Solar Pleksus Çakra

by admin

Solar pleksus, sakral çakrasının yukarısında yer alan üçüncü çakramızdır. Solar pleksusun elementi ateş tir.

Bu çakra; iradenin dışa vurulmasından, kişisel güçten, zihinsel yeteneklerden, ego ve inançlardan sorumludur. Düşünce formlarımız bu alanda yer alır. Yaşama iradesini oluşturduğumuz, hayatımızdaki mantıksal ve yapısal formları/durumları kontrol ettiğimiz ve kişisel gücü, benlik saygısını, kendine güveni, kendiliğindenliği, oyunculuğu, espri anlayışını, uygun kişisel disiplini, sorumluluğu, güvenilirliği, dengeyi ve zorluklara göğüs germeyi geliştirdiğimiz alandır.

Solar pleksus, endokrin sisteminin iç salgı bezlerinden ‘Pankreas’ bezi ile etkileşim halindedir.

Solar pleksus çakrasının rengi sarı dır. ve ateş elementiyle olan bağlantısından ötürü bazen sarımsı kırmızı ile de tasvir edilebilmektedir.

Solar Pleksusun Sanskritçe ismi olan ‘Manipura’; ‘mücevherlerin şehri’, ‘mücevherlerin yeri’ anlamına gelir.

İçindekiler Gizle

A) Giriş

Solar Pleksus çakrasının sembolü

Solar Pleksunun sembolü, aşağıya dönük kırmızı bir üçgen ve bir çemberin etrafındaki 10 yapraklı lotus çiçeğinden ya da mandaladan oluşur. Üçgen, ateş elementinin enerjisini ve bu enerji merkezinin dönüştürücü gücünü (ateş, maddeyi enerjiye dönüştürür ve ileriye doğru hareket/itiş için kullanılır) simgeler. Merkezdeki sarı çember güneşi temsil eder ve Hint geleneğine göre Swastika olarak adlandırılan geometrik şekil ise güneş ile beraber, yaşamı ve ruhsal aydınlanmayı betimler. Lotus çiçeğinin şekli; yaşamı, yeniden doğumu ve ruhsal aydınlanmayı simgeler.

Her bir taç yaprağı farklı bir sesi temsil eder ve her birinin sembolik bir anlamı vardır. Semboller Sanskritçe heceleri temsil eder: Pha, pa, na, dha, da, tha, ta, nna, ddha, dda. Genel olarak bu semboller negatif duygulara denk gelir ve bu duyguların Solar Pleksusun temizleyici ateşi vasıtasıyla dönüştürülmesi gerektiğini anlatır. Bu semboller sırasıyla; üzüntü, aptallık, kuruntu, iğrenme, korku, utanç, ihanet, kıskançlık, hırs ve cehaleti temsil eder.

Solar Pleksus sembolü, gerçek bir varlığa doğru aydınlanmayı simgeler. Temel insani doğamızla beraber ruhsal doğamızı/aydınlanmayı birleştirir. Kişiyi bütünsel bir yaklaşımla betimler ve kişi için aydınlanmayı amaçlamak ne kadar değerliyse, iç güdülere ve duygulara göre hareket etmenin de bir o kadar değerli olduğunu gösterir. Buradan yola çıkarsak çakra sembolü, her insanın negatif duygulara sahip olabileceğini ama aynı zamanda, bu duyguları dönüştürüp üstesinden gelebileceğini aktarmaktadır.

Manipura ile bağlantılı Tanrı ve Tanrıça, Rudra ve eşi Lakini’dir. Fırtına tanrısı olarak bilinen Rudra, ikili doğasının dominantlığı ile bilinir. Rudra’nın yıkıcı doğası azaldıkça, kademeli olarak iyi huylu yönleri gelişmektedir. Rudra öfkeye eğilimlidir ve onu öfkelendiren birisi olduğunda hemen silahını (özellikle de oklarını) çıkarmaktadır. Ayrıca Rudra, şansın ve iyileşmenin de tanrısıdır. Lakini ise onun eşidir ve solar pleksusun dişi yönünü temsil eder.

Solar Pleksus ile özdeşleştirilen hayvan koçtur. Boynuzlu koç, yaşam gücüyle doludur ve kişinin dar zihinsel kalıplarla sürüyü takip etmesini değil, kendi içsel yolundan gitmesini öğretir. Ayrıca koç, dengesiz yerlerde uyumu ve dengeyi sağlamayı ve özgürlüğün kişinin elinde olduğunu da betimlemektedir.

Koç sembolü; motivasyonu, güçlü iradeyi, kararlılığı ve içgüdülere ve içsel sese önem verilmesi gerektiğini ve karar aldığımız bir şeyde yeterince emin olmadıkça harekete geçmememiz gerektiğini simgeler.

Solar pleksus çakrasının yeri ve çakrayla ilişkili organlar

Solar pleksus, göğüs kemiği ile göbeğin arasında (göbeğin üstü, diyaframın bulunduğu alan) yer alır. Bedenin orta kısmında yer alan birçok organ, solar pleksus ile bağlantılıdır. Bu çakramız mideyi, kalın bağırsağı, karaciğeri, safra kesesini, böbreği, pankreası, dalağı ve ek olarak omurganın orta kısmını yönetir.

Solar Pleksusun ana karakteristik özellikleri

 • İrade, kişisel güç
 • Kişinin hayatında sorumluluğu ve kontrolü ele alması
 • Zihinsel yetenekler, idrak kabiliyeti
 • Kişisel görüşleri ve inançları oluşturmak
 • Kararlar almak, hayatın yönünü belirlemek
 • Kararların netliği
 • Kişisel kimlik, karakter
 • Kendinden emin olma, kendine güven
 • Kişisel disiplin
 • Bağımsızlık

Bu enerji merkezinin ana fonksiyonu, ilerlememiz için momentum sağlamak ve kişisel isteklerimizin ve niyetlerimizin farkına varmamızı sağlamaktır. Solar pleksus, kişisel gücümüzü geliştirmemizde temel bir rol oynar ve kişinin hayatındaki yönünü ve hedeflerine ulaşması için attığı adımları besler. Ayrıca, kişinin sosyal statüsünü ve öz imajını da etkiler.

Solar pleksus çakrasının dengesizliğinde ne olur?

