükseliş Programı
 2. https://www.chakras.info/
 3. http://healingyou.eu/
 4. http://www.chioshealing.com/
 5. https://www.homemadearomaterapi.com/cakralar-ve-aromaterapi/
 6. https://livetobloom.com/cakralarinizi-dengeleyecek-yiyecekler/
 7. https://www.uplifers.com/cakralar-renk-aromaterapi-ve-yoga-pozlari-ile-aktivasyon/
 8. https://enerjicemberi.com/2016/08/09/cakralar-ve-dogal-taslari/
 9. https://www.aynaastroloji.com/cakra-cwfp
 10. https://theyogawarrior.co/
 11. https://www.whats-your-sign.com/chakra-animal-symbols.html
 12. https://www.7chakracolors.com/chakra/symbols/
 13. https://7wisdoms.org/chakras/chakra-symbols/
 14. https://reikirays.com/18039/diseases-and-associated-chakras/
 15. http://www.ladyscorpioblog.com/
 16. https://lonerwolf.com/
 17. https://www.chakra-anatomy.com/
 18. https://relaxlikeaboss.com/chakra-mantras/
 19. https://fractalenlightenment.com/39016/spirituality/healing-chakras-music-vibrations
 20. https://balance.chakrahealingsounds.com/the-7-chakras/

You may also like

2 comments

ERHAN ÇAKIRKAPTAN Şubat 13, 2023 - 11:05

O kadar mükemmel bilgilere sahip ve özen ve dikkatle kotarılmış bir sayfa ki, açıkçası ben bu sitenin Yüce ATUM ya da Hermes Trismegistus tarafından düzenlendiğine inanmaya başladım.

Reply
admin Haziran 13, 2023 - 22:51

Birisi (büyük bir ihtimalle de kendi içindeki bazı duyguları tetiklenmiş birisi) abartma amk diye bir yorum yazmış ahaha.
Sayfanın belirli bir yorum ve iletişim kalitesi olmasını istediğim için yapılan yorumları onayladıktan sonra yayınlıyorum. Ben, bilgilerin sahibi değil sadece aracıyım o yüzden abartma amk değil de estağfurullah ve güzel sözleriniz için teşekkür ederek yorumunuza ve size sevgilerimi iletiyorum.

Reply

Leave a Comment