Çakranın dengesizliği, öz güvenimizi ve sosyal yaşamımızı negatif etkiler. Diğer belirtileri ise listelersek:

 • Sürekli bir yorgunluk ve tembellik hissiyatı
 • İstenileni elde etmek için diğerlerini manipüle etmek ya da güçsüz ve zayıf hissetmek
 • Kişinin, çevresine ve insanlara karşı aşırı kontrollü ve otoriter/dominant yaklaşması ya da güvensiz, çaresiz ve iddiasız görünmesi
 • Hayattaki birçok alanda kendine güvensizlik
 • Güçsüz ve zayıf hissetmek ya da gücü kötüye kullanmak
 • Diğer insanlara karşı sınırlar çizmekte zorlanmak ve aşırı hoşgörülü olmak

Dengeli solar pleksus çakrasının özellikleri

Çakranın dengeli olması; düşüncelerimizde ve duygusal reaksiyonlarımızda kontrollü olmamızı, ilişkilerimizde sağlıklı sınırlar koymamızı ve kendimizle barışık olmamızı sağlar. Ayrıca, kişisel gücümüz ve diğerleriyle olan ilişkilerimizdeki dengeyi sağlamamızı kolaylaştırır.

Solar pleksus çakrası dengeli olan birisi, yaşamda spontane ve sınır tanımayan bir karakter sergiler, kuvvetli bir karaktere sahiptir ve kendine ve başkalarına karşı saygılı bir tavır sergiler. Enerji merkezi dengeli olduğunda kişinin kendine güveni ve öz saygısı çok yüksek olur. Kişi bu özelliklerle, yaşamdaki hedeflerine ulaşmak için iradesini koymaktan çekinmez ve istediği sonuçlara diğerlerine nazaran daha zahmetsizce ulaşır.

Solar Pleksusu açmak

Solar pleksusu açmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan birini ve/veya birkaçını günlük rutininize eklemek faydalı olacaktır.

Meditasyon, solar pleksusun açılmasına yardımcı olacaktır. Hatta meditasyon yaparken bu enerji merkezine uygun şifalı bir taş kullanmak, iyileşmeyi daha etkili hale getirecektir. Ayrıca ilerleyen sayfalarda daha detaylı şekilde açıklayacağım tekniklerden aromaterapi, Yoga hareketleri ve ses terapisi gibi yöntemler de bu çakranın açılması için kullanılabilir.

İnançlarımızı gözden geçirmek ve farkındalığımızda gereksiz yer kaplayan inanç kalıplarını bırakmak bu çakranın iyileşmesi için anahtarlardan biridir. Bugüne kadar bize öğretilen, medyadan aşılanan ve gerçekliğini sorgulamadığımız bütün düşünce kalıplarını, inanç sistemlerini yeniden gözden geçirdiğimiz taktirde, gerçekle olan bağlantımızın neden bu kadar kopuk olduğunu ve solar pleksusun bunlardan ne kadar etkilendiğini bizzat kendi deneyimimizle görebiliriz.

Ayrıca risk almak, öfke kontrolü eğitimi, öz saygı değerlendirmesi, egomuzu yumuşatmak da solar pleksus için çok faydalı olacaktır.

Solar pleksusu güneş ve ateş ile tasvir etmiştik, bu yüzden güneşli günlerce dışarıya çıkmak solar pleksusun iyileşmesine yardımcı olacaktır. Dışarıda yapılacak basit bir yürüyüş, güneşlenme, meditasyon ya da Yoga, iyileşme sürecini hızlandıracaktır.


B) Aşırı Aktivite

Aşırı aktif solar pleksus

Solar pleksus çakrası aşırı aktif olan kişilerin, agresiflik yönelimleri vardır ve devamlı kontrollü olmaları gerekir. Bu kişilerin kontrolsüz öfke, yargılama ve üstünlük davranışları ve tutumları vardır. Ayrıca, enerji merkezinin aşırı aktivitesi, bireyin işkolik olmasına ve davranışlarının korku, tehdit ve yıldırma gibi negatif duygularla yönetilmesine neden olur.

Aşırı aktif solar pleksus belirtileri

Sağlıklı bir yaşamımızın olması için çakraların dengeli olması gerekir. İnsan doğasının getirdiği özellikleri de düşünecek olursak, bir şeyin fazla olmasından ziyade onun eksikliğini daha çok hissederiz. Bu görüşü çakralara da uyarlayabiliriz. Bir çakradaki blokajın farkındalığı, aşırı aktiviteye göre daha hissedilebilir bir durumdur ama bir enerji merkezinin aşırı aktivitesi, bloke olması kadar sıkıntılı durumlara yol açabilir.

İki türlü yaklaşabiliriz. Birincisi, bir enerji merkezinde aşırı aktivite olduğunda, bu merkez daha çok enerji çeker ve çevresindeki enerji merkezlerine daha az enerji iletilmesine yol açabilir. Bu da diğer enerji merkezlerinin bloke ya da düşük aktivitede çalışmasına neden olabilir. İkincisi, bir enerji merkezinde blokaj olduğunda, o enerji merkezi yeterli enerji akışını sağlayamadığı için enerji diğer merkezlere yönelebilir ve bu durum diğer merkezlerin aşırı aktif olmasına yol açabilir. Bu yüzden, enerjisel dengesizliklere bütünsel bir yaklaşımla yaklaşmamız gerekir. Hayatımızdaki sorunlar her zaman eksikliklerden değil fazlalıklardan da oluşabilmektedir. Bazen hiçbir şey yapmıyor gibi görünsek bile hayatımızdaki fazlalıkları ve aşırılıkları ortadan kaldırmak (maddesel, duygusal, ruhsal ve aklımıza gelebilecek her durumsal) doğal şekilde dengeyi bulmamızı sağlayabilir.

Aşırı aktif solar pleksus semptomlarına dönecek olursak:

 • Öfke sorunları
 • Aşırı inatçılık
 • Kontrol arzusu, toleranssız olmak ve aşırı rekabetçi davranış
 • Mükemmelliyetçilik
 • Aşırı eleştirel olmak
 • Beslenme sorunları (özellikle aşırı beslenme)
 • Yorgunluk ve tembellik
 • Çeşitli sindirim problemleri

Aşırı aktif solar pleksusu dengelemek

Yukarıdaki belirtilerde yazdığım gibi Solar Pleksus ve tüm diğer çakralardaki aşırı aktivitenin dengelenmesi için bloke olmuş çakraları temizlemek, aşırı aktiviteyi dengelemek için gereklidir. Bu yüzden bloke olmuş çakraları açmak için kendi başınıza ya da bir enerji şifacısı yardımıyla enerji çalışmaları yapılabilir. Ayrıca meditasyon, solar pleksusu dengelemek için en önemli yöntemlerin başında gelir.

Aşırı aktif solar pleksusu sakinleştirmek için hafif besinler ve içecekler tercih edilebilir. Ek iyileştirme yöntemlerinde okuyacağınız teknikleri uygulamak da bu enerji merkezini dengelemek için faydalı olacaktır. Genel bir kural olarak düşünebileceğimiz, her çakranın kendi rengine uygun besinleri tüketmek, o çakranın dengelenmesine yardımcı olacaktır. Örn: Papatya, nane ve zencefil çayı, muz, mısır ve limon vb.. Ayrıca aşırı aktif bir çakranın dengelenmesi için o çakranın renginin karşıtı sayılabilecek bir renk ile kendimizi, çevremizi ve ortamımızı donatmak, aşırı aktif çakrayı sakinleştirmek için kullanılabilir. Sarının zıddı olarak moru kabul edebiliriz. Mor kıyafetler giymek, aromaterapi olarak lavantayı kullanmak ya da mor bir mum yakmak gibi yöntemler sakinleştirici olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki bir yöntemi denerken kendinizi nasıl hissettiğinizin farkında olmanız çok önemlidir. Bir yöntem birisine uygun olabilirken size uygun olmayabilir. Her insan eşsiz olduğu için size uygun olan yöntemi bulmak için deneme yanılma yöntemiyle kendinizi nasıl hissettiğinizi test edebilirsiniz.

C) Blokaj

Bloke olmuş (düşük enerjiyle çalışan) solar pleksus

Solar pleksus, benlik bilincimizin ortaya çıktığı merkez olduğu için buradaki blokajlar ciddi sorunlara yol açabilir. Enerji merkezindeki blokajlar kişinin hayata bakış açısının tam tersi sonuçlar doğurur. Hayatınızda zor ve travmatik olaylar yaşadığınızda, bunların üstesinden gelebilmek için geliştirdiğiniz defans mekanizmaları ya da başa çıkma becerileri, enerji merkezinde bozulmalara yol açar ve bu durum tamamen iyileşmenize engel olur.

Bloke olmuş solar pleksus belirtileri

Sağlıklı bir solar pleksus kendimizi bilmemize, güçlü ve güvenli yaşamamıza olanak sağlar. Kişisel sınırlar çizmemizde, iddialı ve kendimize güvenli yaşamamızda bu enerji merkezinin dengeli olmasının büyük payı vardır. Solar pleksusu kendine güvenin merkezi olarak varsayarsak, buradaki blokajlar çok ciddi sorunlara yol açar. Semptomlara örnek verecek olursak:

 • Düşük özgüven
 • Kişisel sınırlar çizmekteki beceriksizlik
 • Reddedilme/eleştirilme korkusu ve başkalarının neler düşündüğü konusunda aşırı endişe
 • Bağımlılık (maddesel, ilişkisel)
 • Kişisel kontrolü kaybetme
 • Güvensizlik, yalnızlık korkusu ve sürekli güvende hissetme ihtiyacı
 • Depresyon ve/veya anksiyete

Bloke olmuş solar pleksusu dengelemek

Solar pleksusun etrafındaki ana konu, çocukluk ve gençlik dönemimizdeki bireyleşme sürecimizde nasıl ve ne şekilde geliştiğimizdir. İçimizdeki çocuğu yeniden bulmamız ve içsel çocuk çalışması/iyileşmesi, enerji çalışmaları ve bu çalışmaların vasıtasıyla öfkenin sağlıklı şekilde dışa vurulması, kısıtlı düşünce kalıpları üzerinde çalışmak ve kendimizi sabote eden davranışların farkına varıp bunları düzeltmek, çakranın dengelenmesi için atılması gereken önemli adımlardır.

Meditasyon, çakradaki blokajları kaldırmak için en etkili yöntemlerden biridir. Ayrıca ek iyileştirme yöntemlerinde okuyacağınız Yoga, aromaterapi, faydalı besinler ve şifalı taşlar gibi yöntemler, çakranın dengelenmesi için günlük rutine eklenebilecek faydalı yöntemlerdir. Güneşte vakit geçirmek de solar pleksusun dengelenmesinde faydalı olacaktır.

D) Ek Bilgiler

Solar pleksusla ilişkilendirilen hastalıklar

Solar pleksusu ilgilendiren hastalıklar genellikle sindirim sorunlarıyla yakından ilişkilidir. Örn: Hazımsızlık, gaz, mide bulantısı, iştahsızlık, gastrit, ülser, bağırsak problemleri, mide, bağırsak ve pankreas kanseri, hipoglisemi, karaciğer sorunları ve enfeksiyonları, karaciğer ve safra kesesi kanseri, diyabet, artrit (eklem iltihabı), kronik yorgunluk ve kilo sorunları.

Ek olarak şunları ekleyebiliriz: Karın krampları, asidite (ekşime), yiyecek alerjisi, hepatit, sarılık, bağışıklık sorunları ve kusma..

Uyarı belirtileri

Bedenimiz devamlı olarak bizimle iletişim halindedir ama genellikle biz bu sinyalleri görmezden geliriz. Bedenimiz dengesizleştiğinde ve yaşam amacımızdan uzaklaştığımızda, beden daha da sıkıntıya girer.

Vücudumuz ilk başta ufak sinyaller gönderir. Örn: Boğaz enfeksiyonu, ateş, ağrılar, vb. Genellikle bu semptomlar görmezden gelinir ve ilaçlarla iyileştirilmeye çalışılır. Daha sonra daha güçlü sinyaller gönderir. Örn: Astım, ciddi psikolojik sorunlar, kalp çarpıntıları ve ciddi olarak geliyorum diyen hastalıklar vb. Bu sorunlar görmezden gelinmeye devam edildikçe bu sefer en büyük mesajı gönderir. Örn: Kanser, depresyon, nörolojik hastalıklar vb. Bu nokta, istesek de istemesek de bir şeylerin iyi gitmediğini anladığımız noktadır.

Vücudun en büyük uyarıyı gönderdikten sonraki ruhsal, zihinsel ve bedensel iyileşme süresi, ufak mesajları gönderdiği zamana göre çok daha uzun sürer. Bu yüzden büyük mesajı beklemeden farkındalığı ele almamız çok önemlidir.

Enerjisel ve içsel farkındalık, kişinin sadece fiziksel, mental ve ruhsal hastalıklarını iyileştirmekle kalmaz ayrıca bireyin yaşam amacının farkına varmasını ve yaratıcı potansiyelini keşfetmesini de sağlar.

Peki dengede olmadığımızı nasıl anlarız? Solar pleksus için konuşacak olursak, aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar solar pleksus çakrasındaki enerjisel dengesizlikler hakkında size ipuçları verecektir:

 • Kendinizi hiç sevilmemiş hissediyor musunuz ya da hissettiniz mi?
 • Kendinizi küçümsenmiş ve/veya değersiz hissediyor musunuz ya da hissettiniz mi?
 • Katı ve dogmatik biri misiniz?
 • Hiç şikayet etmeyen biri misiniz?
 • Başka insanların duygularına karşı aşırı duyarlı biri misiniz?
 • Dış dünyadan korkuyor musunuz?
 • İnsanlara ‘hayır’ demeyi zor buluyor musunuz?
 • Diğerlerini çok önemsiyorsunuz fakat bunun sonucunda gizli bir gücenme/dargınlık besliyor musunuz?
 • Hiç içsel olarak gücenmiş/kırgın/kızgın hissederken, dışsal olarak işlerinizi gülümseyerek yapmaya devam ettiniz mi?
 • Sürekli olarak başkalarının onayını alma ihtiyacı hissediyor musunuz?
 • Sevilme ihtiyacı ya da başkaları tarafından aranan biri olma ihtiyacı hissediyor musunuz?
 • İnsanları memnun etmeye çalışan biri misiniz?

Bu sorunlardan birçoğunu yaşıyorsanız, çakranızda dengesizlik var demektir.

Solar pleksusu iyileştirirken karşılaşılan genel belirtiler

1-) Kendine güvensizlik ve düşük özgüven : Solar pleksusla ilgili yazdığım tüm başlıkların altında 1 veya 2 kez güç, kendine güven kavramları geçmiştir. Herhangi bir işe girişebilmemiz için öncelikli olarak kendimize güvenmemiz ve o işin altından kalkacak gücü kendi içimizde hissetmemiz gerekir. Buradaki sıkıntı, kendimize olan güvenimizde ve bu güvenin içsel alanı olan enerji merkezinde sorun varken, o güveni tekrar sağlayacak içsel gücü toparlamanın güçlüğüdür. Süregelen bir kendine güvensizlik ve düşük benlik algısı, kararlılığımızı ve tutkumuzu köreltmiş olabilir. Küçük adımlarla başlamak, kendimize hedefler koymak ve karşımıza çıkan zorlukları adım adım çözümlemek, kendimize olan güveni tekrar yerine getirmeye başlayacaktır ve karşımıza çıkacak daha büyük zorluklar karşısında daha hazırlıklı olmamızı sağlayacaktır.

2-) Fiziksel bağlılıklar ve toplumsal inanç kalıpları : Solar pleksus çakrasındaki enerjik dengesizlikleri iyileştirmek için kendinizi 3 boyutlu gerçekliğinizdeki fiziksel/insan yapımı bağlılıklardan ve inanç sistemlerinden serbest bırakmanız gerekmektedir. Bağlılıklar, doğası gereği titreşimseldir ve solar pleksustaki enerji akışını enerjik olarak artırmak için bilerek tasarlanmışlardır. Duygusal enerjiniz, 3 boyutlu gerçekliğinizdeki çeşitli türden bağlılıklara (mal/mülk, inançlar vb.) ağır şekilde bağlanmıştır. Bu ağır duygular solar pleksusu engellemektedir.

Solar pleksusu açmak ve iyileştirmek için yöntemler

Meditasyon

Meditasyon, çakraları aktive etmek için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Parlak sarı bir ışık topunu, sarı bir lotus çiçeğini, yanan bir alevi ya da basit bir sarı ışını, solar pleksusun bulunduğu alanda zihninizde görselleştirin. Unutmayın, hayal gücü de gerçektir. Bu ışının bu alandaki blokajları ortadan kaldırdığını hayal edin. Zihninize gelen blokajları ya da dirençleri tarafsız şekilde gözlemleyin ve bunları zihninizden, bedeninizden, ruhunuzdan arındırmak için gerekli içsel iradeyi gösterin. Bu yöntemi uygulayabilmek için biraz meditasyon bilgisine ve alıştırmalarına ihtiyacınız olabilir. Bunun için sitedeki meditasyon klasöründeki nefes tekniklerine bakmanızı ve günlük alıştırmalar yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Daha ileri seviye alıştırmalar yapmak isteyen dostlarımızın ‘Yükseliş Çalışma Rehberi’ni gözden geçirmeleri çok faydalı olacaktır.

Yoga, aromaterapi, şifalı taşlar, ses terapisi ve çakra için uygun besinler

Bu yöntemler solar pleksusu ve tüm diğer çakraları iyileştirmek için kullanılan ortak tekniklerdendir. Bu tekniklerden herhangi birini günlük rutininize ya da iyileştirme çalışmalarına eklemeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Sayfanın sonunda ‘Ek iyileştirme yöntemleri’ adlı başlıkta daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Güneşli günlerde dışarı çıkın

Solar pleksusun ateş elementiyle temsil edildiğini söylemiştik. Güneş, harika bir canlılık ve iyileşme kaynağıdır. Hayatımızda ne kadar D vitamini eksikliği çekersek, bir o kadar depresyon ve anksiyete sorunları baş göstermeye başlayabilir. Güneşin altında basit bir yürüyüş, güneşlenme ve aklınıza gelebilecek her aktivite, solar pleksusu iyileştirmek için çok iyi bir pratiktir.

Rutin alışkanlıklarınızı kırın ve risk alın

Sizi uyuşuk ve sadece güvende hissettiren rutinler, güçsüzlük hissiyatınızın sürmesine neden olur. Hayatınızdaki hareketsizlik ve durağanlığı kırmak için yeni bir şeyler deneyin. Rutininizin dışına çıkın ve hayatı keşfedin, yeni şeyler öğrenin, hatta dişinizi fırçalarken bu sefer ters elinizi kullanın, araçla farklı bir yoldan gidin vs. Hayatınıza yeni şeyler sokmak, size enerji ve canlılık getirecektir. Basit bir değişiklik bile size yeni bir motivasyon ve enerji kaynağı olacaktır.

İçinizdeki birikmiş öfkeyi salıverin

İçimizdeki birikmiş öfkeyi kendimize ve/veya başkalarına zarar vermeden salıvermek, solar pleksusun iyileşmesine yardımcı olacaktır. İçimizde sınırsız enerjisel bir gücün olduğunu düşünelim ve bu sınırsız gücü tekrar yenilenmiş şekilde kullanabilmemiz için o enerji kaynağını tıkayan setleri/blokajları kaldırmamız gerekecektir. İçimizdeki patlamaya hazır bombayı ya da yanardağın sıkışmış enerjisini salıverdiğimizde, hem rahatlamış hem de yeni enerjilere yer açmış oluruz. Öfkeyi sağlıklı şekilde salıvermek için kendimize uygun yöntemler bulabiliriz. Örn: Sıkı egzersiz, kick boks, dans, şarkı söylemek, yazmak, çizmek, ağlamak, sanat vb.

Hayatınızda direnç oluşturan durumları keşfedin ve bunları çözmek için adımlar atın

Hayatınızda sürekli olarak savaş verdiğiniz durumlar nelerdir? Nelerden korkuyorsunuz? Hangi sorunlar devamlı şekilde karşınıza tekrar çıkıyor? Bu soruları kendinize sorduğunuzda ve samimi şekilde cevap verdiğinizde, hayatınızda gereksiz şekilde yer kaplayan enerjilerin derinlemesine farkına varabilirsiniz. Bir sonraki adım, enerjinizi korumak ve dirence yol açan durumlara son vermektir. Dirence yol açan enerjileri anlayabilmek için kendinize şu soruları sorun:

 • Bu soruna yol açan durumu çözebilmek için neyi anlamam gerekiyor?
 • Sevgi, kabullenme ya da durumu terk etmek enerjimi özgür bırakacak mı?
 • Bu sorunlarda benim ne gibi hatalarım var?
 • Savaşıyor olduğum, kaçıyor olduğum ya da bastırıyor olduğum durumlar nelerdir?
Kendinizi ‘kurban’ psikolojisinden çıkarın

Solar pleksusu bloke olan kişilerin taşıdığı en zarar verici zihinsel kalıplardan biri; kendilerinin güçsüz, zayıf ve hayatın savunmasız kurbanları oldukları görüşüdür. Eğer bu mentaliteye sahipseniz, bu durum kendi mutsuzluğunuz için diğerlerini suçlama eğilimi gösterir. Ayrıca kendinizi, emeklerinizi taktir etmeyen insanlar için sürekli olarak kendi ihtiyaçlarını feda eden bir durumda bulabilirsiniz.

Eğer bir kişi ya da bir şey/durum tarafından kendinizi suçlu veya kurban gibi hissediyorsanız ya da hissettiriliyorsanız, basitçe ‘hayır’ demeyi öğrenin. Kurban psikolojisini oynamak çok çekicidir çünkü üzerimizdeki kişisel sorumluluk yükünü taşımamamızı sağlar. Ayağa kalkın ve dışarıya saçtığınız gücünüzü geri alın. Bunu yapmak cesaret, zaman ve pratik gerektirir.

Kendinize hedefler koyun ve bu hedefleri başarmak için ‘irade’nizi kullanın

Elinize kağıt kalem alın ve yapmak/başarmak istediğiniz şeylerin listesini çıkarın ve bunları başarmak için kendinizi adayın. Bu listedeki şeyler aşırı karmaşık ve uzun vadeli şeyler olmak zorunda değildir. Öyle olacaksa da, bu hedefleri küçük parçalara ayırın ve adım adım yapın. Örn: Yeni bir projeye başlamak, sağlığınızı düzeltmek, uyku düzenini oturtmak, beslenmeyi düzenlemek, harcamalarınızı takip etmek, okumanız gereken kitapların listesini yapmak, okul-iş-ders durumlarını halletmek için ufak planlar yapmak vb.

Solar pleksus çakrası için olumlamaların kullanılması

Bilinçaltımızdaki negatif düşünce yapılarını, pozitif düşünce yapılarıyla değiştirmeye olumlama denir. Her düşüncenin belirli bir frekansı vardır ve bu düşünce frekansları ise bilinçli ve/veya bilinçsiz olarak çakraları etkilemektedir. Olumlamalarla alakalı biraz daha bilgi vermeden önce şunu unutmamamız çok önemlidir. Olumlamalar, hayatımızda çözmemiz gereken zorlukları ve negatif düşünce kalıplarının ana nedenlerini es geçmemiz/görmezden gelmemiz anlamına gelmemektedir. Ortada çözümlenmesi gereken mental, duygusal, enerjisel ve ruhsal sorunlar varken, bunların kök nedenlerine inmeden ‘her şey çok güzel’ dememiz, bu sorunların üzerini örtmekten öteye gitmeyecektir fakat sorunlarımızın ya da çözümlenmesi gereken şeylerimizin olması ise pozitif düşünmemizi ve bilinçaltımızı olumlamalarla programlamamıza engel değildir. Lütfen ikisi arasındaki farkı iyi anlayın.

Tavrınızı, enerjinizi değiştirmek, çakra blokajlarınızı açmak ve kendinize ilham yaratmak için olumlamaları kullanabilirsiniz. Kendinizi rahatlatıp, sakinleştirdikten sonra sesli olarak ya da gözlerinizi kapatıp meditatif bir durumda sessiz şekilde bu olumlamaları bilinçaltınıza aşılayabilirsiniz. Buradaki püf noktalardan biri, söylediğiniz olumlamayı kalpten ve hissederek söylemenizdir. Ek olarak, her olumlamayı kalpten ve hissederek söylerken, o olumlamayla alakalı çakra bölgesine odaklanıp, çakranın genişlemesini ve/veya çakradaki blokajların sakince çözümlendiğini de hayal ederseniz, çift dikiş fayda sağlamış olursunuz. Şimdi solar pleksus çakrası için kullanabileceğiniz (kendi olumlamalarınızı bulmaktan ve kullanmaktan çekinmeyin) olumlamalara örnek verelim:

 • Yaptığım her şeyde kendime güveniyorum
 • Ben başarılıyım ve yaratıcı enerjimi özgürce salıveriyorum
 • Ben güçlüyüm, içimdeki gücü onore ediyorum ve istediğim her şeyi yapabilecek güce sahibim
 • Kendime ve başkalarına karşı olan önyargılarımı salıveriyorum
 • İçimdeki ışık ve ateş, tüm blokajlarımı ve korkularımı yenebilecek güçtedir
 • Kendimi tamamen kabul ediyorum ve derinlemesine seviyorum
 • Görev ve sorumluluklarımı kolaylıkla ve zahmetsizce halledebilecek güce sahibim

Solar pleksusu derinlemesine iyileştirmek için yöntemler

1) Egonuzun farkına varın

Ego, bilinçli enerjinizin ne kadarını hayatta kalmanıza destek olmak için yatırdığınız/harcadığınız anlamına gelir. Ego, geleceğinizi garantilemek ve varlığınızı desteklemek için gerekli olan insani aktiviteleri takip etmekle ilişkilidir. Örn: Materyalizm, zenginlik, statü, güç ve kontrol. Ego, kültürel aktarımın bir alt sınıfıdır ve insan varoluşunun bir ürünüdür fakat sizin bilincinizden ayrıdır. Ego, çelişkiye/anlaşmazlığa düştüğünde ve dünyayı anlamlandıramadığında, savunma mekanizmasıyla karşılık verir ve genellikle davranışlarınızda korku, sinir ve yalanlama olarak duygusal şekilde ifade edilir. Ayrıca, insan egosu bencillikle ilgilidir. Egoya göre statünüze inanmak ve kişisel kazanımla ilgili kararlar almak, eylemlerin ve kişisel çıkarların dünyanızdaki pozisyonunuzu sürdürmek için daha önemli olduğu anlamına gelir. Bu da başkalarının refah ve/veya sosyal/etik kaygılarının tamamen göz ardı edilmesi ile sonuçlanır. Örneğin, egonuz sizi materyalizmin ve zenginliğin hayatta kalmanız için gerekli olduğuna inandırdı. Bu yanılsama, temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için diğer insanlara karşı bir rekabet içinde olduğunuz görüşünü ve bir insan olarak kişisel değerinizin başkalarına karşı olan performansınız olduğunu yanlış şekilde öğretmiştir.

2) Fiziksel egonuzu 3 boyutlu bağlılıklardan ve toplumsal inanç sistemlerinden/kalıplarından ayırın

Blokajlar ve/veya aşırı uyarım genellikle materyalizm, aç gözlülük, bencillik, başkaları üzerinde güç, sosyal statü ve kültürel inanç sistemleri konusundaki kaygılarla kendini gösterir. Hatırlayın, solar pleksus ‘fiziksel bağlılıklar, ego, korku ve inançlar’ ile ilgilidir. Bu çakranın iyileşmesi ile ilgili olarak, negatif aktarım/transfer mekaniğinin bu çakrayı doğrudan nasıl etkilediğini anlamalısınız.

Bir ‘İnanç Sistemi‘ sizin kültürünüz içerisinde gerçek olarak algıladığınız bir şeye bağlanmış bilinçli enerjinizdir (genellikle duygusal). İnanç sistemleri bir ilüzyondur. Onlar fiziksel değillerdir ve hayalidirler. Bir şeye bilinçli olarak yatırım yaptığınız önem ve değer, başkasına tamamen farklı bir şey ifade edebilir. Hayatınız için önemli olduğunu düşündüğünüz inançlar, bir başkasının kültüründe kültürel olarak var olmayabilir. Bunun sebebi: İnançlar doğaları gereği titreşimseldir ve kültürel transferden ötürü sadece sizin fiziksel dünyanızda bulunmaktadır. Kültürel transfer, bilinçli enerjinizin belirli bir sosyal inanç sisteminin ‘doğru’ olduğunu devamlı olarak desteklemesi ve kabul etmesi anlamına gelir. Bu yüzden, bu inancın hayatınız için belirli bir öneme sahip olduğunu bilinçli olarak atadınız/belirlediniz. Genellikle, realiteniz tarafından zihninizin bu inanç hakkında düşünmesi için bilinçsizce manipüle edilirsiniz. Bu yüzden, kültürünüzden gelen bilinçli enerjinin toplamı, bu inanç sistemini beslemeye devam eder, ki bu da bu inancı kültürünüz içerisinde aktif ve canlı tutar. İnsanlar bu inanca olan desteklerini aç bırakmaya başladıklarında ve bilinçli enerjilerini bu inancın önemini kabul etmekten ayırdıklarında, bu inanç sistemi daha az şekilde kültürünüzde gömülü kalır ve nihayetinde ölür gider çünkü siz ve diğerlerinde olan kültürel değerini kaybetmiştir.

Şu kuralı hatırlayın: Eğer XYZ’ye inanmayı bırakırsam; bu, hayatımı ne kadar değiştirir? Bu, kişisel enerjinizin ne kadarını kültürel inançlara yatırdığınızı belirleyecektir. Egonuzu serbest bırakmak, sizden sadece kişisel farkındalık ve o inancı bırakmak için bilinçli niyet gerektirir. Bu şeyin sizi kontrol etmesine izin vermeyi bırakıp, egonuzun artık bu inançla yaşamaya ve işlemeye zorunda olmadığını kabul ettiğinizde, bu enerji sizi etkilemeyecektir.

İnanç sistemlerinin yanında, duygusal enerjimiz ‘dünyevi varlıklara’ da aşırı şekilde bağlanmıştır. Para, zenginlik, kredi kartı, hisse senetleri, yatırımlar, mülkler, borçlar, antikalar, motorlu taşıtlar, sigortalar, ünlüler, gazeteler, teknolojik araçlar, elektronik ürünler vb. düşünecek olursak, bilincimizin ne kadar gereksiz şeylerle dolu olduğunun farkına varabiliriz. Birçok insan kendilerini ve ailelerini desteklemek ve uzun süreli güvenlik yaratmak ve garantilemek için kendi enerjilerinin çoğunu harcar ve hayatta kalmaları ve refahlarını sürdürmek için bu bağlılıklarla kuvvetli bir ilişki kurar. Bu fiziksel eşyaları ve inançları hayatınızdan çıkarmaya çalıştığınızda, duygularınız otomatik olarak reaksiyon verir ve korku temelinde bir karşılık yaratır. Bu duygusal reaksiyon, maddesel eşyalarınız olmadan yaşayamayacağınız, hayatta kalamayacağınız ya da var olamayacağınız duygusunu verir. Daha sonra bu duygular, blokajlar olarak inşa edilir ve solar pleksusu engeller.


SOLAR PLEKSUS İÇİN EK İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Ek iyileştirme yöntemlerine girmeden önce bazı ufak açıklamalarım ve uyarılarım olacak. Buraya kadarki yazdığım ve paylaştığım şeyler kendi uzmanlık alanıma giren ve devamlı araştırdığım, deneyimlediğim şeylerin ortalama özetini oluşturmaktadır. Meditasyon, ezoterik öğretiler, enerji bilimi, çakra bilgileri ve metafizik unsurlar hakkında yazdığım bilgiler; kendi bilgilerim-yorumlarım-deneyimlerim, okuduğum kitaplar ve internetteki yararlı kaynakların derlenip toparlanmasından oluşmuştur.

Ek iyileştirme yöntemlerinde paylaşacağım bilgilerde, dışsal unsurlar devreye girecektir. Mesela şifalı taşlar, aromaterapik yağlar ve yoga hareketleri gibi. Bütün bu yöntemlerin çakralar ve ruh-zihin-beden için iyi geldiğini ne kadar biliyor olsam da, bazı yöntemlerin satın alınacak olması ve uygulanacak olmasından dolayı, uygulamaya karar verdiğiniz bir yöntem hakkında detaylı şekilde araştırma yapmanızı ve bu işi profesyonel olarak bilen kişilerden satın alıp uygulamanızı veya kendi başınıza uygulayacaksınız da sağlam bir temeliniz olduktan sonra uygulamanız çok önemlidir. Satın alacağınız herhangi bir yağı alacağınız kişi/yer veya siteyi iyi araştırın ve burada yol gösterici olarak aktarılacak bilgilerden çok daha fazlasını elde edeceğinizi unutmayın. Keza şifalı taşlar için de aynı şey geçerlidir. Yoga hareketleri ise yine uzmanlık gerektiren bir konudur ve her ne kadar kendi başımıza öğrenip uygulayabileceğimiz bir şey gibi görünse de, yanlış yapılacak ya da fiziksel durumumuzu tehlikeye sokacak bir hareketin bizi sıkıntıya sokacağını unutmayalım. Bende spor yapan birisi olarak ters bir hareketin nelere yol açacağını iyi biliyorum. Lütfen önce kendi fiziksel sağlığımızın ve durumumuzun farkında olalım ve sonrasında uygulamaya geçelim.

Solar pleksus için Ses Terapisi

Asırlar boyunca müzik ve ses, insanlık için çok önemli bir yer edinmiştir. Müzik ve sesin, bizi dönüştürme gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Batı dünyası ve bilim, eski uygarlıkların binlerce yıldır bildiği ‘sesin iyileştirici gücü’nü yeni yeni keşfetmiştir. Çakralarımız ruhsal ve duygusal bilginin deposu ve hafızasıdır ve her çakra, belirli ses frekansı ve tonu yaymaktadır ve bu ses frekansı ve tonuyla uyumlu haldedir. Bu yüzden, çakraları dengelemek için sesleri kullanmak, ruhsal ve duygusal negatif (uyumsuz) enerjilerin salıverilmesine yardımcı olur.

Bilim, antik mistiklerin binlerce yıldır bildiği şu bilgiyi yeni yeni farketmiştir: Zihnimiz ve bedenimiz de dahil her şey, sürekli bir titreşim durumundadır. Enerji kanalları olarak işlev gören çakralar, kişisel titreşimimizi derinlemesine etkilemektedir. İki ana titreşim elementi ise renk ve sestir. Her bir çakra belirli renklerle ve seslerle ilişkilidir. Bu yüzden, optimal titreşim aralıkları vardır ve bu aralıklar ‘rezonans’ olarak adlandırılır. Bunun sonucunda, uygun titreşimlerle rezone olmamız demek, dengede olmamız anlamına gelir. Ses, bedenimizdeki her hücrede hissedilebilen ve ruhumuzla rezone olabilen bir titreşimdir.

Her kutsal beden, hatta her atom, kendi hareketi, ritmi ve titreşimi yüzünden belirli bir ses üretir. Bütün bu sesler ve titreşimler, evrensel dengeyi oluşturur. Her bir elementin sahip olduğu kendi fonksiyon ve karakter, bütüne katkıda bulunur.

Pythagoras

Bedenin rezonansını seslerle etkilemenin en etkili ve direk yolu, çakra dengeleme yoludur. Bedeni, zihni ve ruhu iyileştirmek ve çakraları dengelemek için ses terapisini kullanmak çok etkilidir. Bedenimizdeki her bir hücre, belirli bir ses frekansına ait sesi emer ve yayar. Bu yüzden, iyileştirici müziklerle kişisel rezonansımızı etkilemenin ve çakralarımızı dengelemenin yöntemi, çakra müzik meditasyonlarıdır.

Bedenimizdeki enerji merkezlerinin ya da çakraların kendine özgü titreşimi vardır ve belirli seslerin bu çakra frekanslarının içine titreşimsel olarak girebilme gücü vardır. Bu güç, çakraların dengelenmesine ve uyumlu olmasına yardımcı olur.

Solar pleksus için Mantra

Hint metafizikçilerine göre evrendeki her şey sesten oluşmaktadır. Her şeyin içinde, ses tohumu (bija mantra) olarak bilinen ve bu ses tohumlarından oluşan enerji kalıplarının sembolik işaretleri/ifadeleri vardır. Mantralar bu mantraları söyleyen kişiyi, sesin çekirdeğinin nesnesiyle yankılanması/rezone olması/titreşmesi için tasarlanmıştır. Mantra bilgisi yoluyla bir kişi, nesnenin özü üzerinde kontrol elde eder ve bu yolla o nesneyi yaratabilir, yok edebilir ya da değiştirebilir.

Seslerin gizemini bilen bir kişi, tüm evrenin sırrını bilir.

Hazrat Inayat Khan

Her bir çakranın, o çakrayla özdeşleştirilen bir ses özü/tohumu ve bir elementi vardır. Bu ses çekirdeklerinin, o elementin özelliklerine erişim sağladığına inanılmaktadır.

Mantraları, dua olarak düşünebilirsiniz. Kendi başınıza bir mantrayı tekrar ettiğinizde bedeninizle, zihninizle, düşüncelerinizle ve dilinizle/konuşmanızla bağlantı kurarsınız ve bu durum, duygusal durumunuzu değiştirir. Biraz pratikle, derinlemesine bir konsantrasyona erişirsiniz.

Mantralar, fiziksel bir eylemden çok daha ötedirler. Mantralar bilinçaltınıza işlerler ve içsel duygusal durumunuzu dönüştürürler.

Burada hatırlatılması gereken birkaç şey vardır. Bir mantrayı mırıldanırken/söylerken/dinlerken, sadece tek bir çakraya odaklanmalısınız. İkinci olarak, sabırlı olmalısınız. Her seferinde bir mucize beklememelisiniz ve birkaç denemeden sonra hemen iyileşmeyi ya da birkaç ay boyunca mantralar üzerinde çalışırsanız, aydınlanacağınızı düşünmeyin. Her şeyde olduğu gibi sıkı bir konsantrasyon ve iyileşme, zaman alacaktır.

Solar pleksusun mantrası RAM ‘dır.

Solar pleksus için Aromaterapi

Aromaterapi; papatya, zencefil, lavanta, adaçayı vb. kokulu (aromatik) bitkilerin kabuklarının, çiçeklerinin, yapraklarının, dallarının veya meyvelerinin çeşitli yöntemlerle damıtılmasıyla elde edilen güzel kokulu yağların beden-zihin-ruh sağlığını dengelemek için kullanılmasıdır.

Buradaki mantık, doğanın bize hediyesi olan bitkilerin ve onların şifa güçlerinin (eterik esanslarının) enerji bedenimizi, çakralarımızı ve dolayısıyla bedenimizi, zihnimizi ve bilinçaltımızı uyararak denge sağlamamıza yardımcı olmasıdır. Solar pleksus için uygun olan aromaterapik yağlardan bir kaçı şunlardır:

 • Biberiye
 • Lavanta
 • Bergamot
 • Zencefil

Solar pleksusun iyileşmesi için uygun Yiyecekler

Belirli yiyecekler solar pleksusu iyileştirmek için kullanılabilir. Bu besinleri beslenme düzeninize eklemek ya da normale göre biraz daha fazla tüketmek, çakranın iyileşmesine yardımcı olacaktır. Solar pleksus için örnek verecek olursak:

 • Limon
 • Mısır
 • Muz
 • Balkabağı
 • Mercimek
 • Kefir, yoğurt
 • Sarı biber
 • Esmer pirinç
 • Yulaf

Solar pleksus için Şifalı Taşlar

Her çakranın kendine özgü bir titreşimsel frekansı vardır. Aynı şekilde her şifalı taşın da kendine özgü bir titreşimsel enerjisi ve anlamı vardır. Her bir çakrayı radyodaki belirli bir frekansa ve müzik kanalına benzetecek olursak: Kök çakra-hard rock, sakral çakra- soft rock, kalp-soft müzik, .. taç-caz gibi (salladım hepsini); herhangi bir çakrada blokaj ya da aşırı aktiviteden dolayı dengesizlik olduğunda, radyo kanalında belirli hışırtılar ya da o kanala uygun olmayan başka türde şarkıların çalındığını hayal edin. Bu titreşimi bozulan radyo kanalına, o kanalın frekansına uygun benzer bir mini frekans düzenleyicisi (şifalı taş) yaklaştırdığımızı ve radyo frekansını yeniden düzenlediğimizi düşünün. Şifalı taşların çalışma prensibini bu basit örnekle aklınızda tutabilirsiniz.

Buradaki ana prensip, şifalı taşların nasıl kullanıldığını öğrenmek ve hangi taşın hangi çakraya uyumlu olduğunu bilmektir.

Temizlenmiş, negatif enerjilerden arındırılmış bir taş, çakra bölgesine yakın bulunduğunda etkilidir ve ayrıca şifalı taşlar çeşitli şekillerde kullanılabilirler. Örn: Takı, kolye vb. bir şekilde, ev veya iş ortamınızda bulundurarak, üzerinizde taşıyarak ya da çakra bölgesine yaklaştırıp şifa çalışması yaparak kullanabilirsiniz.

Solar pleksusu dengelemek ve iyileştirmek için kullanılabilecek şifalı taşlara örnek verecek olursak:

 • Kehribar
 • Zümrüt
 • Sarı topaz
 • Yıldız/güneş taşı
 • Altın kaplan gözü
 • Sitrin
 • Yeşim
 • Sarı yakut

Solar pleksus için Yoga hareketleri

Yoga duruşları ‘Sanskrit’ kökenli ‘asana’lar olarak da adlandırılır ve oturmuş/oturaklı duruş anlamına gelir. Yoga’yı günlük rutininize eklemek, çakraları açmak ve dengelemek için harika bir yöntemdir. Her bir çakra için belirli Yoga hareketleri olsa da, bu hareketlerin bütün vücuda faydası olmaktadır ve bedenin gücünü, dayanıklılığını ve esnekliğini artırmaktadır.

Düzenli Yoga yapmak kişinin genel fiziksel, ruhsal, duygusal durumunu dengeler ve tüm çakra sisteminin çalışma kapasitesini artırır. Enerji sistemini holistik (bütünsel) şekilde düşünecek olursak, tek bir enerji merkezindeki pozitif bir gelişmenin tüm sistemi etkilediğini unutmamalıyız.

Solar pleksusun dengelenmesi için uygun Yoga hareketlerine örnek verecek olursak:

VİRABHADRASANA I

VİRABHADRASANA II

VİRABHADRASANA III

URDHVA PRASARİTA PADASANA
PARİPURNA NAVASANA

DHANURASANA
TİTTİBHASANA
BHARADVAJASANA

Kaynaklar:

 1. Master Tony (2012), Yükseliş Çalışma Rehberi ve Kişisel Yükseliş Programı
 2. https://www.chakras.info/
 3. http://healingyou.eu/
 4. http://www.chioshealing.com/
 5. https://www.homemadearomaterapi.com/cakralar-ve-aromaterapi/
 6. https://livetobloom.com/cakralarinizi-dengeleyecek-yiyecekler/
 7. https://www.uplifers.com/cakralar-renk-aromaterapi-ve-yoga-pozlari-ile-aktivasyon/
 8. https://enerjicemberi.com/2016/08/09/cakralar-ve-dogal-taslari/
 9. https://www.aynaastroloji.com/cakra-cwfp
 10. https://theyogawarrior.co/
 11. https://www.whats-your-sign.com/chakra-animal-symbols.html
 12. https://www.7chakracolors.com/chakra/symbols/
 13. https://7wisdoms.org/chakras/chakra-symbols/
 14. https://reikirays.com/18039/diseases-and-associated-chakras/
 15. http://www.ladyscorpioblog.com/
 16. https://lonerwolf.com/
 17. https://www.chakra-anatomy.com/
 18. https://relaxlikeaboss.com/chakra-mantras/
 19. https://fractalenlightenment.com/39016/spirituality/healing-chakras-music-vibrations
 20. https://balance.chakrahealingsounds.com/the-7-chakras/

You may also like

Leave a Comment